www.what2do.co.il

משפט חוזר בהליך פלילי, מהם התנאים הקבועים בחוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

משפט חוזר בהליך פלילי, מהם התנאים הקבועים בחוק?

משפט חוזר נועד לאפשר לאדם שהורשע במשפט פלילי לערוך משפט פעם נוספת, למרות שניתן גזר דין חלוט ונקבע עונשו.

 

סעיף 31 לחוק בתי המשפט קובע מהם התנאים לערוך משפט חוזר לנאשם שהורשע בהליך פלילי, ולפיו ניתן לערוך משפט חוזר כאשר נמצאו ראיות חדשות שלא ניתן היה להשיג בעת המשפט ושיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט וכתוצאה מכך נגרם לנאשם עיוות דין.


הכרעת הדין במשפט פלילי ניתנת על ידי שופט או הרכב שופטים וקובעת האם הנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום או לא. זיכוי הנאשם נקבע כאשר התביעה לא הוכיחה אשמה או כאשר התעורר ספק באשמתו. כאשר הנאשם הודה באשמה או שהתביעה הוכיחה את אשמתו, הנאשם מורשע, ולאחר הרשעתו ניתן גזר דין, שבו נקבע העונש.


בקשה לקיומו של משפט חוזר


משפט חוזר נחשב להליך נדיר שמאפשר לתקן את עיוות הדין שנגרם לנאשם במשפט. לשם כך, יש להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט העליון לקיומו של משפט חוזר, עקב קיומן של ראיות עובדתיות חדשות או ראיות הסותרות את הראיות שהובילו להרשעה, ולאחר קבלת תגובת המדינה, מכריע בית המשפט העליון האם לקיים את המשפט החוזר או לדחות את הבקשה.


הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לאותו אדם שהורשע בביצוע העבירה וליועץ המשפטי לממשלה. במקרה שהמורשע נפטר, הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לידי בן או בת זוגו ולכל אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו או אחיותיו.


אם בית המשפט העליון קיבל את הבקשה, המשפט יתחיל מחדש, בבית המשפט העליון או המחוזי. אם התביעה החליטה, כתוצאה מקיומן של ראיות עובדתיות חדשות, שלא להגיש מחדש את כתב האישום. יתחיל ההליך הפלילי מההתחלה, כלומר, שאם הנאשם מרצה עונש מאסר בגין הרשעה שבוטלה, יש לשחרר אותו ממאסר, והתביעה רשאית לבקש לעצור אותו עד תום ההליכים.

 

במסגרת משפט חוזר, יהיו לבית המשפט העליון או לבית משפט מחוזי כל הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי במשפט פלילי והנתונות לבית המשפט העליון בערעור פלילי, מלבד הסמכות להחמיר בעונש.


ארבעת התנאים לקיום משפט חוזר:


לפי סעיף 31 לחוק בתי המשפט, נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון, רשאי להורות כי בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי, יקיים משפט חוזר בעניין פלילי שנפסק בו סופית, אם התקיים בו תנאי אחד מהתנאים הבאים:


תנאי ראשון, אם בית משפט קבע כי אחת הראיות שהוגשו במשפט הראשון היא שקרית או מזויפת, ולולא אותה ראיה הייתה התוצאה משתנה לטובת הנאשם. תנאי שני, אם הוצגו עובדות או ראיות חדשות שעשויות לשנות, ביחד עם החומר הקיים או לבדן, את תוצאות המשפט לטובת הנאשם.


תנאי שלישי, אם אדם אחר הורשע באותה העבירה, כשממשפטו של אותו אדם עלה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא ביצע אותה. ותנאי רביעי, אם עלה חשש ממשי שבהרשעה המקורית נגרם לנאשם עיוות דין.


פיצויים עקב ביטול הרשעה


בית המשפט רשאי לתת כל צו על פי שיקול דעתו, כדי לפצות את המורשע שריצה עונש או חלק ממנו ושהרשעתו בוטלה כתוצאה מהמשפט החוזר, או לתת כל פיצוי אחר. במקרה שאותו אדם נפטר, רשאי בית המשפט לתת צו לתשלום פיצויים לטובת אדם אחר.


תיקון מספר 28 משנת 2001 קובע כי נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון שקבע לכך הנשיא או הרכב זה, רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, להורות על זיכויו של הנאשם אם השתכנע כי התקיימה אחת העילות למשפט חוזר, אך לאור נסיבות העניין אין תועלת בקיומו של משפט חוזר.


מינוי סנגור לצורך משפט חוזר


סעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי בית המשפט רשאי למנות סנגור לצורך דיון בבית המשפט בבקשה לדיון נוסף או למשפט חוזר, וכן לצורך דיון נוסף או משפט חוזר, אם ראה הצדקה לכך והתקיימו במבקש התנאים הבאים:


אם לנאשם אין סנגור, או חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר ואין לו סנגור, ימנה לו בית המשפט סנגור אם הוא הואשם בעבירת רצח או בעבירה שדינה מיתה או מאסר עולם, או שהואשם בבית משפט מחוזי בעבירה שדינה מאסר של עשר שנים או יותר, או שהוא חשוד בביצוע עבירה זו.


בית המשפט רשאי למנות סנגור אם לא מלאו לנאשם שש עשרה שנים והוא הובא לפני בית משפט שאינו בית משפט לנוער, ואם הוא אילם, עיוור או חרש, או שיש חשש שהוא חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי. כמו כן, בית המשפט רשאי למנות סנגור לנאשם מחוסר אמצעים על פי אמות מידה שנקבעו לפי חוק הסניגוריה הציבורית, לפי בקשת בעל דין או מיוזמתו.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.