www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - סמים

גזר דין ביבוא 21,000 כדורי אקסטזי

השופט הבהיר כי על בית המשפט להכביד את ידו מאוד על עבריינים מסוגו של הנאשם. כל העושה ליבוא סם מסוכן לישראל, כמוהו כמרעיל בארות שאמור לדעת כי מעשהו הנפשע יכול לגרום לנזקים חמורים למשתמשים בסם המסוכן. והכל, כמובן, נעשה למטרת רווח ...


החזקת הרואין בכמות של כ- 30 ק"ג שיובאה מלבנון לישראל

השופט שיף ציין כי :" אין צורך להכביר מילים על הנזק הגדול הטמון בהחזקה, שלא לצריכה עצמית, של סם ההרואין בכמות כה גדולה. הנזק הגלום בסם ההרואין הוא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה...


שחרור למעצר בית בתנאים מגבילים נאשם בייבוא כ- 7 ק"ג קוקאין

טענתו של הנאשם היא כי הסתבך בחובות עקב נטילת הלוואות בשוק האפור ואולץ לשלש כבלדר לקבלת הסמים כדרך מפירעון חובו...


גז"ד למורשע בנטילת חלק ברשת סמים שייבאה סמים מלבנון

מחוזי נצרת: גז"ד למורשע בנטילת חלק ברשת סמים שייבאה סמים במאות ק"ג מלבנון לישראל והכרזתו כסוחר סמים


גזר דין ביבוא קוקאין לישראל

מחוזי חיפה: גז"ד לבני זוג שהורשעו בהבאת קוקאין לארץ בכמות של 47 גרם , מוסלק בויברטור , אם כי לצריכה עצמית והנסיבות המיוחדות של המקרה


שחרור ממעצר בגין 2121 טבליות אקסטזי

העצור, בעל עסק פרטי, הובא למעצר ימים בבית משפט השלום בראשון לציון בבקשה למעצר יוחסה לו עבירה של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית ,לפיה החזיק 2,121 טבליות החשודות כסם מסוג אקסטזי ומשקלן


ייבוא סמים לישראל מדרום אמריקה - גזר דין

סחר בסמים אשר בוצע על ידי שתי בחורות צעירות במהלך טיול בדרום אמריקה. בית המשפט נדרש לגזור את דינן...


דחיית ערעור של אדם שניסה למכור הרואין במהלך דיון משפטי

מה תהיה החלטתו של בית המשפט בנוגע למקרה שלהלן בו אדם ניסה למכור סמים מסוכנים מסוג הרואין במהלך דיון משפטי?


דחיית ערעור על הרשעה בעבירות של סחר בסמים

כתב האישום במקרה דנן ייחס לנאשם עבירות של סחר בסם מסוכן. הנאשם טען כי הוא לא ביצע את המעשים, אך בית המשפט מצא לנכון להרשיעו...


הורשע בהכנת סם הירואין, החזקתו שלא לצריכה עצמית

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה, סעב כמאל, גזר עתה על הנאשם אסמעיל גראמנה, יליד 1977 מטמרה, נשוי לשתי נשים ואב למשפחה מרובת ילדים, שהורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של הכנת סם מסוכן- הרואין , החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית ...


גזר דין בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית

גזר דין , שניתן ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה, רון שפירא, בעניינה של הנאשמת באגיאן מרינה, ילידת 1980 תושבת חיפה, אשר הורשעה על פי הודאתה בעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ודינה נגזר ל- 36 חודשי מאסר מהם 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל ו- 24 חודשי מאסר מותנה. התנאי הוא שהנאשמת לא תעבור כל עבירה על פקודת הסמים וזאת בתוך 24 חודשים ממועד שחרורה ממאסר.

 


<<    הקודם   1  2