משפט פלילי - אי כשירות לעמוד לדין בעקבות ליקוי שכלי


משפט פלילי - אי כשירות לעמוד לדין בעקבות ליקוי שכלי

מהו הדין החל על מסוגלותו של הלוקה בכושרו השכלי לעמוד לדין פלילי תוך נטילת אחריות על מעשיו?
ראשית ראוי להדגיש כי יש להבחין בין "אי שפיות הדעת", לבין טענה של "אי כשירות לעמוד לדין". אף שהבסיס לשתי טענות אלה – הלִקוי בכושר השכלי – יכול להיות זהה, מדובר בשתי טענות שונות. שאלת אחריותו של נאשם הלוקה בכושרו השכלי או בנפשו, בעת ביצוע עבירה, שונה משאלת מסוגלותו לעמוד לדין לעת המשפט.


סדר הדין הפלילי, עוסק בהליכים הדיוניים בבית המשפט, דהיינו, היעדר מסוגלות לעמוד לדין בכל שלב משלבי הדיון. לעומתו, חוק העונשין, שעניינו סייג "אי השפיות" לאחריותו של הנאשם למעשיו, הוא מהותי ועוסק בשאלת האחריות בעת ביצוע העבירה. במילים אחרות - ייתכן כי נאשם יימצא אחראי בפלילים אך לא יהיה מסוגל לעמוד לדין ולהיפך, מסוגל לעמוד לדין אך לא אחראי למעשיו בשל היותו לוקה בנפשו או בכושרו השכלי.

 

מתי נאשם יוכרז כ"לא בר עונשין"?

הטענה המהותית מעוגנת בחוק העונשין, במסגרת הסייגים לאחריות פלילית. לפי הטענה המהותית, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש להבין את הפסול שבמעשהו או להימנע מעשייתו.


צירוף הסעיפים מלמד שהמחוקק קבע חזקה של שפיות, משמע, שהמעשה נעשה במצב שאין בו סייג לאחריות פלילית, אך חזקה זו ניתנת לסתירה. לשם סתירת החזקה די לנאשם לעורר "ספק סביר" בנוגע לשפיות דעתו. משמעותה של הקביעה שחל הסייג של "אי שפיות הדעת" הינה שהנאשם יוכרז כ-"לא בר עונשין".

 

כיצד בוחן בית המשפט את הסוגיה?


חוק הסעד וסדר הדין הפלילי הינם המקור הנורמטיבי להפסקת הליכים נגד נאשם מפאת אי מסוגלות לעמוד לדין בשל ליקוי שכלי או מחלת נפש. בפסיקה נקבע כי על הנאשם המבקש להתגונן תחת חסות החוק הזו, להוכיח שני תנאים מצטברים - שאינו מסוגל לעמוד לדין וכי חוסר מסוגלותו נובע מהיותו לקוי בשכלו או חולה נפש.


בית המשפט בוחן במקרים אלו האם הנאשם "מסוגל לתפקד כראוי כדי להתגונן נגד האשמה ולקחת חלק פעיל בהליך המשפטי - אם ירצה בכך". כמו כן, בודק בית המשפט האם הנאשם מסוגל להבין את פשרם של ההליכים המתנהלים נגדו, ויכול מבחינה רפואית ליפות את כוחו של עורך הדין שיפעל בשמו.

 

זאת ועוד, גם רמת התקשורת בין הנאשם לבין עורך דינו הינו חשובה לצורך ניהול הדיון המשפטי באופן הוגן. יצוין, כי די בתקשורת בסיסית עם הסנגור ובהבנה בסיסית של הנאשם את ההליך הפלילי והצדדים לו. 

 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
נטל ההוכחה במשפט הפלילי

לצורך הרשעה פלילית, על התשתית הראייתית לבסס את אמיתות העובדות עד כדי וודאות הגיונית וערכית סבירה...

 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

מהי זכותו של חשוד להיוועץ עם עורך דין? האם ניתן לבטל הודעה אשר ניתנה על ידי חשוד למרות שהאחרון לא התייעץ עם עורך דין? האם מחובתה של המשטרה ליידע את החשוד בדבר זכותו?

 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי?

 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם בית המשפט יתיר לנאשם לחזור בו מהודאה שניתנה על ידו במהלך חקירה? מהם השיקולים לקבלת בקשה כגון דא?

 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

כיצד שירות בתי הסוהר בוחן בקשות אסירים ועצירים לצאת לחופשות? האם ניתן לערער על החלטת השב"ס?

 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא?

 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

כיצד ניתן לגרום למשטרה להשיב חפצים אשר נתפסו על ידה במהלך חקירה? מהי בקשה להשבת תפוס? איך עושים את זה נכון?

 

תיקון כתב אישום

האם ניתן להגיש בקשה לתיקון כתב אישום? מהי משמעותה של בקשה כגון דא? איך מתקנים כתב אישום ומה משמעותו המשפטית של המהלך?

 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה, מהזכויות המפורסמות במשפט הפלילי? האם שמירה על זכות השתיקה עלולה להיות לנאשם/לחשוד לרועץ? כיצד משתמשים בה בתבונה?

 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

מה המשקל שיש לתת לאמרת-חוץ של עד המפלילה נאשמים בעבירות של רצח בכוונה תחילה, קשירת קשר וחבלה חמורה בכוונה מחמירה?

 

מחדלי החקירה והאפשרות לזיכוי בתיק פלילי

המטרה העומדת מאחורי חקירה משטרתית איננה מציאת ראיות לשם הרשעתו של החשוד, אלא התחקות אחר ראיות אשר יובילו לחשיפת האמת...

 

צו שירות לתועלת הציבור, אימתי?

לעיתים, ניתן לסיים הליך פלילי ללא הרשעה תוך כדי מתן צו שירות לתועלת הציבור. מהם הדגשים בעניין זה מבחינת המשפט הפלילי?

 

הוכחות במשפט הפלילי הוכחות במשפט הפלילי

ניהול ההוכחות הוא הוא לב ליבה של העשיה במשפט, ככלל, ובמשפט הפלילי בפרט. זהו רגע המפתח אליו מתכוננים הצדדים מתחילת החקירה הפלילית ולכל אורך ההליכים המשפטים מתחילת החקירה. 

 

אי כשרות לעמוד לדין אי כשרות לעמוד לדין

המשפט הפלילי יוצא מנקודת הנחה כי אדם אחראי למעשים שבוצעו על ידו וניתן להרשיעו בדין כאשר עסקינן בעבירות פליליות. עם זאת, ישנם מקרים בהם הנאשם יטען לאי כשרות לעמוד לדין...

 

החזקת סכין שלא כדין, מהי? החזקת סכין שלא כדין, מהי?

כיצד בית המשפט בוחן החזקת סכין שלא כדין? מדוע נטל ההוכחה עובר לפתחו של הנאשם? מהי עבירת החזקת סכין שלא כדין?

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.