www.what2do.co.il

ניהול עסק ללא רישיון, מה העונש הצפוי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ניהול עסק ללא רישיון, מה העונש הצפוי?

ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית, הגוררת עמה פתיחת הליך פלילי, הכולל חקירת חשוד, הגשת כתב אישום ועמידה לדין. הפעלת עסק ללא רישיון וללא אישורים הכרחיים ממכבי האש, משטרה, רשות מקומית וכדומה. עלולה להוביל להוצאת צו סגירה לעסק, הטלת קנסות גבוהים בהתאם לקבוע בחוק העונשין, הותרת רישום פלילי ובמקרים מסוימים נלווה לעבירה גם עונש מאסר, כשבסמכותו של בית המשפט לקבוע עד 18 חודשי מאסר בפועל.


לפי חוק רישוי עסקים, משנת 1968, אין זה משנה אם הנאשם הוא הגורם שהפעיל את העסק, או שעבד בעסק של אחרים, כלומר, גם עובד יכול לעמוד לדין בגין ניהול עסק ללא רישיון, כך שאין זה משנה אם מי שנתפס בעת מעשה על ידי הרשויות היה העובד או הבעלים.


סעיף 29 לחוק רישוי עסקים, קובע כי מי שמונע כניסת בעל תפקיד רלוונטי לעסק כדי לערוך בו ביקורת ולוודא כי העסק מקפיד על קיום כל התנאים ברישיון העסק עלול למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח, כשהעונש עלול להגיע לעד שנת מאסר. גם סירוב להציג רישיון עסק בפני בעלי תפקידים עשוי להסתיים במאסר של עד שלושה חודשים. כמו כן, אי קיום צו בית משפט והמשך הפעלת עסק ללא רישיון לאחר שבית המשפט הורה על סגירתו, עלול להוביל לשנתיים מאסר.


קביעת מתחם העונש ההולם


סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, קובע כי שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדיר אותם כדי להבטיח את הערכים המוגנים ומטרות הכוללות: איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות הנמצאים במקום העסק ובסביבתו, מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים, בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים וקיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולכבאות.


בנסיבות שבהן מדובר בניהול מסעדות ובתי עסק לממכר מזון ללא רישיון הערכים המוגנים אשר עשויים להיפגע הם הערכים של שלום הציבור, בטיחות הנמצאים בבית העסק, בריאות הציבור, נגישות וקיום דיני התכנון והבניה והכבאות. כמו כן, ניהול עסק ללא רישיון פוגע בערך השוויון, וזאת בשים לב לכך שעסקים אחרים הפועלים ברישיון נדרשים להוציא סכומי כסף משמעותיים כדי לעמוד בכך, מאחר שהוצאת רישיון כרוכה בקיום תנאים שלעתים עלותם גבוהה ובכך נפגע גם ערך התחרות החופשית בין עסקים.


בעת קביעת מתחם העונש ההולם, בהתאם לעקרון ההלימה הקבוע בסעיף 40ב לחוק העונשין, בית המשפט נדרש להתחשב בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנוהגת ובנסיבות הקשורות ושאינן קשורות בביצוע העבירה. במסגרת הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, נדרש בית המשפט לתת את הדעת לתכנון שקדם לביצוע העבירה ולחלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה.


הפעלת פיצרייה ללא רישיון עסק


הנאשם הורשע במיוחס לו בכתב האישום על פי הודאתו, בעבירה של הפעלת פיצרייה ללא רישיון עסק במשך שלוש שנים ואף ללא שהוגשה בקשה לרישיון עסק. בית משפט לעניינים מקומיים בנתניה נדרש לקבוע מהו העונש ההולם.


בישיבת הטיעונים המאשימה טענה כי יש צורך להוציא לעסק צו סגירה, אך לא הביעה התנגדות לדחיית כניסת הצו לתוקף למשך מספר חודשים כדי שהנאשם יוכל לקדם את הליך הרישוי שהחל. התובעת עתרה לחייב את הנאשם בקנס במתחם בין 7,000 עד 10,000 שקלים וחתימה על התחייבות בגובה הקנס להימנע מביצוע עבירות על פי חוק רישוי עסקים.


במועד שנועד לשימוע גזר הדין הודיע עורך דינו של הנאשם כי חל קידום משמעותי בתהליך הסדרת רישיון העסק וכי מנגד מתעכבת באופן ניכר ביקורת לשכת הבריאות באופן המונע את קבלת הרישיון, ולפיכך נקבעה ישיבה נוספת במטרה לאפשר לנאשם להגיע למועד גזירת הדין לאחר שהוסרו מחדליו. בפתח הישיבה האחרונה הודיעו הצדדים כי לעסק ניתן היתר זמני ולפיכך, הגם שעמדה על מתחם הענישה לו טענה מלכתחילה, הסכימה התובעת כי בנסיבות אלה יעמוד סכום הקנס שייגזר על הרף הנמוך בתוך המתחם.


הסנגור ציין כי הנאשם הודה במיוחס לו מיד לאחר שלקח הוא על עצמו את ייצוגו וביקש להתחשב בחסכון בזמן השיפוטי, בעובדת ההודאה בהזדמנות הראשונה. ואף העריך כי תוך חצי שנה יסיים הנאשם את העמידה בדרישות התברואה, שזה החלק המורכב ביותר בתהליך הרישוי המונע ממנו את האישור הרשמי בכל הדרוש לשם קבלת רישיון עסק.


לאחר שמיעת טענות הצדדים ושקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים, גזר בית המשפט על הנאשם את העונשים הבאים: קנס בסך 6,000 שקלים, חתימה על התחייבות בסך 8,000 שקלים שלא לעבור עבירה על חוק רישוי עסקים, לרבות עבירה של אי קיום צו, וזאת למשך שלוש שנים, וצו סגירה עד שיהיה בידי הנאשם רישיון עסק קבוע.


רע"ס 60920-08-16


 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נסגר תיק החקירה כנגד אולמרט בפרשת כרמיה

נסגר התיק בפרשת "הבית ברחוב כרמיה" נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 

עבירת השוחד של עובד ציבור

מהי עבירת השוחד בידי עובד ציבור? כיצד מגיע בית המשפט להכרעה בנוגע לעונש ומה נדרש על מנת להרשיע בעבירת השוחד עובד ציבור ... 

עבירות מס: שיקולי ענישה

עבירות מס: שיקולי ענישה

מהן עבירות מס? מהו העונש המוטל על אדם המבצע עבירות מס? האם מדובר בקנס כספי או שמא ייתכן גם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח? 

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

עבירת שוחד הינה עבירה אשר מעטרת לא אחת את כותרות העיתונים. מהי עבירת השוחד? כיצד מרשיעים אדם בשוחד? מהם שיקולי הענישה בגין שוחד? 

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?

העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.