www.what2do.co.il

מהו השתק שיפוטי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 1.0 מתוך 5

מהו השתק שיפוטי?

הטענה בדבר השתק שיפוטי יכולה להתעורר מקום שבו אחד מבעלי-הדין מעלה טענות עובדתיות או משפטיות סותרות באותו הליך עצמו או בשני הליכים שונים. התכלית שמאחורי ההשתק השיפוטי הינה למנוע פגיעה בטוהר ההליך ובאמון הציבור במערכת המשפט. כמו כן, מטרתו של ההשתק השיפוטי הינה להניא מפני ניצולם לרעה של הליכי בתי-המשפט.

הדגש בהשתק השיפוטי הינו על היחס בין בעל-הדין לבין בית-המשפט. לפיכך, תחולתו של ההשתק השיפוטי איננה מוגבלת רק למקרים שבהם מדובר באותם מתדיינים בהליך הראשון ובהליך המאוחר ואין דרישה שהצד האחר שינה את מצבו לרעה. זאת ועוד, טענה בדבר השתק שיפוטי יכולה לעלות בלא קשר לנושא המשפטי המהותי העומד על הפרק.

ההיגיון מאחורי ההשתק השיפוטי

הרציונאל שביסוד דוקטרינת ההשתק השיפוטי, שמקורה בדיני היושר האנגליים, הוא למנוע בעל דין מהעלאת טענות מסוימות (אפילו מוצדקות הן לגופן) בשל התנהגותו בהקשר לסוגיה הנדונה בהליך אחר.

השתק זה נובע ממקורות ערכיים שונים - עקרון תקנת הציבור, האיסור על שימוש לרעה בהליכי בית המשפט, ותורת תום הלב. ההלכה הפסוקה קבע כי תכליתו של ההשתק השיפוטי הינה למנוע פגיעה לא ראויה בבעל הדין שכנגד,

דוקטרינת ההשתק השיפוטי מקורה בעקרון העל של חובת תום לב הדיוני. מן ההלכה ידוע כי תורה זו אינה מכוונת מבטה רק לכיוון בעלי הדין, אלא גם לעבר האינטרס הכללי של המערכת השיפוטית, המייצגת את עניינו של הציבור כולו. מטעם זה, לצורך השתק שיפוטי לא נדרשים בהכרח קיומם של הסתמכות ושינוי מצב לרעה של צד להתדיינות.

 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.