www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - אלימות

אמיר מחו'ל ירצה 9 שנות מאסר בפועל בגין עבירות נגד ביטחון המדינה

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר הבוקר את דינו של הסופר ויו"ר אתיג'אה (איחוד עמותות אזרחיות ביישוב הערבי) וקבע כי האחרון ירצה עונש של תשע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח...


מאסר בפועל לפעיל במשמרות הצניעות בועד גאולה

מהן משמרות הצניעות והאם פעולותיהן עלולת להביא את המעורבים למאסר מאחורי סורג ובריח?


המאבטח בתל אביב אשר היה מעורב בתקרית הירי טוען להגנה עצמית

האם אירוע הירי ליד מועדון הסאבלט בתל אביב היה תוצאה של הגנה עצמית? המאבטח טוען כי הוא הותקף ונשקפה סכנה ממשית לחייו...


מעצר בית למתפרע בסילואן למרות עבר פלילי

בית המשפט הורה על שחרורו של מתפרע ערבי משכונת סילוואן בירושלים לחלופת מעצר. מדובר בכתב אישום חמור אשר הוגש כנגד האחרון בגין עבירות שונות...


מאסר על תנאי בעקבות הסתה לגזענות הוטל על אם לעשרה ילדים

אמא לעשרה ילדים הסיתה לגזענות. האם יוטל עליה עונש מאסר בפועל או שמא ניתן להסתפק במאסר על תנאי?


זיכוי מאבטח לאחר תקיפה - הגנה עצמית

בית המשפט המחוזי קבע כי יש לזכות מאבטחים מעבירות של תקיפה אשר יוחסו להם לאחר שנקבע כי האחרונים הותקפו על ידי קבוצת ערבים שהדליקה מדורה על חולות נמל יפו...


מאסר בפועל בעקבות התעללות בחסר ישע - קשישה חולת אלצהיימר

תוחלת החיים הארוכה בישראל, אשר הינה תוצאה של רמת החיים והשתפרות מערך הרפואה, מביאה לכך שאזרחים רבים מאריכים ימים. עם זאת, הרפואה עדיין לא הצליחה לפצח את התרופה המתאימה והגורמים אשר מביאים להתפרצות מחלת האלצהיימר...


הרשעת הנאשמים ברצח שקד שלחוב

כתב האישום ייחס למשיבים את פציעתו הקשה של שי בן אמו בניסיון החיסול הראשון, ואת ביצוע רציחתה של שלחוב בניסיון החיסול השני...


הרשעת אליאור חן בהתעללות חמורה בילדים

הרשעת אליאור חן בהתעללות חמורה בילדים. בית המשפט קבע כי חן היה האב הרוחני של חסידיו האלימים...


עבירה פלילית - סיוע בניסיון התאבדות

בית המשפט גזר עונש מאסר של 20 חודשים בפועל על נאשם אשר הורשע בסיוע בניסיון התאבדות...


ירי בחתונה - האם עבירה פלילית?

האם ירי בחתונה מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין? האם מדובר באירוע אשר יכול לגרור הרשעה בדין?


מאסר בעקבות התעללות של אחות מעשית בקשישה חסרת ישע

בית המשפט גזר עונש מאסר של שנה בפועל על אחות מעשית בגין התעללות בקשישה חסרת ישע...


זיכוי אלפרון מעבירות העלבת עובד ציבור, איומים על שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו

בית המשפט השלום זיכה את דרור אלפרון מחמת הספק מעבירות של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו...


התעללות קשה בבעלי חיים - מאסר בפועל

בית המשפט המחוזי בבאר גזר עונש מאסר בפועל על נאשמת אשר הוגש כנגדה כתב אישום חמור הנוגע להתעללות בבעלי חיים...


מעצר בית לנאשם במסגרת ריב חמולות

בית המשפט העליון דחה את ערעורה של המדינה לגבי החלטה של בית המשפט המחוזי להביא לשחרורו למעצר בית של חשוד בתקיפה חמורה...


הרשעתו של רומן זדורובו ברצח בכוונה תחילה

בית המשפט המחוזי הרשיע את רומן זדרוב ברצח הילדה תאיר ראדה מקצרין ובכך הסתיימה לה פרשה ארוכה וסבוכה אשר זכתה להד תקשורתי נרחב בארבעת השנים האחרונות...


רצח על כבוד המשפחה - האם עילת קנטור?

בית המשפט הרשיע סוהר משירות בתי הסוהר בגין רצח בתו על רקע כבוד המשפחה. הסוהר הגיע ביום הרצח לתחנת המשטרה תוך שהוא מניח בידיו של השוטר במקום אקדח ואומר לו כי רצח את בתו על כבוד המשפחה...


איומים על אדם באוזני אדם אחר, האם עבירת איומים?

האם אמירות איומים נגד אדם מסוים, אשר נאמרות באוזני אדם אחר, מהווה עילה להרשעה בפלילים?


מאסר בפועל לבן אשר תקף את אביו הקשיש

הרשעת אדם בגין תקיפת זקן לאחר שהאחרון תקף את אביו הקשיש...


איום על שופטים - מאסר בפועל

האירוע המפורסם של השלכת הנעל על כבוד נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, ודבריו של ראש ארגון הפשיעה, מיכאל מור כלפי שופטים בישראל, הינם רק חלק מן האירועים הללו...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  לעמוד הבא    >>