www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - אלימות

זיכוי מחמת הספק של שוטרים שנחשדו בגרימת חבלה בעת משחק כדורגל

בהמשך ציינו הנאשים כי המתלונן התנגד בכח להובלתו לחדר חקירות וכן לכבילתו. הנאשמים נאלצו להפעיל כח על מנת להביאו לחדר החקירות...


חתכה צווארו של מתלונן בסכין טפטים

הנאשמת הגיעה למקום וצעקה על המתלונן כי גנב את מנת האדולן שלה. לפתע, הוציאה סכין טפטים מכיס מעילה, התנפלה על המתלונן וחתכה את צווארו לרוחב באמצעות הסכין ...


גזר דין: תקיפת בת זוג וילדים

על פי כתב האישום המתוקן, הנאשם נשוי מזה עשרים ושתיים שנה לאשתו (נ’), ולבני הזוג חמישה ילדים: ילידת 1998, יליד 1993, כבן 19, כבן 20 וכבן 21, כולם, למעט אחד מתגוררים בביתם...


דחיית בקשה לבטול הרשעה בדין עקב תקיפת עובדי רשות שמורות הטבע

דחיית בקשה לבטול הרשעה בדין וגז"ד לשני נאשמים שתקפו עובדי רשות שמורות הטבע


הרשעת אדם שהיכה קטין אשר היה מסוכסך עם בתו

אדם תקף קטין אשר התגרה בבתו. האם בית המשפט ימנע מהרשעתו ומהו גזר הדין אשר יש להטיל עליו?


גזר דין לנאשם בעבירת סחיטה באיומים בהליך גירושין

ניסיון לסחוט עורך דין המייצג את הצד השני בהליך גירושין. בית המשפט הרשיע את הבעל בעבירות פליליות וגזר עליו חצי שנת מאסר בפועל...


זיכוי מעבירה של התנהגות פרועה במקום ציבורי

בית המשפט קבע כי יש לזכות אוהד כדורגל מעבירה של התפרעות במקום ציבורי. נקבע כי לא הוכח שהנאשם הדליק את האבוקה נשוא כתב האישום...


גזר דין בנסיון לרצח בת זוגו

גז"ד למורשע מדליית אל כרמל- עוספיא , ששרת בצבא דרום לבנון , בנסיון לרצח בת זוגו


דחיית הסדר טיעון בנוגע לאלימות כלפי שוטרים

הסדר הטיעון חורג באופן בלתי סביר מרמת הענישה המתחייבת, לאור עובדות כתב האישום המתוקן ונסיבות האירועים ...


גזר דין בעבירות של קשירת קשר לביצוע רצח

גזר דין לשורה של עבריינים המשתייכים לארגון פשיעה, וזאת בגין הרשעתם בעבירות אלימות, זיוף, מרמה וקשירת קשר לביצוע רצח...


הרשעה בעבירות הריגה, מעשה פזיזות ורשלנות בכלי ירייה

האם פליטת כדור מנשק אישי במהלך חופשה בבית, אשר גרמה למוות, מהווה עילה להרשעה בהריגה או בגרימת מוות ברשלנות?


גז"ד לאחים שהורשעו בהריגת צעיר וחבלה בכוונה מחמירה

מחוזי חיפה: גז"ד לאחים שהורשעו: האחד בהריגת צעיר בן 17 והשני בשתי עבירות חבלה בכוונה מחמירה בואדי ניסנאס בחיפה במסגרת החג של החגים...


מאסר לאב אשר טלטל תינוק למוות

טלטול פעוט עלול בהחלט לגרום לנזקים קשים לילד. כאשר ההורה מטלטל את ילדו, הוא מסתכן בגרימת נזקים פיסים לאחרון...


עבירה של תקיפת שוטר בכדי להכשיל עובד ציבור במילוי תפקידו

בית המשפט גזר 15 חודשי מאסר בפועל על אדם שהורשע בעבירה חמורה של תקיפת עובד ציבור. מדובר במקרה של תקיפת שוטר...


זיכוי שוטרים מתקיפת חשוד - זיכוי מחמת הספק

האם בית המשפט ירשיע בלשי משטרה בעקבות אלימות בלתי פרופורציונאלית כלפי חשוד או שמא יש לזכות את האחרונים חמת הספק?


תקיפת חיה - זיכוי מאשמת אי נקיטת צעדי זהירות בחיה

מהו היקף האחריות אשר מוטל על בעלי כלבים לאחר תקיפת חיה? האם המותקף הסיג גבול?


גזר דין לשוטר מג"ב אשר ירה למוות בשוהה בלתי חוקי

האם ירי למוות בשוהה בלתי חוקי, על ידי שוטר מג"ב היה עילה להרשעתו בהריגה או שמא ניתן "להסתפק" בגרימת מוות ברשלנות?


מאסר בפועל בגין הריגה מתוך נקמת דם בחברה הבדואית

בית המשפט גזר, תוך כדי תפיסה הרואה "נקמת דם" באפס סובלנות, מאסר ממושך מאחורי סורג ובריח על שני נאשמים בני הפזורה הבדואית...


שנה וחצי מאסר בפועל בגין תקיפה במתחם בילויים והתנגדות למעצר

מהו גזר הדין אשר יוטל על אדם שהורשע בשורה של עבירות אלימות קשות במתחם בילויים ובכביש? האם יש לתת משקל לכך שאשתו של הנאשם בהריון ולחוות דעת מקצועית של פסיכולוגית אשר תמכה בענישה מתונה?


בקשה להארכת מעצר של חשוד ברצח על רקע רומנטי

סכסוך רומנטי הוביל לדקירה למוות. האם האדם אשר חשוד בדקירה ימשיך לשהות במעצר או שמא בית המשפט יורה על שחרורו?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  לעמוד הבא    >>