עבירות פליליות בחוק עונשין

גולש/ת יקר/ה לרשותך חלקים מחוק העונשים העוסקים בעבירות פליליות ועונשים עליהן. המידע נלקח מחוק העונשין התשל"ז אולם יש לקחת בחשבון כי חוק זה מתעדכן מעת לעת ולכן לקבלת מידע מדוייק יותר יש לפנות אל עורכי הדין באתר.


פרק א' - הוראות יסוד  
פרק ב’: תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה (תיקון: תשנ"ד)  
סימן ג’: התחולה על עבירות-חוץ (תיקון: תשנ"ד)  
פרק ד’: העבירה הפלילית והאחריות לה (תיקון: תשנ"ד)  
פרק ה’: עבירות נגזרות (תיקון: תשנ"ד)  
פרק ו’: דרכי ענישה  
פרק ז’: בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים - סימן א’: הוראות כלליות  
סימן ב’: בגידה  
סימן ג’: פגיעה בכוחות מזויינים  
סימן ד’:ה:ו:ז::ח: ריגול | סודות רשמיים | יחסי חוץ| סדרי דין + שונות  
סימן א’1: גזענות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ד)  
סימן ו’: שוד ים  
סימן ז’: פגיעות ברגשי דת ומסורת  
סימן ח’: ריבוי נישואין  
סימן ט’: בריונות ותקלות לציבור  
סימן י’: זנות ותועבה  
סימן י"א: מטרדים  
סימן י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים  
פרק ט’: פגיעות בסדרי השלטון והמשפט - סימן א’: שיבוש עשיית משפט  
סימן ב’: העלמת עבירה  
סימן ג’: תקיפת שוטרים  
סימן ד’: עבירות בשירות הציבור וכלפיו  
סימן ה’: עבירות שוחד  
פרק י’: פגיעות בגוף - סימן א’: גרימת מוות  
סימן ב’: הפסקת הריון  
סימן ג’: אחריות לשלום אדם  
סימן ד’: סיכון החיים והבריאות  
סימן ה’: עבירות מין (תיקון: תשמ"ח)  
סימן ו’: עבירות כלפי קטינים ונכים  
סימן ז’: פגיעה בחירות  
סימן ח’: תקיפה  
פרק י"א: פגיעות ברכוש - סימן א’: גניבה  
סימן - שוד  
סימן : פריצה והתפרצות  
סימן : נכסים גנובים  
מרמה, סחיטה ועושק  
הונאה  
הסגת גבול והיזק  
פרק י"ב: זיוף בכספים, בולים, שטרות, מטבעות  
פרק ט"ו: הוראות שונות