www.what2do.co.il

מהן ההשלכות של רישום משטרתי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהן ההשלכות של רישום משטרתי?

רישום משטרתי מנוהל על ידי המשטרה וכולל מידע לגבי תיקי חקירה שטרם התקבלה בעניינם החלטה ותיקים שנסגרו עקב חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור. ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה רשאי לבטל רישום משטרתי בהתאם לחומרת העבירה ותוצאותיה.


המשטרה מנהלת שני סוגי מרשמים של רישום פלילי: מרשם פלילי ורישום משטרתי. המרשם הפלילי כולל מידע על הרשעות ומידע לגבי תיקי חקירה של המשטרה ושל גופים נוספים המחויבים להעביר דיווח למשטרה. זאת לעומת הרישום המשטרתי, המופיע בתדפיס הפלילי וכולל מידע על תיקי חקירה שנסגרו, ללא הגשת כתב אישום וכן רישום של תיקי חקירה פתוחים, שטרם נקבע גורלם.


תיק חקירה שנסגר עקב חוסר אשמה לא יותיר רישום משטרתי


הרשעה בעבירה פלילית, תהיה תמיד רשומה במסגרת הרישום הפלילי. אך במקרים שבהם נפתחה חקירה ונסגרה ללא הגשת כתב אישום, יישאר רישום משטרתי, רק כאשר עילת הסגירה לא הייתה חוסר אשמה.


לפיכך, כל עוד נותר תיק החקירה פתוח, קיים רישום משטרתי, ולאחר שהוחלט לסגור את התיק, הרישום יישאר או יימחק בהתאם לעילת הסגירה. כלומר, תיק חקירה אשר נסגר עקב העדר אשמה, לא יותיר אחריו כל רישום, אך משנסגר התיק בשל חוסר עניין לציבור או בשל חוסר בראיות נגד החשוד, יהיה רישום משטרתי של התיק.


חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים משנת 1981, מסדיר את הנושאים של המרשם הפלילי ותקנת השבים. החוק מסדיר את ניהול המרשם הפלילי של הרשעות, עונשים והחלטות אחרות וקובע כי המשטרה תנהל מרשם פלילי הכולל פרטי רישום לכל אדם שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת.


מרשם פלילי לעומת רישום משטרתי


מרשם פלילי, המנוהל על ידי המשטרה, כולל מידע לגבי תיקי חקירה של המשטרה ושל גופים נוספים המחויבים להעביר דיווח למשטרה ובנוסף למרשם פלילי, לכל חשוד בביצוע עבירה פלילית קיים רישום משטרתי המופיע אף הוא בתדפיס הפלילי.


מרשם פלילי כולל הרשעות ועונשים שהטיל בית המשפט על הנאשם בגין עבירות מסוג פשע ועוון, צו מבחן, צו בדבר התחייבות להימנע מעבירה וצו שירות לתועלת הציבור. קביעת בית משפט אם הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין או אינו בר ענישה עקב מחלת נפש או לקות בכשרו השכלי. אי הרשעה של קטין והחלטה על דרכי טיפול לפי חוק הנוער, וכל שינוי שנעשה ברישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין. כמו כן במקרים של חנינה, תצוין החלטת נשיא המדינה על קיצור או ביטול תקופת התיישנות או מחיקת העבירה.


רישום משטרתי כולל תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין עקב חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור. תיקי חקירה פתוחים שטרם הוחלט לגביהם, תיקים שמתנהלים בבית המשפט, תיקים שבהם התביעה חזרה בה מכתב אישום, הליכים פליליים שעוכבו בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה, וכן תלונות שהוגשו במשטרה ולא נפתחה בגינן חקירה.


פרטי הרישום המשטרתי חשופים למשטרה ולגופי ביטחון בלבד. תיקון מספר 8 לחוק המרשם הפלילי מחודש מרץ 2008, נועד לטפל במצב שבו גורמים שאינם מורשים לקבל מידע מהמרשם הפלילי ומהרישומים המשטרתיים דורשים מהאדם הזכאי לקבל את תדפיס המרשם הפלילי בעניינו להמציא להם את תדפיס המרשם הפלילי. התיקון מחמיר עם הענישה עם מי שהשיג, דרש או קיבל מן המרשם מידע שאינו זכאי לקבל אותו.


מהן העילות לביטול רישום משטרתי?


כאמור, רישום משטרתי קיים כאשר תיק החקירה נסגר בעילה שאינה חוסר אשמה. על כן אם עילת הסגירה תימחק, ימחק גם הרישום מהמרשם. וכדי למחוק את הרישום ניתן לפנות בבקשה לשינוי העילה של סגירת התיק. כמו כן, ניתן לבקש למחוק את הרישום באמצעות הצגת טיעונים מנומקים ומבוססים, כמו תקופת הזמן שחלפה מאז סגירת תיק החקירה.


על פי תקנות המשטרה, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה מוסמך לבטל רישום משטרתי. כדי לבטל את הרישום יש להתחשב בחומרת העבירה המיוחסת לחשוד, חומרת הפגיעה הצפויה עקב הרישום. וכן קיומם של רישומי משטרה נוספים או רישומים במרשם הפלילי, ביטול קודם של רישום משטרתי ובמקרים של פגיעה ברכוש יש להביא בחשבון גם את היקף הפגיעה ברכוש ונסיבות אישיות שקשורות ואינן קשורות לביצוע העבירה.

 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

מה משמעות תסקיר שירות המבחן ומתי הוא מתבצע?

תסקיר שירות המבחן מתבצע על ידי עובדים סוציאליים מטעם המדינה ומהווה משקל משמעותי בהכרעת גזר דין במשפט פלילי, ומאפשר לשופט לקבל תמונה מקיפה על אורח חייו של הנאשם ונסיבותיו האישיות לביצוע העבירה. 

מסדר זיהוי פלילי – מהן השיטות לבצע מסדר זיהוי?

באמצעות מסדר זיהוי ניתן לאתר ולבדוק את זהותו של מבצע עבירה פלילית, כדי להוכיח את הקשר שלו לעבירה וכבסיס להגשת כתב אישום והעמדתו לדין. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

חקירה תחת אזהרה, מהן זכויות נחקר תחת אזהרה?

משמעות חקירה תחת אזהרה היא שאדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית ולא כעד, וכי הוזהר לגבי ההשלכה המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה. 

מחיקת רישום פלילי לקטינים

רישום פלילי עלול לפגוע בעתידו של הנער, ולהשפיע על יכולתו להתגייס לצה"ל, להשתלב בעבודות מסוימות, להוציא רישיון נשק ולקבל ויזה.  

מה העונש על העלבת עובד ציבור?

אדם המעליב עובד ציבור שיכול להיות שוטר, כבאי, עובד סוציאלי וכדומה, באמצעות תנועות, מילים או מעשים, צפוי לשישה חודשי מאסר בפועל. 

איך אפשר למחוק רישום פלילי ללא הרשעה?

אדם המעוניין למחוק רישום פלילי ללא הרשעה טרם מועד ההתיישנות, יכול לפנות אל הפרקליטות, בבקשה לבטל את הרישום באמצעות שינוי ההגדרה לסגירת התיק בגין חוסר אשמה. 

מהי תקיפה סתם ומה העונש הקבוע בחוק?

תקיפה סתם היא מעשה אלים שנעשה בניגוד לרצונו של האחר, אשר לא גורם לחבלה, פציעה ואף לא מותיר סימן על הגוף. העונש המרבי על העבירה הוא מאסר בפועל למשך שנתיים.  

החזקת כלים להכנת סם, מה העונש הצפוי?

פקודת הסמים המסוכנים אוסרת על החזקת כלים המשמשים לייצור סמים מסוכנים ועל מכירה או סחר בהם. הפקודה מגדירה כלים אסורים ככלים שמטרתם העיקרית היא ייצור סמים, לרבות באנג. 

עיכוב הליכים במשפט פלילי, מה המשמעות?

לעיכוב הליכים במשפט פלילי יש חשיבות מרכזית אשר עשויה להשפיע באופן ניכר על קיום ההליך הפלילי של הנאשם, ואף להוביל לזיכוי מאשמה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.