www.what2do.co.il

מאסר על תנאי בר הפעלה

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מאסר על תנאי בר הפעלה

מאסר על תנאי הוא עונש שנגזר על נאשם בהליך הפלילי, והתנאי הוא שאם יבצע שוב בתוך תקופה מסוימת עבירות פליליות נוספות או דומות, הוא עלול לרצות מאסר בפועל. תקופת התנאי נעה לרוב בין שנה עד שלוש שנים, ונקבעת על ידי בית המשפט, בהתאם לדרגת העבירה ונסיבות ביצועה.

 

התנאי משמש כהרתעת הנאשם מביצוע עבירות נוספות מתוך מטרה שיחזור לדרך המוטב, ולא יסתבך עוד בפלילים. במקרה שהנאשם יפר את התנאי, יחליט בית המשפט האם לממש את העונש, כך שהנאשם ירצה מאסר מאחורי סוגר ובריח, או לנקוט באמצעי ענישה אחרים. המועד הקובע לעניין הפרת התנאי הוא האם העבירה הנוספת בוצעה על ידי הנאשם במהלך תקופת התנאי או לא.

 

מתי מופעל מאסר על תנאי?

 

הפעלת התנאי תתבצע אם הנאשם נידון למאסר על תנאי והורשע בשל עבירה נוספת. אם בית המשפט גזר על הנאשם מאסר בגין עבירה נוספת, העונש לא יהיה כולו על תנאי אלא רק חלק ממנו. אם במהלך תקופת התנאי הנאשם ביצע מספר עבירות ולא רק אחת, התנאי יהיה בר הפעלה.

 

בפני הנאשם עומדת האפשרות לערער על הפעלת התנאי, ובית המשפט רשאי להורות שהפעלת המאסר תעשה בכפוף לתוצאות הערעור בגין עבירה נוספת. במקרים מסוימים בית המשפט יכול להאריך את תקופת התנאי במקום להפעיל אותו.

 

בית המשפט מוסמך לגזור על הנאשם מאסר על תנאי כעונש יחיד, או כתוספת לתקופת מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים כגון תשלום קנס, פסילת רישיון נהיגה, ביצוע עבודות שירות וכדומה. תקופת התנאי מתחילה במועד גזר הדין, והנאשם משוחרר לביתו תחת תנאים מסוימים, ובמידה ויפר את התנאים שנקבעו לו הוא ייכנס לבית סוהר.

 

כמה זמן נמשכת תקופת מאסר על תנאי?

 

תקופת התנאי שנקבעה לא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים. בית המשפט רשאי להורות על כך שכל העונש יהיה על תנאי, או רק חלק ממנו. כאמור, הנאשם לא ירצה את מאסר בפועל, אלא אם עבר עבירה דומה או עבירה שבגינה הורשע.

 

לרוב תקופת התנאי מתחילה במועד מתן גזר הדין, אולם אם העונש נגזר על אסיר, המרצה עונש בגין העבירה שבה הורשע או בגין ביצוע עבירה אחרת, תקופת התנאי תתחיל ביום שחרורו מבית סוהר. התקופה שבה אסיר נמצא מחוץ לכלא בעקבות חופשה מיוחדת או שחרור בערבות, מצטברת לתקופת התנאי, כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת.

 

במהלך תקופה זו, הנאשם נמצא בפיקוח של רשויות החוק ונדרש לעבור בדיקות שוטפות, כמו בדיקת סמים. תקופת התנאי תסתיים אוטומטית אם הנאשם יעמוד בתנאים שנקבעו לו, בהתאם לפסק דין. יחד עם זאת בית המשפט רשאי להאריך בנסיבות חריגות את תקופת התנאי עד שנתיים נוספות.


באילו מקרים יאריך בית המשפט את תקופת התנאי?

 

כאשר הנאשם מורשע בגין עבירה נוספת, ולא נגזר עליו עונש מאסר, יכול בית המשפט להורות על הארכת תקופת התנאי, במקום הפעלתו, או להורות על חידושה. אולם ניתן להורות על הארכת התנאי עד שנתיים נוספות בלבד. אם תקופת התנאי הוארכה לתקופה נוספת, בית המשפט לא ישתמש בסמכותו להפעלת התנאי, אלא לגבי ההרשעה הראשונה עקב ביצוע עבירה נוספת. ואם לפני שהסתיימה תקופת התנאי, תתחיל תקופה נוספת היא תתחיל ממועד מתן פסק הדין, כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.