www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - אלימות

פלילי: גזר דין לאחר הרשעה במעורבות במעשי בריונות

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה, עודד גרשון גזר עתה על שי בן ברוך , יליד 1989, מקריית אתא, אשר היה מעורב במעשי בריונות והורשע בעבירות חבלה חמורה בנסיבות מחמירות; תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות; החזקת סכין שלא למטרה כשרה; שיבוש מהלכי משפט; נהיגה בקלות ראש ובחוסר זהירות, וכן בנהיגה בניגוד לכיוון התנועה בכביש חד סטרי, ל- 30 חודשי מאסר בפועל


נתיחה לאחר מוות בעקבות פרשת רצח - האם נוכחות פתולוג מטעם הנאשם בזמן הנתיחה?

בבקשה להרשות לפתולוג מומחה מטעם המבקש, להיות נוכח פסיבי בשעת נתיחת המנוחה אשר בעניינה מונה שופט חוקר, לחקירת סיבות מותה...


הרשעת אדם באלימות במשפחה במגזר החרדי

האם יש להרשיע אדם המשתייך למגזר החרדי באלימות במשפחה? האם הוכח כי הנאשם ביצע את המעשים המיוחסים לו?


תקיפה בתוך המשפחה וערעור על הכרעת הדין

להלן ערעור על הכרעת דין וגזר דין שניתנו כנגד אדם שהורשע בעבירות כנגד בנו הקטין...


ערעור שהוגש על ידי אדם בגין גזר דין שהטיל עליו ענישה כוללת

מהי ענישה כוללת? אימתי בית המשפט יבחר להטיל על נאשם שהורשע בשורה של עבירות פליליות עונש כולל?


קיצור מאסר לאב שנהג להכות את ילדיו

אלימות כלפי ילדים בתוך המשפחה הינה עבירה פלילית חמורה אשר יכולה להביא את האב למאסר בפועל. להלן דוגמא למקרה כאמור...


שימוש באקדח להגנה עצמית וזיכוי נאשם מעבירת הריגה

מהי טענת הגנה עצמית והאם היא יכולה "לחלץ" מכתב אישום פלילי? להלן דוגמא למקרה אשר זהו עניינו. מדובר באדם אשר עשה שימוש באקדח, לטענתו מתוך הגנה עצמית...


החזקת סכין - ערעור על הכרעת הדין

האם בית המשפט יקבל ערעורים הדדיים על הכרעת דין בעבירה של החזקת סכין שלא למטרה כשרה? 


ערעור פלילי על קולת העונש - החזקת סכין למטרה לא כשרה

המדינה הגישה ערעור על קולת עונשו של אדם שהורשע בעבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה. האם בית המשפט המחוזי יקבל את הערעור?


גזר דין בהתעללות בכלב וגרימת מותו

שופט בימ"ש השלום בחיפה, חנוך שילוני גזר עתה על רפאל ארמה, יליד 1955 מחיפה, שהורשע בעבירה של היזק לבעל חיים ובעבירה של איסור התעללות לפי חוק צער בעלי חיים, מאסר בפועל של 6 חודשים, אותם ירצה במסגרת עבודות שרות בבית חולים רמב"ם בחיפה ; מאסר על תנאי של 9 חודשים למשך 3 שנים וקנס כספי בסך של 5,000 ₪ או 25 ימי מאסר תמורתם.


גזר דין - עבירות מגע עם סוכן חוץ, רכישה והחזקת נשק ותחמושת

הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה, גזר עתה על הנאשם מסרי , יליד 1984 מכפר קרע, שהורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון , בעבירות מגע עם סוכן חוץ, רכישה והחזקת נשק ותחמושת, נשיאה והובלת נשק ותחמושת, סחר ועסקה אחרת בנשק, קשר למתן שירות להתאחדות בלתי מותרת, מתן שירות להתאחדות בלתי מותרת וירי באזור מגורים...


הריגה - גזר דין בעבירת הריגה ביריית אקדח שלא כדין

ירי בשוגג של מאבטחת אשר גרם להריגתו של חברה. האם מדובר בהריגה או שמא בגרימת מוות ברשלנות?


גזר דין בעבירות איומים סחיטה באיומים ונסיון לפציעה

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה, רון שפירא, גזר עתה על הנאשם עזאם,תושב שפרעם, יליד 1970, שהורשע בעבירות איומים, סחיטה באיומים, נסיון לפציעה בנסיבות מחמירות, וגרימת נזק לרכוש כלפי בני משפחתו...


גזר דין בעניין התעללות עובד זר בקשיש

אלימות כלפי קשיש סיעודי מצד עובד סיעודי זר אשר היה אמור לטפל בו ולדאוג לו. כיצד בית המשפט יקבע את גזר הדין?


חוקר פרטי או מטריד סידרתי? אישום בגין הטרדה של משרד חקירות

גזר דין שניתן כנגד חוקרים פרטיים אשר גרמו לפגיעה קשה בעדה, ואף דרדרו אותה למצב נפשי קשה...


הרשעת אדם בעבירות של גרימת חבלה חמורה לבת זוג

עבירות אלימות בין בני זוג עלולות להיות קשות וקטלניות. להלן דוגמא למקרה בו בית המשפט הרשיע אדם בעבירות אלימות כנגד בת זוגו...


הרשעה בחבלה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין, על רקע דקירת המתלונן בידו

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה, רון שפירא, גזר עתה על הנאשם יוסף מטר, יליד 1986 מאעבלין, שהורשע עפ"י הודאתו בעבירות של חבלה בנסיבות מחמירות, ובעבירה של החזקת סכין שלא כדין , 24 חודשי מאסר, מהם 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל ו-12 חודשי מאסר על תנאי. סך הכל ירצה הנאשם 12 חודשי מאסר בפועל וכן יפצה את המתלונן וישלם לו פיצוי על חשבון נזקיו בסכום כולל של 10,000 ₪. אין בפיצוי זה כדי למצות את נזקי המתלונן ושמורות לו זכויותיו על פי דין בעניין זה


הרשעת הורה בפלילים בגין אי השגחה על ילד שגרם נזקים לעצמו

מהו האיזון הראוי בין אחריות פלילית של הורה לבין רשלנות הורית? האם ניתן להרשיע הורה בגין אי השגחה על ילדיו?


האם הפרת הסדרי ראיה תוך כדי חטיפת קטין היא עבירה פלילית?

מהו ההיבט הפלילי המקופל בעבירה של הפרת הסדרי ראיה לאחר גירושין? האם ניתן להסתפק בעבודות שירות בלבד?


הרשעה בהתעללות בבעלי חיים על בסיס עדויות שכנים

האם ניתן להרשיע אדם בהתעללות בבעלי חיים על בסיס עדויות השכנים בבניין ולמרות הכחשה נמרצת של הנאשם?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  לעמוד הבא    >>