www.what2do.co.il

כתב אישום על גניבת טלפונים ניידים, מה הדין הפלילי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

כתב אישום על גניבת טלפונים ניידים, מה הדין הפלילי?

בשנים האחרונות, עבירות רכוש של גניבות של טלפונים סלולריים ובעיקר סמארטפונים, הפכו להיות נפוצות, כך שכ-50 אלף מכשירים חכמים נגנבים מדי שנה. גניבה של מכשיר סלולרי אינה שקולה לעבירת גניבה רגילה מאחר שהמכשיר בדרך כלל מכיל מידע אישי ורגיש של בעליו, ובכך המעשה פוגע הן בקניינו והן בפרטיותו של נפגע העבירה.


בעקבות ריבוי המקרים, החליטו בתי המשפט להחמיר בעונשים שקשורים לגניבות של טלפונים, כך שכיום המגמה היא לדרוש עונשים מקסימליים לגנבים, בעיקר כאשר מדובר בגניבה מאוכלוסיות חלשות וחסרי ישע כמו ילדים וקשישים.


עונש מקסימלי של שלוש שנות מאסר


סעיף 384 לחוק העונשין קובע כי אדם המורשע בעבירה פלילית של גניבה צפוי לעונש שיכול להגיע עד שלוש שנות מאסר, בתנאי שלא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב. בעבירת גניבה בנסיבות מיוחדות העונש יכול להגיע עד ארבע שנות מאסר, וכאשר נגנב דבר שערכו עולה על 500,000 שקלים, העונש יכול להגיע עד שבע שנות מאסר.


עבירת רכוש של גניבת טלפונים ניידים פוגעת בעיקרה בערכים החברתיים של הגנה על קניינו של הפרט. עם זאת, העבירה פוגעת הן בפרטיותו של בעל המכשיר וקרוביו, לאור התכנים האישיים, התמונות, ההודעות והפרטים הרבים המצויים במכשיר שנגנב והן גורמת לפגיעה כתוצאה מאובדן מידע הרב הנאגר במכשיר טלפון, שערכו לעיתים לא רק כלכלי אלא גם רגשי.


בעת קביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה, מתחשב בית המשפט, על פי עיקרון ההלימה, בערך החברתי הנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה ונסיבות אשר אינן קשורות בביצוע העבירות, כגון: עברו הפלילי של הנאשם, ביצוע עבירות דומות, לקיחת אחריות והבעת חרטה, תכנון מוקדם ונסיבות אישיות של הנאשם, כולל מצבו המשפחתי, הכלכלי והבריאותי.


מדיניות הענישה המקובלת והנוהגת ביחס לעבירה של גניבת טלפון נייד, נעה בין מאסר על תנאי קנס כספי, פיצויים למתלונן, עבודות שירות ועד מאסר בפועל. כאשר מדובר בעבירה חוזרת, מתחם העונש ההולם את כל אחד מהאירועים של גניבת מכשיר טלפון אחד נע בין מאסר על תנאי למאסר לתקופה של מספר חודשים. מתחם העונש ההולם את האירועים הכוללים גניבה של מכשירים ספורים נע בין מאסר קצר, שיכול ויבוצע בדרך של עבודות שירות, ובין מאסר לתקופה של עשרה חודשים.


דוגמאות מהפסיקה למתחם ענישה בגין גניבת טלפונים ניידים:


בינואר 2014, בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, בעבירה של גניבת טלפון נייד. בגזר דין קבע בית המשפט, כי מתחם העונש ההולם בגין העבירה נע בין מאסר של חודשיים למאסר לתקופה של שמונה חודשים, והטיל על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של ארבעה חודשים, מאסר על תנאי ופיצוי בסכום של 3,000 שקלים. הנאשם הגיש ערעור על חומרת העונש, אולם בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו. ואף בית המשפט העליון דחה את הבקשה לרשות ערעור שהגיש הנאשם, תוך שקבע כי מתחם העונש ההולם שנקבע הוא סביר.


במקרה אחר, בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, בשתי עבירות של גניבת טלפון נייד. בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של ארבעה חודשים, הפעיל מאסר על תנאי חלקו במצטבר וחלקו בחופף, ולצד זאת הטיל מאסר על תנאי ופיצויים בסכום של 1,000 שקלים. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור לאור הליך טיפולי מוצלח, ביטל את המאסר והמאסר על תנאי והאריך את המאסר על תנאי שהיה תלוי ועומד נגד הנאשם.


בפברואר 2017, בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לאחר שמיעת הוכחות, בעבירה של גניבת טלפון נייד. בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר על תנאי, קנס בסכום של 400 שקלים ופיצויים בסכום של 2,500 שקלים. ביוני 2013, בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, בשבע עבירות של גניבת טלפון נייד. בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 15 חודשים, מאסר על תנאי ופיצויים בסכום של 1,000 שקלים לכל אחד מהמתלוננים.


באפריל 2013, בית משפט השלום הרשיע את הנאשמת, לפי הודאתה, בעבירה של גניבת טלפון נייד. בית משפט השלום הטיל על הנאשמת מאסר על תנאי, פיצויים בסכום של 600 שקלים וקנס בסכום של 200 שקלים. בתיק נוסף, בית משפט השלום ברחובות קבע כי מתחם העונש ההולם עבירה של גניבת טלפון נייד נע בין מאסר לתקופה של חודשיים ובין מאסר לתקופה של 8 חודשים, ואולם, באותו עניין מדובר היה בגניבת טלפון נייד מחולה שהיה מאושפז בבית החולים ורוב הפסיקה שתמכה בכך עניינה היה בנסיבות דומות.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

מהי עבירת השוד? כיצד מבדילים בין שוד לגניבה? איך מתמודדים עם כתב אישום בגין ביצוע שוד? 

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?

מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ... 

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?

אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. 

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?

אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית. 

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?

הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.  

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?

חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.