www.what2do.co.il

מעצר ל-24 שעות, מהו?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מעצר ל-24 שעות, מהו?

על פי החוק, ישנה סמכות לכל שוטר לעצור אדם במקום בו יש במעצר בכדי למנוע ביצוע של עבירות נוספות, המלטות מחקירה או בריחה מהדין. החוק קובע כי ישנם מספר כללים המגבילים את זכותו של השוטר לעצור אדם. 

 

מעצר אשר נעשה על ידי שוטר יכול להימשך יממה אחת בלבד, ורק במקרים חריגים ניתן לעצור אדם למשך 48 שעות. במידה והעצור לא יובא בפני שופט בתום הזמן המוגדר בחוק, יפקע תוקפו של המעצר והנ"ל ישוחרר.


באיזה אופן מסייע המעצר לעבודה המשטרתית?


משטרת ישראל נעזרת בכלי המעצר על מנת לחקור חשודים בגין פעילות עבריינית. מדובר באחד מן הכלים האפקטיביים ביותר העומדים לרשות המשטרה. באמצעות המעצר אוספת המשטרה מידע לגבי חשדות, גובה עדויות ראשוניות, וצוברת ראיות לתיק.

 

מחקרים בתחום הקרימינולוגיה הראו בעבר כי הלחץ הפיסי והנפשי בשעות המעצר הינו מעמסה כבדה על כתפיו של החשוד. לפיכך, המשטרה נוהגת להשתמש בכלי זה על מנת להשיג הודאה או לאסוף ראיות כנגד החשוד.

 

כמו כן, ידוע שחשודים רבים נוטים לסייע לחוקריהם, זאת משום שהם מעוניינים להשתחרר במהירות ולהימנע מפרסום דבר המעצר. אי לכך, חשודים רבים נוטים לספק לחוקרי המשטרה מידע באופן הנוגד את האינטרסים שלהם בהמשך ההליכים הקשורים להם.


חוקיות מעצר, מהי?


חוק המעצרים קובע במפורש כי רק מעצר אשר נעשה במקביל להוראות החוק הינו מעצר חוקי. אי לכך, במקרים בהם חשוד נעצר באופן שאיננו תואם את הוראות החוק, יכול האחרון להתנגד לביצוע המעצר "באופן סביר".

 

שימו לב, במקום בו אתם סבורים כי מעצרכם איננו חוקי, טענה זו עליה להישמע בפני הקצין הממונה או עורך הדין (התנגדות למעצר מול השוטר בשטח עלולה לעמוד לכם לרועץ בהמשך).


מי רשאי לעצור חשוד?


סמכות המעצר נתונה, על פי החוק, לכל שוטר (במדים או לאו). כמו כן, החוק הניח בידיהם של עובדי ציבור נוספים סמכות זו. בין עובדים אלו נמנים עובדי הרשות לניירות ערך, עובדי המכס וכו’. עם זאת, עובדי ציבור אלו אינם בעלי רשות להיכנס לשטח מגורים ללא צו מעצר. לעומתם, אדם פרטי איננו רשאי לעצור אדם אחר, אך הוא רשאי לדרוש ממנו להמתין על מנת לעכבו.


מעצר ללא צו שופט, האמנם?


החוק הניח בידיהם של השוטרים את הסמכות לעצור אדם גם מבלי להציג בפניו צו. התנאי המקדים לסמכות זו נובע מ"חשד סביר לביצוע עבירות פליליות בנות מעצר". עבירה זו יכולה להיות כל עבירה אשר העונש עליה עומד על שלושה חודשים ויותר.

 

מן הפסיקה ידוע כי "חשד סביר" הינו חשד שאיננו אבסורדי ואיננו מופרך. על מנת להוכיח חשד זה בבית המשפט, השוטר חייב לשכנע את השופטים שלא רק הוא היה חושד בנאשם, אלא גם כל שוטר סביר במקומו היה מסכים עימו על כך.


מעצר באמצעות צו של בית המשפט


שוטר אשר אוחז באמתחתו צו למעצר החתום על ידי בית המשפט, הינו בעל סמכות לעצור את האדם אשר כנגדו הוצא הצו. יש לציין כי שופט רשאי להעניק רשות לעצור אדם, גם שלא בפניו (וזאת בכפוף להגשת בקשה מנומקת על ידי המשטרה. שופטים נוהגים להמציא צווים אלו בתדירות גבוהה יחסית, כאשר הם דורשים שהחשוד יובא בפניהם בתוך זמן קצר.


שלושת התנאים לביצוע מעצר ראשוני, מהם?

 


מעצר ראשוני חייב לעמוד בשלוש דרישות עיקריות – הזדהות (השוטר מציג את עצמו ודורש מהחשוד להזדהות בשמו או בכינויו), הודעה בדבר המעצר (השוטר אמור להגיד לחשוד כי הוא עוצר אותו ועליו לפרט את הסיבותחשדות שהובילו למעצר) והמצאת צו המעצר לפני החשוד (כל אימת שקיים כזה).

 

כמו כן, יש לציין כי במקרים מסוימים השוטר רשאי שלא להזדהות בפני החשוד (לדוגמא, במקרים בהם קיים סיכוי לסיכול ביצוע המעצר או נשקפת סכנה לשוטר עצמו).


מהו "כוח סביר" במהלך התנגדות למעצר?


חשוד אשר מתנהל כנגדו מעצר בלתי חוקי, רשאי להתנגד לשוטר באופן סביר. על פי הפסיקה, זכות זו המוגדרת בחוק מעניקה לחשוד רשות להתנגד למעצר בכוח סביר אשר משמעו היא – "הכוח אשר נדרש על מנת להשיג את המטרה".

 

כמו כן, כוח סביר הינו כוח אשר איננו חזק יותר מהכוח אותו מפעיל השוטר המבצע את המעצר הלא-חוקי. שימו לב, במקום בו חשוד מתנגד באופן בלתי סביר למעצר, עלולה לקום כנגדו עילה לאישום בגין "התנגדות למעצר" (שהיא עבירה פלילית לכשעצמה).

 

האבחנה בין מעצרים חוקיים לבלתי חוקיים איננה סוגיה פשוטה כלל ועיקר, והיא נבחנת פעמים רבות בבית המשפט. יש לציין כי לא אחת מתבררת חוקיות המעצר רק במסגרת ההליכים המשפטיים. לפיכך, עורכי דין פליליים ממליצים ללקוחותיהם שלא להפעיל שימוש בכוח נגד שוטרים, גם במקום בו האחרונים בטוחים שהמעצר איננו חוקי.


הבאת העצור לתחנת המשטרה


לאחר שהתבצע המעצר, חייב השוטר להביא את העצור כמה שיותר מהר לתחנת המשטרה. כאשר הובא האחרון לתחנה, יועמד הוא בפני הקצין הממונה להמשך ההליכים בעניינו. במקרים חריגים, אשר בהם קיימת דאגה מוחשית לשלום הציבור, רשאים השוטרים לעכב את הבאתו של העצור לתחנת המשטרה.

 

כמו כן, החוקרים המשטרתיים אינם רשאים לנקוט בהליכי חקירה כנגד חשוד, כל אימת שלא הובא האחרון בפני הקצין הממונה.


סמכויותיו של הקצין הממונה, מהן?


הקצין הממונה בתחנת המשטרה הינו האוטוריטה המוסמכת לבחון את נחיצות המעצר והאם החלטת השוטר בשטח הינה החלטה סבירה. הקצין הממונה רשאי לשחרר עצור או להשאירו במעצר, וזאת על פי שיקול דעתו.

 

כמו כן, בטרם יקבל הקצין הממונה את החלטתו, עליו להעניק לחשוד הזדמנות אמיתית להשמיע את טיעוניו (עליו להזהיר את החשוד כי דבריו עלולים לשמש כנגדו בבית המשפט). במידה והחשוד הובא לפני המעצר והוא בחברת עורך דינו, חייב הקצין הממונה לשמוע גם את דבריו של הסנגור.


הקצין הממונה ממלא דו"ח בכתב בדבר המעצר, ובו הוא מפרט את החלטתו והשיקולים שהובילו אליה. השיקולים העומדים בפני הקצין הממונה הם – המידע אשר יש בידיו, מהות העבירה המיוחסת, מצב כלכלי, עבר פלילי, יכולת תשלום ערובה ועוד.


פגישה עם עורך דין במהלך מעצר


אחת הזכויות החשובות והמהותיות ביותר בזמן מעצר היא הזכות להיפגש עם עורך דין. עורכי דין פליליים נוטים לציין כי ככל שיהיה הסנגור מעורב יותר בהליכים הראשוניים, ככה עולים סיכוייו של החשוד לשמור על האינטרסים שלו (גם במסגרת ההליך המשפטי, במידה ויוגש כתב אישום). נוכחותו של עורך הדין ביממה הראשונה של מעצרך, הינה חשובה לאין שעור במסגרת הדיונים העתידיים בעניינך.

 

במידה ואין בידיו של העצור את היכולות הכלכליות לשאת בתשלום שכר עורך דין, רשאי הוא לדרוש מהמדינה למנות סנגור בעבורו. בכדי ליצור קשר עם עורך דין בעניינו, העצור זכאי לקיים שיחת טלפון. זאת ועוד, הקצין הממונה על החקירה חייב ליידע את העצור על כך שהוא זכאי להיוועץ עם עורך דין. מרגע שמונה עורך דין בעבור העצור, מוטל על הקצין הממונה לאפשר פגישה בין הלקוח לבא כוחו בהקדם האפשרי.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

התעללות בחסר ישע

מהי התעללות בחסר ישע? האם מדובר בעבירה פלילית? כיצד ניתן לאבחן התעללות בחסר ישע? 

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מהו מעצר עד תום ההליכים? מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט בבואו לבחון בקשה למעצר עד תום ההליכים? 

חיפוש ללא צו: האם חיפוש משטרתי ללא צו נחשב חוקי?

ללא יסוד סביר של שוטר וללא צו חיפוש של בית משפט, שוטר אינו יכול לבצע חיפוש בגופו ובכליו של אזרח תמים, בבית, ברכב או ברחוב, והסירוב לחיפוש לא ייזקף לחובתו של האזרח.  

הסתה לגזענות – מהי עבירת הסתה ומה העונש?

הסתה היא ניסיון שכנוע של אדם יחיד או קבוצת אנשים לבצע מעשה שלילי, וגם העברת ביקורת חריפה שאין בה קריאה ישירה לביצוע מעשה אלא רק משתמעת ממנה נחשבת להסתה כמו גזענות או אנטישמיות. 

מסדר זיהוי פלילי – מהן השיטות לבצע מסדר זיהוי?

באמצעות מסדר זיהוי ניתן לאתר ולבדוק את זהותו של מבצע עבירה פלילית, כדי להוכיח את הקשר שלו לעבירה וכבסיס להגשת כתב אישום והעמדתו לדין. 

חקירה תחת אזהרה, מהן זכויות נחקר תחת אזהרה?

משמעות חקירה תחת אזהרה היא שאדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית ולא כעד, וכי הוזהר לגבי ההשלכה המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה. 

מעצר בית: תנאים הגבלות וזכויות במעצר בית מלא וחלקי

מעצר בית מלא מאפשר לחשוד לשהות אך ורק בביתו או בבית של אדם קרוב תחת פיקוח של 24 שעות, לעומת מעצר בית חלקי שמאפשר לחשוד לשהות מחוץ לבית בחלק משעות היממה, ואף לצאת לעבודה ולסידורים שונים.  

מאסר על תנאי בר הפעלה

נאשם שנגזר עליו מאסר על תנאי, וביצע שוב את העבירה שבגינה הועמד לדין, או ביצע עבירה דומה, ירצה עונש מאסר מאחורי סורג ובריח על פי התנאים שנקבעו בגזר הדין.  תגיות: hov.what2do,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.