www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - סמים

אשמה ללא הרשעה בעבירת סמים, באילו מקרים?
בהתקיים תנאים מסוימים ישנה אפשרות לבטל כתב אישום בגין עבירות סמים ולסגור את התיק ללא הרשעה בפלילים.

מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
אדם שנתפס עם סמים לשימוש עצמי צפוי לעונש שיכול להגיע עד שלוש שנות מאסר, אולם לעיתים מסתפק בית המשפט בעונש קל יותר, כמו עבודות שירות לתועלת הציבור.

מהו העונש על סחר בנייס גאי?
נייס גאי הוא חומר מסוכן ביותר המכיל רעלים וחומרי הדברה שעלולים לגרום למוות. מאז חודש אוגוסט 2014, הוא נכלל בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים וכך שודרג מעמדו לסם מסוכן.

גידול סמים ועציצי גראס בבית, מה הדין הפלילי?
פקודת הסמים אינה מבחינה בין עציצי גראס לסמים אחרים, ואף אינה מתייחסת לכמויות בכל הנוגע לגידול או ייצור של סם. העונש המרבי על גידול, ייצור, הפקה או הכנה של סמים הוא 20 שנות מאסר.

מדיניות אי הפללה בגין שימוש עצמי בקנאביס, מה זה אומר?
לפי המדיניות החדשה, במקרה של עבירה ראשונה של החזקת קנאביס בכמות לשימוש עצמי יינתן קנס ללא רישום פלילי. בעבירה שנייה יינתן קנס כפול ולא יהיה רישום פלילי ובשלישית ייסגר התיק בהסדר מותנה.

החזקת כלים להכנת סם, מה העונש הצפוי?
פקודת הסמים המסוכנים אוסרת על החזקת כלים המשמשים לייצור סמים מסוכנים ועל מכירה או סחר בהם. הפקודה מגדירה כלים אסורים ככלים שמטרתם העיקרית היא ייצור סמים, לרבות באנג.

מה העונש על ייבוא סמים קלים?
פקודת הסמים המסוכנים קובעת עונש מחמיר על עבירת ייבוא סמים שעלול להגיע עד 20 שנות מאסר בפועל, או קנס כספי שיכול להגיע לסכום של מיליוני שקלים.

מהי מריחואנה רפואית?
האחראי על מתן האישורים לצריכת מריחואנה רפואית במשרד הבריאות הינו מנהל "אברבאנל" (בית החולים הפסיכיאטרי המפורסם), ד"ר יהודה ברוך...

תיווך סמים, שיקולי ענישה ומהות העבירה
מהי עבירת התיווך בסמים? האם היא חמורה כעבירה הסחר? מהם שיקולי הענישה?

סחר בסמים מסוכנים – אי הרשעה בדין
אי הרשעה בדין לסוחר סמים אשר כתב האישום ייחס לו עבירות של הדחת קטין לסמים, סחר בסמים ,הספקת סמים, ניסיונות נוספים לסחר בסמים וכן קשירת קשר לבצוע פשע

עבירות סמים שיקולי ענישה
מהן עבירות סמים? כיצד בית המשפט שוקל את העונש הראוי בגין ביצוע עבירות סמים? מהם שיקולי ענישה בעבירות כגון דא?

1