www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רישום פלילי

בעל קיוסק מכר אלכוהול לקטין ששימש כסוכן סמוי, מהו עונשו?

בעל פיצוציה במרכז הארץ מכר לקטין בשתי הזדמנויות שונות משקאות אלכוהוליים, אך לא ידע כי מדובר בעצם בסוכן סמוי של המשטרה. בעל הפיצוציה טען כי לא ביקש מהסוכן תעודה מזהה, כי חשב שהוא בוגר.  


תיק נסגר בחוסר אשמה - האם המשטרה שומרת נתונים פליליים?

אתר החדשות News1 מפרסם הבוקר (6.6) כי משטרת ישראל מחזיקה באמתחתה מאגר צילומי אזרחים וטביעות אצבע הנוגעים לתיקים פליליים שנפתחו ונסגרו בעילת "חוסר אשמה"...


בקשה לחשיפת עבר פלילי של עד תביעה

בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש לדון בבקשה שהונחה לפתחו בידי שני נאשמים אשר כתב אישום הוגש כנגדם בגין עבירה של נשיאת נשק...


עבירות על חוק מפלגות ובקשה להימנע מהרשעה

האם ניתן להימנע מהרשעה למרות ביצוע שורה של עבירות על חוק מפלגות? האם עבירות אלה פוגעות בתקינות ההליך הדמוקרטי?


הימנעות מהרשעת עיתונאי למרות הודאה בעבירת הדחה לחקירה

הדחה בחקירה הינה עבירה חמורה. עם זאת, לעיתים ייתכן והעבירה לא תהיה כה חמורה עד כי אין מנוס מהרשעת הנאשם. להלן דיון בסוגיה כגון דא...


מה תפקידו של שר המשפטים בהליך חנינה?

האם שר המשפטים חייב לאשר בקשת חנינה? מהו תפקידו של שר המשפטים במסגרת בקשת חנינה?


הרשעת נאשם בהעלבת שוטר חרף עמדת התביעה ושירות המבחן

הגנה על עובדי ציבור נחשבת למשימה אשר בתי המשפט רואים בה ערך עליון. ואכן, רק במקרים חריגים בית המשפט ימנע מהרשעת אדם שהורשע בתקיפת עובד ציבור...


זיכוי בעבירה של פגיעה בפרטיות - מעקב במהלך סכסוך זוגי

בית המשפט קבע כי אין להרשיע אדם בפגיעה בפרטיות גרושתו למרות טענות בדבר מעקב לא חוקי מצידו...


הימנעות מהרשעת נאשם שלחובתו מאסר על תנאי חב הפעלה

העדפת סיכויי סיכום על פני הפעלת מאסר על תנאי. האם בית המשפט ייעתר לבקשת הסנגור ויתאים את גזר הדין לתסקיר שירות המבחן?


הרשעה של חייל במעשה פלילי והמשך שירות צבאי

חייל ביצע ביחד עם אחרים עבירות פליליות. האם בית המשפט ירשיע אותו והאם יותר לאחרון להמשיך את שירותו הצבאי כלוחם?


פס"ד ללא הרשעה לשוטר במשטרת חיפה שתקף מתלונן בתחנת משטרה

שוטר במשטרת ישראל, אשר הודה בעבירת תקיפה של מתלונן בתחנת המשטרה, וגזר עליו צו מבחן לשנתיים במסגרתו ישתלב בקבוצה טפולית, צו שרות לתועלת הצבור ...


ערעור הרשעתו בעבירה של הוצאת מידע מהמרשם הפלילי

שוטר אשר הוציא מידע סודי מהמאגר המשטרתי בנוגע לרישומים פליליים ביקש מבית המשפט לבטל את הרשעתו...


האם בית המשפט יימנע מהרשעה בכדי לא לפוגע בסיכויים לעבוד בעריכת דין?

האם בית המשפט ימנע מהרשעת צעירה וזאת בכדי שלא לפגוע בסיכוייה לעבוד בתור עורכת דין בעתיד?


1