www.what2do.co.il

רישום פלילי מופחת ותעודת יושר

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

רישום פלילי מופחת ותעודת יושר

רישום פלילי מופחת הוא הסדר בחוק השיפוט הצבאי, אשר נכנס לתוקף בחודש מאי 2012. התיקון קובע כי רישומו הפלילי של חייל שהורשע בזמן השירות, בבית דין צבאי, בגין ביצוע עבירה מסוג עוון, שדינה עד שלוש שנות מאסר, יימחק לאחר חמש שנים מיום מתן גזר הדין ואף ניתן למסור את הרישום רק לרשימה מצומצמת של גופים.


אדם אשר ביצע עבירה פלילית, נושא כתם כתוצאה מהרישום הפלילי, אשר עלול למנוע ממנו להתקבל למשרות ממשלתיות או ציבוריות, להוציא רישיון לנשק, ואף מגביל אותו ללמוד במסלולים אקדמיים מסוימים, לקבל ויזה לארצות הברית ויכול לפגוע במעמדו החברתי.


הרישום הפלילי הרגיל נמחק מהמאגר המשטרתי רק בחלוף 17 שנים מיום פסק הדין, ואולם במצבים מסוימים ניתן להגיש בקשה למחיקת הרישום ואף חיילים שנמצאים לקראת שחרור, רשאים להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי על עבירות שבוצעו לפני גיוסם.


תיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי (הגבלה על מסירת מידע מן המרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום הפלילי), נועד להקל על חייהם של חיילים משוחררים בעלי רישום פלילי במציאת תעסוקה במשרות שבהן הרישום הפלילי משמש חסם עיקרי. התיקון קובע כי רישומו הפלילי של חייל שהורשע בזמן השירות בעבירת עוון יימחק לאחר חמש שנים ממועד מתן גזר הדין ואף ניתן למסור את הרישום הפלילי רק לרשימה מצומצמת של גופים.


תעודת יושר מהמשטרה


תעודת יושר היא העתק של המרשם הפלילי המצוי בידי המשטרה. מדובר במסמך חסוי שאין לאף גורם רשות להציג מתוכו פרטים. ואולם במקרים מסוימים, נדרשים מועמדים לעבודה להציג תעודת יושר בעת הריאיון כדי שהמעסיק יוכל לבחון את עברם הפלילי לצורך מילוי תפקידם, למרות שברוב המקרים החוק אוסר על המעסיק לדרוש זאת.


כל אדם רשאי לעיין ברישום הפלילי שלו ולקבל העתק ממנו, ורק בכפוף להסכמתו ניתן להעביר עותק של הרישום לגופים ציבוריים שונים לצורך השתתפות במכרז, קבלת רישיון לעסוק בעריכת דין וברפואה, וכן לשב"כ ולמס הכנסה.


ההסדר חל רק בעבירות מסוג עוון, שהעונש עומד על עד שלוש שנות מאסר


התיקון בחוק קובע כי מידע על הרישום הפלילי הצבאי יימסר רק לרשימה מצומצמת של גופים והוא יימחק לאחר חמש שנים בלבד ולא אחרי 17 שנים. הרישום המופחת יחול במצבים שבהם העונש לא כולל עונש מאסר, או אינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל, או אינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל, שחלקם ירוצה בדרך של עבודות צבאיות, או שאינו עולה על ארבעה חודשי עבודות צבאיות.


נוסף על כך, ההסדר יחול במקרים שבהם החייל הורשע בעבירה של היעדר מהשירות הצבאי שלא ברשות ונשפט לעונש של עד שלושה חודשי מאסר בפועל, אלא אם בית הדין הורה כי ההסדר לא יחול עליו. במקרים שבהם הוטל עונש העולה על שלושה חודשי מאסר, אך לא עולה על חצי שנת מאסר עקב היעדר מהשירות שלא ברשות, ההסדר יחול רק כאשר בית הדין יקבע מטעמים מיוחדים שיירשמו כי הוא חל.


חייל משוחרר, שהרשעתו בבית הדין הצבאי היא ההרשעה היחידה המופיעה במרשם הפלילי, ועומד בתנאי ההסדר, הרשעתו תועבר אוטומטית למעמד של רישום פלילי מופחת ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת. אך בעל הרשעה נוספת, נדרש להגיש בקשה מיוחדת להחלת ההסדר לרישום פלילי מופחת.


את הבקשה להסדר יש להגיש לשר הביטחון או לראש מדור חנינות ועיון בעונש בפרקליטות הצבאית. אם הבקשה תתקבל, היא תועבר למשטרה להחלת רישום פלילי מופחת על ההרשעה הצבאית, כדי לעדכן את המרשם הפלילי. עם זאת, במקרים אחרים, יתלווה רישום פלילי מלא להרשעה בבית הדין הצבאי.


מרשם משטרתי מול רישום פלילי


קיימת נטייה להתבלבל בין מרשם משטרתי לרישום פלילי, אך ההבדל המרכזי הוא שתיק פלילי מנוהל ומצוי במאגרי המשטרה, ושם מתבצע המרשם. כאשר מתנהל הליך משפטי נגד החשוד התיק מועבר לפרקליטות ותוצאות המשפט מתועדות ברישום הפלילי.


התיק הפלילי נפתח על ידי המשטרה לאדם החשוד בביצוע עבירות ועובר חקירה. המרשם מנוהל על ידי המשטרה ומצוי במאגרים שלה, והוא כולל רישומים על ביצוע עבירות והרשעות קודמות, עונשים שהוטלו על ידי בית המשפט, ותיקים פתוחים שעדיין הוחלט מה יעלה בגורלם.


הרישום הפלילי מוצג בפני בית משפט בזמן המעצר ובשלב הטיעונים לעונש והוא בעל השפעה רבה על גזר הדין. כאשר המשפט יסתיים, תוצאות פסק הדין יתועדו והמרשם הפלילי ישוב למאגרי המשטרה, גם במקרה של אי הרשעה.


תיק שנסגר על ידי המשטרה ללא הגשת כתב אישום מבטל את כלל החשדות. כדי שהוא ייסגר, צריכה המשטרה להחליט כי אין מספיק ראיות להגשת כתב אישום. כמו כן, ניתן לסגור את התיק בעילה של חוסר עניין לציבור, כאשר מדובר בעבירות קלות וחד פעמיות. אולם העילה החשובה ביותר היא חוסר אשמה, מאחר שהיא קובעת כי החשוד חף מפשע וכתוצאה מכך נמחק הרישום ואין כל ראיה לביצוע עבירה.


בקשה למחיקת רישום פלילי


בתום תקופת ההתיישנות, רישום פלילי נמחק באופן אוטומטי בהתאם לסוג העבירה. כדי למחוק אותו לפני מועד ההתיישנות, יש לפנות אל הפרקליטות, ולהגיש בקשה לבטל את הרישום על ידי שינוי ההגדרה לסגירת התיק בגין חוסר אשמה.


ביטול רישום פלילי מותנה בזמן שעבר ממועד ביצוע העבירה, כמות הרישומים, סוג העבירה ודרגת חומרתה ותוצאותיה. בביצוע עבירה מסוג פשע, יש להמתין שבע שנים עד להגשת הבקשה למחיקת הרישום, ובעבירה מסוג עוון או חטא ניתן להגיש בקשה לאחר חמש שנים. לצורך מחיקת רישום פלילי שהסתיים בהרשעה, ניתן להגיש בקשה לחנינה מנשיא המדינה. הנשיא מוסמך להעניק חנינה ולאפשר את מחיקת הרישום או קיצור תקופת התיישנות.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

מה משמעות תסקיר שירות המבחן ומתי הוא מתבצע?

תסקיר שירות המבחן מתבצע על ידי עובדים סוציאליים מטעם המדינה ומהווה משקל משמעותי בהכרעת גזר דין במשפט פלילי, ומאפשר לשופט לקבל תמונה מקיפה על אורח חייו של הנאשם ונסיבותיו האישיות לביצוע העבירה. 

מסדר זיהוי פלילי – מהן השיטות לבצע מסדר זיהוי?

באמצעות מסדר זיהוי ניתן לאתר ולבדוק את זהותו של מבצע עבירה פלילית, כדי להוכיח את הקשר שלו לעבירה וכבסיס להגשת כתב אישום והעמדתו לדין. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

חקירה תחת אזהרה, מהן זכויות נחקר תחת אזהרה?

משמעות חקירה תחת אזהרה היא שאדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית ולא כעד, וכי הוזהר לגבי ההשלכה המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה. 

מחיקת רישום פלילי לקטינים

רישום פלילי עלול לפגוע בעתידו של הנער, ולהשפיע על יכולתו להתגייס לצה"ל, להשתלב בעבודות מסוימות, להוציא רישיון נשק ולקבל ויזה.  

מה העונש על העלבת עובד ציבור?

אדם המעליב עובד ציבור שיכול להיות שוטר, כבאי, עובד סוציאלי וכדומה, באמצעות תנועות, מילים או מעשים, צפוי לשישה חודשי מאסר בפועל. 

איך אפשר למחוק רישום פלילי ללא הרשעה?

אדם המעוניין למחוק רישום פלילי ללא הרשעה טרם מועד ההתיישנות, יכול לפנות אל הפרקליטות, בבקשה לבטל את הרישום באמצעות שינוי ההגדרה לסגירת התיק בגין חוסר אשמה. 

מהי תקיפה סתם ומה העונש הקבוע בחוק?

תקיפה סתם היא מעשה אלים שנעשה בניגוד לרצונו של האחר, אשר לא גורם לחבלה, פציעה ואף לא מותיר סימן על הגוף. העונש המרבי על העבירה הוא מאסר בפועל למשך שנתיים.  

החזקת כלים להכנת סם, מה העונש הצפוי?

פקודת הסמים המסוכנים אוסרת על החזקת כלים המשמשים לייצור סמים מסוכנים ועל מכירה או סחר בהם. הפקודה מגדירה כלים אסורים ככלים שמטרתם העיקרית היא ייצור סמים, לרבות באנג. 

עיכוב הליכים במשפט פלילי, מה המשמעות?

לעיכוב הליכים במשפט פלילי יש חשיבות מרכזית אשר עשויה להשפיע באופן ניכר על קיום ההליך הפלילי של הנאשם, ואף להוביל לזיכוי מאשמה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.