www.what2do.co.il

הרשעת נאשם בהעלבת שוטר חרף עמדת התביעה ושירות המבחן

דרגו את המאמר

הרשעת נאשם בהעלבת שוטר חרף עמדת התביעה ושירות המבחן

הרשעת נאשם ע"פ הודאתו, על אף בקשת התביעה להימנע מהרשעה


מדובר בכתב אישום אשר ייחס לנאשם תקיפה והעלבת שוטר. על פי עובדות כתב האישום, הנאשם במקרה דנן העליב שוטר ולא הפסיק זאת גם לאחר שהתבקש לעשות כאמור. לאחר מכן, כאשר הנאשם נדרש להתלוות לשוטר, הוא סירב ותקף את השוטר אגב דחיפה.

 

הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום. עם זאת, הוא הודה בחלק מהפרטים במסגרת הסדר טיעון. במקביל, התביעה מחקה מכתב האישום המתוקן את עבירת התקיפה. כעת, הנאשם הורשע ובית המשפט נדרש לבחון את גזר הדין הראוי שיש להטיל על האחרון.


שיקולים לקולא ולחומרה


הנאשם, אשר הינו בעל עסק עצמאי בתחום הטקסטיל, ציין בפני בית המשפט כי הוא גר עם אשתו ושמונת ילדיו בחולון. שירות המבחן העריך כי הנאשם ביצע את העבירה כלפי השוטר וזאת בשל מעצרו של בנו בן ה-16. נטען כי הנאשם פעל כאמור מחמת "הזדהות עם הבן". שירות המבחן הדגיש כי הנאשם אמר שהוא תקף את השוטר לאחר ש"התברר" לו כי השוטר התנהג באלימות כלפי בנו. עם זאת, שירות המבחן המליץ להימנע מהרשעה במקרה דנן, וזאת נוכח מעמדו הציבורי של הנאשם, עברו הנקי ואורח חייו הנורמטיבי.

 

הודגש כי העבירה בה הנאשם הורשע הייתה חריגה באופן מהותי להתנהלותו הרגילה. זאת ועוד, שירות המבחן עמד על כך שעונש מאסר בפועל עלול להיות מכת מוות לעסקו העצמאי של הנאשם, המשמש בין השאר לפרנסת אשתו וילדיו. אי לכך, הומלץ גם שלא להטיל על הנאשם עבודות שירות לציבור אלא רק "להסתפק" בהתחייבות מצד הנאשם באשר לאי ביצוע מעשים כגון פעולותיו נשוא כתב האישום. יודגש כי גם התביעה הצטרפה לחוות הדעת המקצועית של שירות המבחן. כעת, נותר רק לבחון את שיקול דעתו של בית המשפט.


המסגרת הנורמטיבית


ככלל, החוק בישראל קובע כי כאשר אדם מבצע עבירה פלילית יש להרשיעו בבית המשפט. הלכה פסוקה היא כי אכיפת חוק שוויונית מהווה את הבסיס המהותי של המשפט הפלילי. בגזר הדין הודגש כי הרשעתו של נאשם בפלילים המודה בעבירה שביצע הינה "מתחייבת" ובית המשפט נדרש בסיטואציות כגון דא להוציא את מטרת המחוקק מהכוח אל הפועל. אם לא ייעשה כאמור, ייתכן כי מטרת ההרתעה הגלומה בהרשעה הפלילית לא תושג. חרף כך, ענישה והרשעה הינן תמיד אינדיבידואליות. בתי המשפט נדרשים להתייחס לנסיבות הספציפיות של המקרה תוך כדי סמכותם לסיים הליך פלילי ללא הרשעה. סמכות זו מופעלת על ידי בית המשפט במקרים בהם השופט השתכנע כי הנזק אשר עלול להיגרם לנאשם כתוצאה מהרשעתו יהיה גדול ובלתי מידתי בהשוואה לנזק אשר ייגרם כתוצאה מאי הרשעתו לאינטרס הציבורי.


בית המשפט הוסיף וציין כי הימנעות מהרשעה פוגעת גם בקורבן העבירה. במקרה דנן, דובר על תקיפת שוטר. נקבע כי הימנעות מהרשעת הנאשם הייתה פוגעת בכבודם ושלומם של עובדי ציבור ויש לאכוף הגנה זו ביתר שאת. בגזר הדין צוין כי אם ההגנה הנ"ל לא תהווה קו אדום מבחינת בתי המשפט, הרי שעובדי הציבור עלולים לא לחוש בטוחים לבצע את תפקידם כחוק.


חרף הסכמה בין הנאשם, התביעה ושירות המבחן, הוחלט שאין מקום להימנע מהרשעה. אי לכך, בית המשפט הרשיע את הנאשם נוכח הודאתו בכתב האישום, וזאת בהעלבת עובד ציבור. לסיכום, נגזרו עליו ארבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים. הנאשם חויב גם בתשלום קנס בסך 300 שקלים למתלונן.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

מה משמעות תסקיר שירות המבחן ומתי הוא מתבצע?

תסקיר שירות המבחן מתבצע על ידי עובדים סוציאליים מטעם המדינה ומהווה משקל משמעותי בהכרעת גזר דין במשפט פלילי, ומאפשר לשופט לקבל תמונה מקיפה על אורח חייו של הנאשם ונסיבותיו האישיות לביצוע העבירה. 

מסדר זיהוי פלילי – מהן השיטות לבצע מסדר זיהוי?

באמצעות מסדר זיהוי ניתן לאתר ולבדוק את זהותו של מבצע עבירה פלילית, כדי להוכיח את הקשר שלו לעבירה וכבסיס להגשת כתב אישום והעמדתו לדין. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

חקירה תחת אזהרה, מהן זכויות נחקר תחת אזהרה?

משמעות חקירה תחת אזהרה היא שאדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית ולא כעד, וכי הוזהר לגבי ההשלכה המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה. 

מחיקת רישום פלילי לקטינים

רישום פלילי עלול לפגוע בעתידו של הנער, ולהשפיע על יכולתו להתגייס לצה"ל, להשתלב בעבודות מסוימות, להוציא רישיון נשק ולקבל ויזה.  

מה העונש על העלבת עובד ציבור?

אדם המעליב עובד ציבור שיכול להיות שוטר, כבאי, עובד סוציאלי וכדומה, באמצעות תנועות, מילים או מעשים, צפוי לשישה חודשי מאסר בפועל. 

איך אפשר למחוק רישום פלילי ללא הרשעה?

אדם המעוניין למחוק רישום פלילי ללא הרשעה טרם מועד ההתיישנות, יכול לפנות אל הפרקליטות, בבקשה לבטל את הרישום באמצעות שינוי ההגדרה לסגירת התיק בגין חוסר אשמה. 

מהי תקיפה סתם ומה העונש הקבוע בחוק?

תקיפה סתם היא מעשה אלים שנעשה בניגוד לרצונו של האחר, אשר לא גורם לחבלה, פציעה ואף לא מותיר סימן על הגוף. העונש המרבי על העבירה הוא מאסר בפועל למשך שנתיים.  

החזקת כלים להכנת סם, מה העונש הצפוי?

פקודת הסמים המסוכנים אוסרת על החזקת כלים המשמשים לייצור סמים מסוכנים ועל מכירה או סחר בהם. הפקודה מגדירה כלים אסורים ככלים שמטרתם העיקרית היא ייצור סמים, לרבות באנג. 

עיכוב הליכים במשפט פלילי, מה המשמעות?

לעיכוב הליכים במשפט פלילי יש חשיבות מרכזית אשר עשויה להשפיע באופן ניכר על קיום ההליך הפלילי של הנאשם, ואף להוביל לזיכוי מאשמה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.