www.what2do.co.il

שחרור מוקדם לאסיר לאחר בדיקת שתן חיובית

דרגו את המאמר

שחרור מוקדם לאסיר לאחר בדיקת שתן חיובית

הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים קבל עתירת אסיר כנגד החלטת נציב שירות בתי הסוהר אשר החליט שלא לשחררו שיחרור מוקדם ברשיון בגלל שבדיקת השתן שלו היתה חיובית (דהיינו כללה עקבות סם). זאת מן הטעם כי נפל פגם בהליך קבלת ההחלטה המנהלית, שכן לא הובהר שנציב שב"ס שקל את כל השיקולים הרלוונטיים בטרם קיבל את החלטתו. השופטים הורו לשחררו שיחרור מוקדם על תנאי ברשיון תוך שעל שב"ס היה לקבוע את תנאי הרשיון עד תאריך 8.3.09).

הרכב השופטים : אב"ד רון שפירא והשופטים עודד גרשון וצילה קינן.

רקע:


החלטת נציב שב"ס שלא לשחרר את העותר שיחרור מוקדם ברשיון היתה "לאור העובדה שבדיקת שתן התגלתה כחיובית במהלך המאסר...".

השופטים ציינו כי אין חולק כי נציב שב"ס פעל בהתאם לסמכותו כי שימוש בסמים בתקופת ריצוי מאסר הינה עילה מוצדקת לדחיית בקשה לשיחרור מוקדם וראוי להבהיר זאת לכל אסיר. עם זאת ציין כי במקרה זה, בפני נציב שב"ס היו מונחות חוות דעת של גורמי הטיפול בשב"ס בעניינו של העותר. חוות הדעת הראשונה הינה של סגנית מפקד כלא כרמל אשר המליצה על שיחרור מוקדם וזאת בשים לב להתנהגות חיובית. בהמשך, צורפה חוות דעת נוספת מטעם קצינת הכליאה במחוז הצפון אשר ציינה כי התנהגותו של העותר חיובית ואין גם מידעים בעניינו. על אלו יש להוסיף כי בדיקת השתן שנמצאה מלוכלכת בשרידי שם נערכה לעותר כ- 3 שבועות לאחר כליאתו למאסר. לאחר מכן, בוצעו עוד מספר בדיקות וכולן נמצאו נקיות. מ דובר בארבע בדיקות נוספות. על זאת יש להוסיף כי העותר משולב בפעילות חינוכית במסגרת שב"ס וזכה לתעודות הערכה.

השופטים הוסיפו כי לכל אלו לא היתה התייחסות בנימוקיו של נציב שב"ס אשר החליט, בהתאם לסמכותו, לדחות את הבקשה לשחרור מוקדם ובהעדר כל התיחסות לנתונים חיוביים, חוות דעת חיוביות, תוצאות בדיקות שהיו שליליות (נקיות ממצאי סם), נראה כי לא הובהר שנציב שב"ס שקל את כל השיקולים הרלוונטיים בטרם קיבל את החלטתו. לאור האמור נתקבלה העתירה.

----------------

 

   בפני ההרכב: כב' השופט ר. שפירא,{אב"ד}                                                   כב' השופט ע. גרשון
                       כב' השופטת צ. קינן
 
 
העותר:
חיים מרקוביץ', ת.ז. 303785760 (אסיר)
 
נגד
 
המשיב:
שירות בתי הסוהר
 
נוכחים:
ב"כ העותר: עו"ד  זילברשמיט
ב"כ המשיב: עו"ד אמיר אליאל
העותר בעצמו, באמצעות שב"ס
 
פרוטוקול
 
עו"ד זילברשמיט:
אני חוזר על האמור בעתירה. מדובר באסיר שזהו לו מאסרו הראשון. הסיבה היחידה שבגינה הוא לא קיבל שיחרור מוקדם, היא העובדה שהבדיקת שתן הראשונה שנעשתה לו גילתה ממצאים חיובים. באותה בדיקה האסיר אמר שהיא הולכת לגלות ממצאים, אולם אני מוכן להתחיל דרך חדשה ואוכיח את דרכי מעתה והלאה, לשינוי. מאז הבדיקה הראשונה כל בדיקות השתן ויש התייחסות של שב"ס היו שליליות.  לא רק זאת, הוא עבר לאגף נס.
 
בתשובה להערת כב' ההרכב לטעמי ההחלטה חורגת ממתחם הסבירות. מדובר בבחור צעיר שלראשונה נקלע למאסר והטראומות שהוא עובר קשה מנשוא. בשיחות יום יומיות עם ההורים שלו הם מבקשים שהוא יחזיק מעמד. המשפחה היא נורמטיבית ופנתה לפסיכולוג פרטי על מנת שיוכל לאבד ולעבד את החוויות שעבר בכלא. נותר לו עוד פחות מחודש. זאת אומר שאת המחיר על בדיקת השתן "המלוכלכת" לטעמי הוא כבר שילם.
 
ראשית רק בדיקה אחת היתה חיובית והשאר שליליות. הטיעון שלנו שהוא הגיע לכלא בגלל שיש לו בעיה והוא מבקש להוכיח כעת בפני הרשויות שדרכו היא לשינוי.
כל גורמי הכלא מרוצים מתפקודו של העותר, יש לו תעודות הערכה מבית הסוהר על רצינות והתמדה, התנהגות מצויינת. אז ברור ונכון כפי שציין כב' השופט גרשון, נכון שהיתה בעיה, אבל הוא אומר שמעכשיו אני רוצה להוכיח את רצוני להשתקם מאז כל בדיקות השתן נקיות – האם זו לא אינדיקציה לשינוי?
חשוב לחדד שכל גורמי הכלא ממליצים על השיחרור הם מאמינים באסיר הזה. לכן כפי שטענתי אם הייתי מופיע בפני ועדת השיחרורים, עם מאסר ראשון ובדיקה שתן אחת מלוכלכת כאשר הוא נמצא באגף נס, אני מרשה לעצמי לחשוב שהיה זוכה לשיחרור מוקדם.
כל ההיררכיה מתחת לנציב, טוענת לכך שיש לתת לו הזדמנות, הרי שהחלטת הנציב חורגת ממתחם הסבירות. לאור העובדה שמדובר במאסר ראשון ולאור העובדה שהוריו פנו ליעוץ אצל פסיכולוג ולקחת אותו לייעוץ, וכאשר נותר לו עוד חודש לסיום ריצוי השליש, הרי אני סבור שניתן לתת לו הזדמנות להשתקם, מה גם שמחכה לו עבודה. עברו הפלילי לא מכביד שתי הרשעות. הרי שזהו המקרה שהכף נוטה פה לשחרור.
 
ב"כ המשיב:
אבקש לדחות העתירה מהטעמים הבאים:  אבקש לתקן את הרושם המוטעה שניתן להסיק מדברי חברי. כידוע לאסיר וכך בעניינו של העורר אין ולא קיימת זכות קנויה לשחרור מוקדם ממאסר ראשון. בניגוד להערכתו של חברי, גם במקרים בהם אסירים אשר זהו עבורם מאסרם הראשון ולחובתם במקרה זה הרשעות קודמות כל שכן בדיקת סמים מלוכלכת בעת ריצוי המאסר, הרי שאין משמעות הדבר כי וועדות השיחרורים כלאחר יד נוטות להיעתר בחיוב ולהורות על שחירורו המוקדם.
 
כידוע, בבואו של בימ"ש לבחון את ההחלטות הן של ועדת השיחרורים והחלטות של הנציב במקרה דנן, הרי שעיקר המוקד יושם על בחינת סבירות ההחלטה, האם אין מדובר בהחלטה שרירותית בהחלטה אשר יש בה משום שיקולים זרים, רק במצבים קיצוניים מסוג זה, כך על פסיקת בימ"ש העליון, קיימת אפשרות כי בימ"ש יתערב ויהפוך את ההחלטה של הגורם המוסמך.
 
אבקש להעיר שתי הערות מרכזיות נוסף על התגובה בכתב שהומצא על ידי עו"ד גילה שבירו מהמחלקה המשפטית בשב"ס.
ראשית לעניין החלטת בימ"ש נכבד זה במותב אחר, ולעניין זה אבקש מהמותב הנוכחי לקרוא את האמור בגזר הדין בין היתר, בכל הנוגע להזדמנויות הרבות מאוד, אשר ניתנו לעותר על ידי שירות המבחן בתסקירים רבים, כל הדבר ביחס להתייחסות כפי שבא לידי ביטוי בשורות 12 – 14 לעניין "חלוף הזמן" כאשר הסיבה לכך נעוצה, בין היתר, בנכונות של קמא לנסות ולאפשר לעותר שוב ושוב לחזור לדרך המוטב. מפנה למע' 3 שורות 4  - 6 וכן לשורה 9, כמו גם בהמשך עמ' 3 שורות 16 עד 27. סוקר בימ"ש המחוזי באריכות את הרקע ואת הניסיונות לרבות הנסיון שהעלה חברי בנוגע להפניה לפסיכולוג פרטי. כל אלו מסתבר כשלו.
 
מגיש את הרישום פלילי בעניינו של העותר ומסב להרשעה נוספת בעבירות סמים.
 
לעניין ההנמקה של נציב שב"ס. מדובר בכל פניה בין לועדה בין לנציב והחלטה מתבססת על טופס המכונה "טופס 903". זהו אותו טופס בו ניתן ביטוי על ידי כל גורם, בין היתר, רפואי סוציאלי, מודיעיני וכיוצ"ב ביחס להתנהלותו של האסיר במאסר הנוכחי וכך אף ביחס לנתונים בנוגע לעברו.
לא אחת קיימות התיחסויות אשר בחלקן הן חיובית, ובענייננו אנו, אכן גורמי הכלא במקרה זה, התייחסו באופן חיובי ביחס לאפשרות שיחרורו של העותר. עם זאת, לטעמנו זו הנקודה החשובה ביותר והמכרעת, כפי שלוועדה, ועדת השיחרורים קיימת הסמכות להכריע בנושא בהתאם לאמור בחוק, כך אף ביחס לנציב ושעה שאין המדובר בהחלטה כפי שצינתי קודם לכן שרירותית המונעת משיקולים זרים, אלא החלטה עניינית בוודאי כאשר בבואנו היום לדיון אנו ערים לרקע ולהתיחסות הקודמת של בימ"ש זה במותב אחר בענייננו של המשיב.  אני סבור שלא ניתן יהא במקרה זה, להורות כי חרג הנציב ממתחם הסבירות, נהפוך הוא שינוי בהחלטה עלול להוביל למצב אשר יש בו משום הכבדה על רשויות בתי המשפט שעה שחלק לא קטן מאסירים אשר מרצים את מאסרם בשל  תקופת המאסר, קרי בין 3 ל- 6 חודשים, עניינם נדון בפני הנציב.   החשש שאני מכוון אליו הוא במצב בו עתירה מסוג זה, כאשר אין מדובר בהחלטה מופרכת, אלא נהפוך הוא, עלול להיווצר מצב בו בסיטואציות דומות יעשה שימוש במקרה זה כדוגמה וכהיתר להגשת עתירות דומות נגד החלטות הנציב.
 
בטיעוני ניסיתי להציג שגם אנו כשרשות המופיעים תדיר הרי שלא תמיד אנו רואים עין בעין כנציגי הפרקליטות התיחסות חיובית בין גורמי טיפול בחוות הדעת, מתפקידנו לראות את הדברים באופן רחב ביותר, כך החוק מחייב בהתיחס לחומרת העבירה והנסיבות. ,
 
לסיום אני מפנה להחלטה של ההרכב בעע"א 589/08 שם דובר היה בעתירה שהוגשה על ידי הפרקליטות ונדחתה על ידי ההרכב בעיקר למן הטעם שבימ"ש לא יטה להתערב בנסיבות שבהן ההחלטה סבירה ויותיר את התערבותו אך ורק לנסיבות שההחלטה בלתי סבירה בצורה קיצונית.
שם הנקודה המרכזית היתה שהסיטואציה היתה בבחינת עמדת העותרת המדינה, קיצונית במובן ה מצדיק התערבות והנתונים נתוני הבסיס, לעניינו של האסיר, הובילו את המותב הנוכחי, אף לקבוע כי יתכן ולו הם היו יושבים כגורם בועדה היו מגיעים לתוצאה אחרת, כך נכתב בעמ' 10 שורות 10 עד 13. ובכל זאת, בחר בימ"ש להימנע מהתערבות בהחלטת הועדה. אבקש שגם יהיה גם בנסיבות הענין והעתירה הזו תדחה.
 
 
ב"כ העותר עו"ד זילברשמיט:
מאוד צורם שהועדה שומעת טיעונים ולא מסכימה עם חוות הדעת היא נותנת נימוקים, כאן לא לשחרר בגלל בדיקת השתן שהיא חיובית ולא להתיחס לחוות הדעת המקצועיות של המטפלים הרי שזה שרירותי ומסיבה זו אבקש לקבל את העתירה.
 
פסק דין
 
 
בפנינו עתירת אסיר המופנית כנגד החלטת נציב שירות בתי הסוהר אשר החליט שלא לשחרר את האסיר שיחרור מוקדם ברשיון. יצוין כי האסיר מרצה מאסר של 6 חודשים ובהתאם עניינו נדון בפני הנציב ולא בפני ועדת השיחרורים.
 
החלטת נציב שב"ס שלא לשחרר את העותר שיחרור מוקדם ברשיון היתה "לאור העובדה שבדיקת שתן התגלתה כחיובית במהלך המאסר...".
 
אין חולק כי נציב שב"ס פעל בהתאם לסמכותו. מסכימים אנו גם כי שימוש בסמים בתקופת ריצוי מאסר הינה עילה מוצדקת לדחיית בקשה לשיחרור מוקדם וראוי להבהיר זאת לכל אסיר.
 
עם זאת, במקרה שבפנינו, עולה כי בפני נציב שב"ס היו מונחות חוות דעת של גורמי הטיפול בשב"ס בעניינו של העותר. חוות הדעת הראשונה הינה של סגנית מפקד כלא כרמל סג"ד לאה ינון, אשר המליצה על שיחרור מוקדם וזאת בשים לב להתנהגות חיובית. בהמשך, צורפה חוות דעת נוספת מטעם סג"ד אסתי עידן, קצינת הכליאה במחוז הצפון אשר ציינה כי התנהגותו של העותר חיובית ואין גם מידעים בעניינו.
 
על אלו יש להוסיף כי בדיקת השתן שנמצאה מלוכלכת בשרידי שם נערכה לעותר כ- 3 שבועות לאחר כליאתו למאסר. לאחר מכן, בוצעו עוד מספר בדיקות וכולן נמצאו נקיות. מדובר בארבע בדיקות נוספות.
 
על זאת יש להוסיף כי העותר משולב בפעילות חינוכית במסגרת שב"ס וזכה לתעודות הערכה.
לכל אלו לא היתה התייחסות בנימוקיו של נציב שב"ס אשר החליט, בהתאם לסמכותו, לדחות את הבקשה לשחרור מוקדם.
 
בהעדר כל התיחסות לנתונים חיוביים, חוות דעת חיוביות, תוצאות בדיקות שהיו שליליות (נקיות ממצאי סם), נראה כי לא הובהר שנציב שב"ס שקל את כל השיקולים הרלוונטיים בטרם קיבל את החלטתו.
 
על שיקולי הרשות המנהלית, ניתן ללמוד מנימוקי ההחלטה. בהעדר התיחסות בהחלטה לכל הרכיבים הנ"ל, נראה כי אלו לא נשקלו. בכך נפל פגם בהליך קבלת ההחלטה ה המנהלית ומכאן גם ההצדקה להתערב בה בבית משפט לעניינים מנהליים.
 
אשר על כן ומהטעמים הנ"ל, אנו מתערבים בהחלטה ומורים כי העותר ישוחרר שיחרור מוקדם על תנאי ברשיון. אנו מורים כי שיחרורו של העותר יבוצע ביום א' הקרוב 8.3.09 ועד אז יקבע שב"ס את תנאי הרשיון.
 
ניתן והודע היום ט'  אדר תשס"ט, 05/03/2009 במעמד הנוכחים.
 
 
 
 
 
 
רון  שפירא, שופט
[אב"ד]
עודד גרשון , שופט
צילה קינן , שופטת
 
 
 
 
 
 
 
סוזי א.    
הוקלד על ידי: דנה  אזואט
רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

התעללות בחסר ישע

מהי התעללות בחסר ישע? האם מדובר בעבירה פלילית? כיצד ניתן לאבחן התעללות בחסר ישע? 

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מעצר עד תום ההליכים ושיקולי בית המשפט

מהו מעצר עד תום ההליכים? מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט בבואו לבחון בקשה למעצר עד תום ההליכים? 

חיפוש ללא צו: האם חיפוש משטרתי ללא צו נחשב חוקי?

ללא יסוד סביר של שוטר וללא צו חיפוש של בית משפט, שוטר אינו יכול לבצע חיפוש בגופו ובכליו של אזרח תמים, בבית, ברכב או ברחוב, והסירוב לחיפוש לא ייזקף לחובתו של האזרח.  

הסתה לגזענות – מהי עבירת הסתה ומה העונש?

הסתה היא ניסיון שכנוע של אדם יחיד או קבוצת אנשים לבצע מעשה שלילי, וגם העברת ביקורת חריפה שאין בה קריאה ישירה לביצוע מעשה אלא רק משתמעת ממנה נחשבת להסתה כמו גזענות או אנטישמיות. 

מסדר זיהוי פלילי – מהן השיטות לבצע מסדר זיהוי?

באמצעות מסדר זיהוי ניתן לאתר ולבדוק את זהותו של מבצע עבירה פלילית, כדי להוכיח את הקשר שלו לעבירה וכבסיס להגשת כתב אישום והעמדתו לדין. 

חקירה תחת אזהרה, מהן זכויות נחקר תחת אזהרה?

משמעות חקירה תחת אזהרה היא שאדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית ולא כעד, וכי הוזהר לגבי ההשלכה המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה. 

מעצר בית: תנאים הגבלות וזכויות במעצר בית מלא וחלקי

מעצר בית מלא מאפשר לחשוד לשהות אך ורק בביתו או בבית של אדם קרוב תחת פיקוח של 24 שעות, לעומת מעצר בית חלקי שמאפשר לחשוד לשהות מחוץ לבית בחלק משעות היממה, ואף לצאת לעבודה ולסידורים שונים.  

מאסר על תנאי בר הפעלה

נאשם שנגזר עליו מאסר על תנאי, וביצע שוב את העבירה שבגינה הועמד לדין, או ביצע עבירה דומה, ירצה עונש מאסר מאחורי סורג ובריח על פי התנאים שנקבעו בגזר הדין.  תגיות: hov.what2do,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.