www.what2do.co.il

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

אחד מעקרונותיו הבסיסיים של ההליך הפלילי הוא זכותו של העצור להיוועץ עם עורך דינו. מדובר בזכות אשר מעוגנת בחוק ותוקפה התחזק עם פסיקתו של בית המשפט העליון בע"פ 5121/98 טור' (מיל) רפאל יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי ואח', תק-על 2006(2), 1093.

 

מטרתה של היוועצות זו הינה לאפשר לעצור להיות מודע לכלל הזכויות שלו, ביניהן הזכות לחקירה הוגנת ואי הפעלת אמצעי חקירה פסולים כנגדו. כמו כן, עורך דין יכול להבהיר לעצור את ההשלכות המשפטיות והפליליות שיש לדברים הנאמרים בחקירה. חובה דיונית מצד המשטרה נלווית לזכות זו (דהיינו, על המשטרה מוטל ליידע את העצור בדבר זכותו להיוועץ עם עורך דין).


לעיתים, הפגיעה בזכות זו הנתונה לחשוד יכולה להוביל לפגיעה בלתי מידתית ביכולתו להגנה ועל כן יהיה ניתן להביא לפסילת הודעתו. עם זאת, פסילה זו איננה אוטומטית. בבוא בית המשפט לפסול הודעה של חשוד, בגין העדר היוועצות עם עורך דין, עומדים בפניו מספר שיקולים. בית המשפט נדרש לבחון את נסיבות המקרה לגופו ואת האיזון הראוי בין זכותו של החשוד לייעוץ משפטי לבין האינטרסים השונים העומדים מנגד.


שאלה אשר עולה לא אחת (לדוגמא, כאשר החשוד חשוד בביצוע עבירת תעבורה) היא מהו היקפה של זכות ההיוועצות עם עורך דין במקום בו החשוד אינו עצור, מעוכב לחקירה או במקרה בו לא מדובר בהודעתו הראשונה במהלך החקירה.


בע"פ 9956/05 אסף שי נ' מדינת ישראל, תק-על 2009 (4) 1728, אשר ניתן בנובמבר 2009, הורחבה זכות ההיוועצות ונקבע כי גם נחקרים אשר אינם עצורים ואו מעוכבים לחקירה יהיו זכאים להיוועץ בטרם חקירתם עם עורך דין. בפרשת שי עסק בית המשפט בזכותו של אדם אשר נחקר בפעם השנייה בנוגע לאירוע עליו נחקר בעבר. בית המשפט הכיר בזכותו של הנאשם להיוועץ עם עורך דין, וזאת חרף העובדה החשוד נחקר חודשיים קודם לכן.

 
בית המשפט חילק הסוגיה ל-2 שאלות משנה: האם יש להשהות את תחילת גביית הודעתו של החשוד (אשר אינו עצור ואו מעוכב לחקירה) וזאת משום שהאחרון זכאי להיוועץ בטרם החקירה? האם עומדת לחשוד הזכות לעצור ואו להשהות את החקירה, לאחר היוועצות עם עורך דינו (למשל כאשר הוא נחקר בעבר בנוגע לאותו אירוע או כאשר עולה בחקירה שאלה המצריכה היוועצות עם עורך דין)?


סעיף 34(ב) לחוק המעצרים קובע כי במידה ועצור מבקש פגישה עם עורך דין, מוטל על האחראי על החקירה לאפשר עריכת פגישה זו ללא דיחוי. הן תוכן הסעיף, והן כותרתו, מתייחסים באופן מפורש לעצור הנתון בחקירה. עם זאת, הסעיף אינו עוסק בנחקר לא עצור.

 

הנשיאה, דורית בינייש, קבעה בפרשת שי כי החובה בחוק הינה לאפשר היוועצות עם עורך דין ללא דיחוי ועל כן היא כוללת גם מצבים בהם הנחקר איננו עצור. לדידה של בינייש, חובה זו חלה גם בנוגע לנחקר אשר מצוי במשמורת המשטרה אך אינו בבחינת עצור.


הנשיאה הפנתה גם לפרשת יששכרוב אשר בה נקבע כי חשיבות ההיוועצות והפגישה עם עורך דין כבר בשלב החקירה מקורה בכך שהחשוד נמצא לא אחת במצב נחיתות כוחות מול חוקריו ועצם המעמד מטיל עליו מורא שעלול להביא להודעת כזב.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.