www.what2do.co.il

החלטה בעניין הפרת תנאי שחרור המהווה עבירה כשלעצמה

דרגו את המאמר

החלטה בעניין הפרת תנאי שחרור המהווה עבירה כשלעצמה

כאשר בית המשפט דן בבקשת הפרקליטות לעצור אדם עד תום ההליכים, הוא צריך לקבל שתי החלטות. ההחלטה הראשונה, נוגעת לשאלת נחיצותו של המעצר. החלטה שנייה נבחנת רק לאחר שבהחלטה הראשונה בית המשפט קובע כי יש הצדקה למעצרו של האדם. בהחלטה השניה, בית המשפט צריך להחליט האם ניתן להסתפק באמצעי שמידת פגיעתו פחותה, ובמקום המעצר לצוות על חלופת מעצר.


לאחר שבית המשפט קובע חלופת מעצר, הוא יכול להוסיף תנאים מסוימים לשחרורו של החשוד. מקרה מעניין מתרחש כאשר אחד התנאים שבית המשפט מבקש להשית על החשוד, הינו תנאי שהוא עצמו יכול להוות עבירה משל עצמה. זה בדיוק המקרה שיתואר להלן, בו המדינה ביקשה מבית המשפט לחלט ערבות שנתן המשיב, כאשר הוא שילם ערבות זו כנגד שחרורו ממעצר עד תום ההליכים בתנאים.


המשיב לבקשה זו נכנס לישראל שלא כחוק. הוא נתפס ובמסגרת הבקשה לעצור אותו עד תום ההליכים, בית המשפט החליט לשחרר את המשיב בערבות תחת תנאים מסוימים. אחד התנאים לשחרורו מהמעצר, היה כי הוא לא יכנס לתחומי ישראל ללא אישור שהיה כדין. המקרה היחיד שהותר לו להיכנס לישראל, נגע לאפשרותו להגיע לבית המשפט לשם ניהול הליך העמדתו לדין.

 

לאחר מספר חודשים, המשיב שוב נכנס לישראל שלא כדין, ואז הוא נעצר שוב. המשיב הורשע בבית המשפט בגין שתי הכניסות לישראל, והוא כבר סיים לרצות את עונש המאסר שלו בגין ביצוע העבירות. במסגרת ההליך הנוכחי, הפרקליטות מבקשת לחלט את הערובה ששילם המשיב, לאחר ששוחרר בתנאים בעקבות מעצרו הראשון. אם ננסה לתאר את המצב בקצרה, אז נגיד כי המשיב הפר את אחד מתנאי השחרור בכך שביצע פעולה המהווה עבירה בפני עצמה, עבירה עליה הוא כבר הואשם והורשע.


סמכות בית המשפט להטיל תנאים מגבילים


חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) מאפשר לבית המשפט להוסיף תנאים שונים לשם שחרור העצור. בין התנאים האפשריים ניתן למצוא "איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ", כמו גם "איסור המשך עיסוק הקשור בעבירה". למרות שבמקרה זה ניתן לבחון את האיסור שהוטל על המשיב במסגרת שני התנאים הללו, נכון יותר יהיה לומר כי האיסור שהוטל על המשיב, יכול להיכנס למסגרת "איסור כניסה לאזור...". מכאן אנו למדים שהתנאי שבית המשפט קבע כתנאי לשחרור בערבות, התקבל כדין ובסמכות.


בית המשפט שואל את עצמו, מדוע בכלל לקבוע תנאי שחרור שהוא איסור על נאשם לעבור עבירה? הרי ממילא קיים האיסור לעבור עליה! התשובה היא שבית המשפט רוצה לפעמים לחדד מסר מסוים. מובן כי במצב זה, כאשר החשוד מפר את תנאי השחרור, הוא גם מבצע עבירה בפני עצמה. במצב דברים זה, הדעה היא שיש להימנע מנקיטת הליך כפול כנגד הנאשם. כלומר, יש להימנע מלהעניש את החשוד דרך שתי מסגרות שונות, ביצוע העבירה והפרת תנאי שחרור.


במסגרת החקיקה הפלילית, ניתן למצוא הרבה פעמים את הגישה כי אין להטיל על האדם ענישה כפולה בגין אותו מעשה. בית המשפט קובע כי גם במקרה זה, על פי הגישה הכללית, לא ניתן גם להעניש את המשיב על המעשה שעשה, וגם לחלט את הערבות בגין ביצוע אותו המעשה.


לסיכום, למרות שכניסתו השניה של המשיב לישראל, הפרה למעשה שתי הוראות חוקיות (איסור ביצוע עבירה ותנאי מתנאי השחרור), בית המשפט נמנע מלהענישו בגין כל אחת מההוראות בנפרד. המשיב כבר נענש וישב במאסר בגין כניסתו השניה לישראל, לכן אין לאפשר למדיה לחלט את הערבות שהוא שילם.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

התעללות בחסר ישע

מהי התעללות בחסר ישע? האם מדובר בעבירה פלילית? כיצד ניתן לאבחן התעללות בחסר ישע? 

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מהו מעצר עד תום ההליכים? מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט בבואו לבחון בקשה למעצר עד תום ההליכים? 

חיפוש ללא צו: האם חיפוש משטרתי ללא צו נחשב חוקי?

ללא יסוד סביר של שוטר וללא צו חיפוש של בית משפט, שוטר אינו יכול לבצע חיפוש בגופו ובכליו של אזרח תמים, בבית, ברכב או ברחוב, והסירוב לחיפוש לא ייזקף לחובתו של האזרח.  

הסתה לגזענות – מהי עבירת הסתה ומה העונש?

הסתה היא ניסיון שכנוע של אדם יחיד או קבוצת אנשים לבצע מעשה שלילי, וגם העברת ביקורת חריפה שאין בה קריאה ישירה לביצוע מעשה אלא רק משתמעת ממנה נחשבת להסתה כמו גזענות או אנטישמיות. 

מסדר זיהוי פלילי – מהן השיטות לבצע מסדר זיהוי?

באמצעות מסדר זיהוי ניתן לאתר ולבדוק את זהותו של מבצע עבירה פלילית, כדי להוכיח את הקשר שלו לעבירה וכבסיס להגשת כתב אישום והעמדתו לדין. 

חקירה תחת אזהרה, מהן זכויות נחקר תחת אזהרה?

משמעות חקירה תחת אזהרה היא שאדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית ולא כעד, וכי הוזהר לגבי ההשלכה המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה. 

מעצר בית: תנאים הגבלות וזכויות במעצר בית מלא וחלקי

מעצר בית מלא מאפשר לחשוד לשהות אך ורק בביתו או בבית של אדם קרוב תחת פיקוח של 24 שעות, לעומת מעצר בית חלקי שמאפשר לחשוד לשהות מחוץ לבית בחלק משעות היממה, ואף לצאת לעבודה ולסידורים שונים.  

מאסר על תנאי בר הפעלה

נאשם שנגזר עליו מאסר על תנאי, וביצע שוב את העבירה שבגינה הועמד לדין, או ביצע עבירה דומה, ירצה עונש מאסר מאחורי סורג ובריח על פי התנאים שנקבעו בגזר הדין.  תגיות: hov.what2do,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.