www.what2do.co.il

פיצוי בגין מעצר, מתי ניתן לדרוש פיצויים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פיצוי בגין מעצר, מתי ניתן לדרוש פיצויים?

חוק המעצרים מאפשר לאדם שנעצר ושוחרר מבלי שהוגש נגדו כתב אישום, להגיש בקשה לבית משפט השלום ולבקש פיצוי כספי בגין הימים שבהם היה נתון במעצר. כמו כן, במקרים שבהם הוגשה תלונת שווא נגד אדם, וכתוצאה מכך הוא נעצר, ניתן לתבוע פיצויים מהמתלונן.


סעיף 38 לחוק המעצרים קובע מתי באילו מקרים ניתן להגיש תביעת פיצויים נגד המדינה בגין מעצר. סעיף זה קובע כי כאשר אדם נעצר ושוחרר מבלי שהוגש נגדו כתב אישום, ואף בית המשפט קבע כי לא היה יסוד למעצר, או שראה נסיבות אחרות המצדיקות תשלום פיצויים, הוא רשאי להורות כי המדינה תשלם לאותו אדם פיצויים הן על הימים שבהם שהה במעצר והן עבור הוצאות עורך דינו בסכום שיקבע על ידי בית המשפט.


קיומו של יסוד למעצר


קיומו של יסוד למעצר הוא מבחן אובייקטיבי אשר במסגרתו נדרש בית המשפט להעריך את שיקול דעתה של המשטרה או כל גורם אחר שביצע את המעצר של החשוד, תוך התחשבות בנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ובמידע שעמד בפניהם באותה עת.


נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי מתירות לבית המשפט שיקול דעת רחב יותר באשר לפסיקת הפיצויים בגין המעצר. במסגרת זו מעריך בית המשפט את השיקולים הנוגעים להליכי החקירה המשטרתית, אופן ניהול ההליך הפלילי, משך המעצר ואופן סיומו. 


מעצר עקב תלונת סרק


נוסף על כך, במצב שבו אדם נעצר ושוחרר, ובית המשפט השתכנע כי המעצר בוצע עקב תלונת סרק שהוגשה שלא בתום לב, ניתן לחייב את המתלונן, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו, לשלם פיצויים לאותו אדם שנעצר, עבור מעצרו והוצאות הגנתו, בסכום שיקבע על ידי בית המשפט.


לפיכך, בית המשפט רשאי לחייב את המתלונן לשלם פיצוי על מעצר והוצאות הגנה לאדם שנעצר כאשר מתקיימים ארבעת התנאים הבאים: האחד, האדם שוחרר ממעצר. השני, המעצר בוצע עקב תלונת סרק. השלישי, התלונה הוגשה בחוסר תום לב. והרביעי, למתלונן ניתנה זכות לטעון בעניין הגשת התלונה בפני בית המשפט ולהסביר מדוע הגיש אותה.


פיצוי מהמדינה עבור ימי מאסר


סעיף 80 לחוק העונשין קובע כי כאשר משפט פלילי נפתח שלא דרך קובלנה ובית המשפט סבר כי לא היה יסוד להגיש כתב אישום, או קבע כי ישנן נסיבות אחרות המצדיקות זאת, הוא רשאי להורות כי המדינה תשלם לנאשם עבור הוצאות עורך דינו ופיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה, או בשל אישום שבוטל.


סעיף 81 לחוק העונשין קובע כי במקרה שבית המשפט זיכה את הנאשם לאחר שהשתכנע כי התלונה שגרמה למשפט הוגשה בקלות ראש או לשם קנטור או ללא יסוד, הוא רשאי לחייב את המתלונן, לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו, עבור תשלום הוצאות הגנתו של הנאשם והוצאות התביעה, בסכום שיקבע בית המשפט.


פיצוי על ימי מאסר לאחר זיכוי מאשמה


בפני בית המשפט המחוזי בנצרת הוגשה בקשה לפסיקת הוצאות הגנה ופיצוי בגין ימי מאסר ומעצר אשר הגיש המבקש בהתאם לסעיף 80 לחוק העונשין. על פי עובדות כתב האישום, המבקש הואשם בעבירה של רצח אמו המנוחה ולאחר תהליך הוכחות זוכה לחלוטין מכל האישומים נגדו.


בעת ההליך הפלילי המבקש היה מיוצג על ידי הסניגוריה הציבורית, על כן עתר לתשלום פיצוי מקסימלי בגין ימי מעצרו בלבד, בסך כולל של כ- 118,000 שקלים, בהתבסס על תקופת מעצרו במשך 309 ימים ולפי הגדרת סכום הפיצוי המקסימלי לימי מעצר כפי שנקבע בתקנות סדר הדין הפלילי.


הבקשה לתשלום פיצויים הוגשה הן בהסתמך על העילה שלא היה יסוד לאשמה לפי סעיף 80 לחוק והן על העילה של נסיבות אחרות המצדיקות זאת כקבוע באותו סעיף. עורך דין מטעם המדינה, הסכים לתשלום פיצוי בגין העילה של נסיבות אחרות המצדיקות זאת, תוך שהוא שב על עמדתו אשר לפיה, היה יסוד להגשת כתב אישום, ובגין עילה זאת אין המבקש זכאי לפיצוי. 


עורך דינו של המבקש, הודיע לבית המשפט, כי מבחינתו עיקר החשיבות הוא בקבלת כספי הפיצויים, ואין חשיבות באיזו עילה מדובר, אם כי לטענתו המבקש זכאי לפיצוי גם בגין העילה שלא היה יסוד לאשמה.


לאחר שמיעת טיעוני הצדדים הגיע בית המשפט למסקנה כי המבקש אכן זכאי לפיצוי משום שהתקיימו בעניינו נסיבות המצדיקות זאת, על כן נקבע כי המדינה תשלם למבקש סך של 118,000 שקלים בגין ימי מעצרו.

 

תפ"ח 38504-06-16
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

התעללות בחסר ישע

מהי התעללות בחסר ישע? האם מדובר בעבירה פלילית? כיצד ניתן לאבחן התעללות בחסר ישע? 

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מהו מעצר עד תום ההליכים? מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט בבואו לבחון בקשה למעצר עד תום ההליכים? 

חיפוש ללא צו: האם חיפוש משטרתי ללא צו נחשב חוקי?

ללא יסוד סביר של שוטר וללא צו חיפוש של בית משפט, שוטר אינו יכול לבצע חיפוש בגופו ובכליו של אזרח תמים, בבית, ברכב או ברחוב, והסירוב לחיפוש לא ייזקף לחובתו של האזרח.  

הסתה לגזענות – מהי עבירת הסתה ומה העונש?

הסתה היא ניסיון שכנוע של אדם יחיד או קבוצת אנשים לבצע מעשה שלילי, וגם העברת ביקורת חריפה שאין בה קריאה ישירה לביצוע מעשה אלא רק משתמעת ממנה נחשבת להסתה כמו גזענות או אנטישמיות. 

מסדר זיהוי פלילי – מהן השיטות לבצע מסדר זיהוי?

באמצעות מסדר זיהוי ניתן לאתר ולבדוק את זהותו של מבצע עבירה פלילית, כדי להוכיח את הקשר שלו לעבירה וכבסיס להגשת כתב אישום והעמדתו לדין. 

חקירה תחת אזהרה, מהן זכויות נחקר תחת אזהרה?

משמעות חקירה תחת אזהרה היא שאדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית ולא כעד, וכי הוזהר לגבי ההשלכה המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה. 

מעצר בית: תנאים הגבלות וזכויות במעצר בית מלא וחלקי

מעצר בית מלא מאפשר לחשוד לשהות אך ורק בביתו או בבית של אדם קרוב תחת פיקוח של 24 שעות, לעומת מעצר בית חלקי שמאפשר לחשוד לשהות מחוץ לבית בחלק משעות היממה, ואף לצאת לעבודה ולסידורים שונים.  

מאסר על תנאי בר הפעלה

נאשם שנגזר עליו מאסר על תנאי, וביצע שוב את העבירה שבגינה הועמד לדין, או ביצע עבירה דומה, ירצה עונש מאסר מאחורי סורג ובריח על פי התנאים שנקבעו בגזר הדין.  תגיות: hov.what2do,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.