www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - נוער

האם יש להחמיר עם עונשו של קטין שדקר נהג מונית וגנב ממנו כסף?

קטין בן 16 איים על נהג מונית עם סכין, דקר אותו בידו וגנב ממנו את כספו. בית המשפט המחוזי לנוער גזר עליו עבודות שירות, אך המדינה הגישה ערעור ובקשה להחמיר עם עונשו.  


הרשעת קטין בהריגה ודחיית טענת סנגורו בדבר גרימת מוות ברשלנות

בית המשפט המחוזי מרכז הרשיע קטין בהריגה. על פי כתב האישום, ועובדות המקרה כפי שהוכחו בבית המשפט, הנאשם והמנוח עלו על גג בית הספר בשכונתם ושאפו גז מזגנים. בשלב מסוים החל ויכוח בין הנאשם לבין המנוח וכתוצאה מדחיפה נפל המנוח מגג בית הספר אל מותו. האם מדובר בהריגה או בגרימת מוות ברשלנות?


עבודות שירות לקטין ערבי לאחר ידויי אבנים - המתקת עונש בשל שיהוי

בית המשפט העליון המתיק את עונשו של קטין ערבי אשר נגזרו עליו ארבעה חודשי מאסר בפועל. השופטים הצדיקו את המתקת העונש בשיהוי הרב, לדבריהם, בניהול ההליכים הפליליים בעניינו של הקטין. יש לציין כי המתקת העונש נעשתה למרות שבית המשפט ציין כי הקטין אינו נוטל אחריות למעשיו, גם לא כעת...


קטין המואשם בעבירת רצח - האם מעצר עד תום ההליכים?

האם קטין יוותר במעצר מלא עד תום ההליכים חרף העובדה שהוא נתון במעצר מזה ימים רבים? האם יש מקום להעדיף מעצר בית למרות שמדובר בעבירת רצח?


מעצר בית בגין זריקת בקבוק תבערה לאחר המשט

בית המשפט הורה על מעצר בפיקוח ההורים של שני קטינים, תושבי הצפון, אשר השליכו בקבוקי תבערה על רכבים חולפים...


מאסר לקטין בגין חברות בארגון טרור

אבו חטב הורשע בעבירות של חברות בהתאחדות בלתי מותרת, מגע עם סוכן חוץ, 6 עבירות של החזקת נשק, 3 עבירות של ניסיון רצח, אימונים צבאיים אסורים...


רצח דנה בנט - 14 שנות מאסר לקטינה שהורשעה בסיוע לרצח

הנאשמת סייעה לעדוואן ב"לכידתה" של דנה בנט, באופן בו פנתה למנוחה, לפי הוראתו של עדוואן, למרות שידעה היטב על כוונתו להמיתה...


דין נער ערבי מתפרע כנער יהודי

השופט קבע בפסק דינו כי בדומה לנערים יהודים אשר נעצרו לאחר תקופת ההתנתקות, או צעירים חרדים אשר הואשמו בסיכון חיי אדם במהומות על רקע וויכוחים הלכתיים, כך יהיה גם דינו של הנאשם שלפניו. בדומה לצעירים היהודים, אשר גזר דינם לא היה מעצר בפועל, כך יהיה דינו של הנער...


האם בית המשפט יכול לכפות גמילה על קטין?

המחוקק, ע"פ חוק הנוער (טיפול והשגחה), מעניק לבית המשפט סמכות לכפות טיפול על קטינים כאשר ישנו מצב בו הקטין נמצא בסיכון. במקרה כזה מוגדר הקטין כנזקק וניתן להורות על החזקתו במעון נעול בכפיה...


מאסר בפועל, לקטין שזרק אבן על ניידת משטרה ופגע בה

הרשעה וגז"ד לרבות מאסר בפועל, לקטין שזרק אבן על ניידת משטרה ופגע בה. התייחסות כאל " מכת מדינה במחוז הצפון


האיזון בין אינטרס השיקום לאינטרס הציבורי בהרשעת קטינים בעבירות מין

מהו האיזון הראוי בין אינטרס השיקום לבין האינטרס הציבורי, וזאת כאשר מדובר בקטינים המורשעים בעבירות מין בקטינים?


עבירות רכוש ועבירות רכוש באמצעות קטינים - שיקולי ענישה וגזר דין

אילו שיקולי ענישה יעמדו על הפרק במקרה שבו מדובר באדם שהורשע בשורה של עבירות רכוש שבוצעו בין השאר בסיוע קטינים?


תקיפת תלמיד בי"ס יסודי ואיומים עליו בעת הסעתו מבית ספרו לביתו

שופט בימ"ש השלום בחיפה, זאיד פלאח, הרשיע היום במסגרת קובלנה פלילית, את מלכה חיים נהג אוטובוס אגד, יליד 1968 מקריית מוצקין ,בתקיפת תלמיד בבי"ס יסודי ואיומים עליו, תוך כדי הסעתו באוטובוס .


1