www.what2do.co.il

מעצר מנהלי, מהם התנאים להורות על צו מנהלי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מעצר מנהלי, מהם התנאים להורות על צו מנהלי?

המשמעות של מעצר מנהלי היא כליאת אדם בתנאי מאסר, מטעמי ביטחון המדינה או ביטחון הציבור, ללא הגשת כתב אישום וללא משפט, כאשר קיים חשד ממשי כי הוא עומד לבצע מעשי טרור או לפגוע בדרך אחרת באזרחי המדינה.

 

מעצר מנהלי, בניגוד למעצר אדם החשוד בביצוע או תכנון עבירה פלילית, לא נועד לצרכי חקירה או משפט ואף לא לצורך הגנה על העצור, תקינותו של ההליך הפלילי ומניעת שיבוש הליכים, אלא מתבצע על סמך החלטה מנהלית וחשדות שיש לרשויות כלפי אדם מסוים.

 

מעצר מנהלי נועד להגן על ביטחון המדינה מפני הסכנה שטמונה בתוצאות מעשיו של העצור. לפיכך מדובר בכלי מניעתי לביצוע מעשי טרור, מעשי אלימות או עקב סכנה אחרת לביטחון, שאינו מוגבל בזמן, אשר תכליתו למנוע פעילות עתידית שעלולה לפגוע בביטחון המדינה ובתושביה.

 

מעצר מנהלי לתקופה של עד שישה חודשים

 

כדי למנוע ניצול לרעה של סמכות זו, ופגיעה בזכויות האדם, מעצר מנהלי יכול לצאת לפועל רק באישור שופט. כמו כן, ניתן לעצור אדם במסגרת מעצר מנהלי, רק כאשר קיים חשש סביר לביטחון המדינה על פי מידע מודיעיני, למשך תקופה של עד שישה חודשים, ואולם ניתן להאריך את צו המעצר, בכל פעם לשישה חודשים נוספים, ואף מבלי שנקבעה תקופת מעצר מקסימלית בחוק.

 

ארגוני זכויות האדם, המתנגדים להליך זה, טוענים כי הוא פוגע קשות בזכויות העציר, אשר ניצב חסר אונים מול טענות שאינן ידועות לו ושאין ביכולתו להפריך, מבלי לדעת מתי יוכל להשתחרר מהמעצר, ללא ראיות, כתב אישום, משפט או הרשעה, ואף מבלי שהחשדות נגדו יעמדו במבחן ומבלי שתעמוד לו הזכות הבסיסית להתגונן מפניהם.

 

חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)

 

הוראות לביצוע מעצר מנהלי קבועות בחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), משנת 1979. החוק קובע כי ניתן לבצע מעצר מנהלי רק בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, כאשר מצב זה בכל מקרה מוכרז בישראל מאז קום המדינה.

 

סעיף 2 לחוק קובע כי שר הביטחון רשאי להורות על מעצר אדם לתקופה של עד חצי שנה, אם קיימת סבירות גבוהה המבוססת על מידע מודיעיני, שהוא עלול לעשות מעשה שיפגע בביטחון המדינה. לשר הביטחון יש סמכות להאריך את צו המעצר המנהלי לתקופה של שישה חודשים בכל פעם, ללא הגבלה.

 

החוק מסמיך גם את הרמטכ"ל להורות על מעצרו של אדם לפרק זמן שלא יעלה על 48 שעות, שלא ניתן להארכה, אם יש לו יסוד סביר להניח שמתקיימים התנאים למעצרו. יש להביא את העצור בתוך 48 שעות בפני נשיא בית המשפט המחוזי, אשר מוסמך לאשר את צו המעצר, לבטל או לקצר את משך המעצר. כל עוד העציר לא שוחרר, יש להביאו בפני נשיא בית המשפט המחוזי לדיון מחודש בעניינו בכל שלושה חודשים לפחות. ניתן לערער על המעצר בפני בית המשפט העליון. ואולם, העצורים לא יכולים לדעת מהו חומר הראיות נגדם, ולכן קיים קושי להגיש ערעור.

 

חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 

מעצר מנהלי קבוע גם בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, משנת 2002, אשר מסמיך את הרמטכ"ל להורות על כליאתו של אדם שהשתתף בפעולות איבה נגד המדינה ולא זכאי למעמד של שבוי מלחמה לפי הוראות המשפט הבינלאומי.

 

על פי הוראות החוק, הרמטכ"ל מוסמך להורות על כליאת אדם המוחזק בידי רשויות המדינה במעצר מנהלי, אם יש לו יסוד סביר להניח ששחרורו יפגע בביטחון המדינה. עוד קובע החוק כי יש להביא את העצור בפני שופט בית משפט מחוזי בתוך שבועיים מיום מתן צו הכליאה, ויש להביאו בפני שופט אחת לשישה חודשים.

 

מעצר מנהלי בשטחי יהודה ושומרון

 

כמו כן, בשטחי יהודה ושומרון רשאי כל מפקד אזור ומפקד צבאי שהוסמך לכך על ידי מפקד אזור, להוציא צו מעצר מנהלי, לעומת מעצר מנהלי בשטחי המדינה, אשר רק שר הביטחון רשאי להוציא צו מעצר. במצב זה, בתוך שמונה ימים ממועד ביצוע המעצר המנהלי צריכה להיערך ביקורת שיפוטית על ידי שופט של בית משפט צבאי, ובתוך שלושה חודשים ממועד הדיון האחרון, שופט צבאי נדרש לדון מחדש במעצר. העציר רשאי לערער על החלטת השופט בביקורת השיפוטית בפני שופט של בית המשפט הצבאי לערעורים. החלטת בית המשפט הצבאי לערעורים בעניין זה כפופה לביקורת בית משפט העליון.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

התעללות בחסר ישע

מהי התעללות בחסר ישע? האם מדובר בעבירה פלילית? כיצד ניתן לאבחן התעללות בחסר ישע? 

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מהו מעצר עד תום ההליכים? מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט בבואו לבחון בקשה למעצר עד תום ההליכים? 

חיפוש ללא צו: האם חיפוש משטרתי ללא צו נחשב חוקי?

ללא יסוד סביר של שוטר וללא צו חיפוש של בית משפט, שוטר אינו יכול לבצע חיפוש בגופו ובכליו של אזרח תמים, בבית, ברכב או ברחוב, והסירוב לחיפוש לא ייזקף לחובתו של האזרח.  

הסתה לגזענות – מהי עבירת הסתה ומה העונש?

הסתה היא ניסיון שכנוע של אדם יחיד או קבוצת אנשים לבצע מעשה שלילי, וגם העברת ביקורת חריפה שאין בה קריאה ישירה לביצוע מעשה אלא רק משתמעת ממנה נחשבת להסתה כמו גזענות או אנטישמיות. 

מסדר זיהוי פלילי – מהן השיטות לבצע מסדר זיהוי?

באמצעות מסדר זיהוי ניתן לאתר ולבדוק את זהותו של מבצע עבירה פלילית, כדי להוכיח את הקשר שלו לעבירה וכבסיס להגשת כתב אישום והעמדתו לדין. 

חקירה תחת אזהרה, מהן זכויות נחקר תחת אזהרה?

משמעות חקירה תחת אזהרה היא שאדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית ולא כעד, וכי הוזהר לגבי ההשלכה המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה. 

מעצר בית: תנאים הגבלות וזכויות במעצר בית מלא וחלקי

מעצר בית מלא מאפשר לחשוד לשהות אך ורק בביתו או בבית של אדם קרוב תחת פיקוח של 24 שעות, לעומת מעצר בית חלקי שמאפשר לחשוד לשהות מחוץ לבית בחלק משעות היממה, ואף לצאת לעבודה ולסידורים שונים.  

מאסר על תנאי בר הפעלה

נאשם שנגזר עליו מאסר על תנאי, וביצע שוב את העבירה שבגינה הועמד לדין, או ביצע עבירה דומה, ירצה עונש מאסר מאחורי סורג ובריח על פי התנאים שנקבעו בגזר הדין.  תגיות: hov.what2do,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.