www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מין

הפרת צו פיקוח על עברייני מין, מה העונש?
הפרה של תנאי מצו פיקוח אשר ניתן לעבריין מין, מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, היא עבירה פלילית שהעונש הצפוי בגינה הוא עד שנתיים מאסר.

עבירת מין בקטינים, מה העונש הצפוי?
העונש בגין עבירות מין בקטינים יכול להגיע עד 20 שנות מאסר. בנוסף להליך הפלילי, ניתן להעמיד לדין את הנאשם גם במשפט אזרחי והנפגע רשאי לתבוע פיצויים בגין הנזק.

עבירות אינוס בנסיבות מחמירות, מה העונש?
העונש המרבי על עבירת אינוס הוא 16 שנות מאסר. כאשר העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, העונש המרבי לנאשם יכול להגיע עד 20 שנות מאסר.

הטרדה מינית של עובד ציבור, מה העונש?
אדם שהורשע בהטרדה מינית צפוי למאסר בפועל למשך שנתיים. כאשר מדובר בעובד ציבור, תוך ניצול של יחסי כוחות, מעניק החוק הגנה יתרה למתלוננות ומחמיר בעונשם של הנאשמים.

עבירת החזקת פרסום תועבה של קטין, מה העונש הצפוי?
אדם שהחזיק במחשב או בטלפון נייד תמונות וסרטונים בעלי תוכן פורנוגרפי בהשתתפות קטינים או שרכש פרסום מסוג זה גם בלי להחזיק בו, צפוי לשנת מאסר בפועל.

מהו מעשה סדום ומה העונש על עבירה פלילית זו?
עבירה פלילית של מעשה סדום היא קיום יחסי מין אנאליים או אוראליים ללא הסכמה, או בקטינים או תוך ניצול יחסי מרות. העונש הצפוי לנאשם בעבירה של מעשה סדום נע בין שלוש עד עשרים שנות מאסר בפועל.

מעשה מגונה - מסגרת משפטית
מהו מעשה מגונה? כיצד החוק בוחן מעשה מגונה? כיצד מוגדר מעשה מגונה ואיך מתגוננים מפניו?

האם מרשם פלילי או שמא מדובר בעלילת שווא ועילה לביטול המרשם?
מרשם פלילי עלול לגרום לנזקים שונים לנאשם/לחשוד. האם ניתן לבטלו או להימנע מהרשעה? להלן דוגמא לפסק דין...

בעילה אסורה בהסכמה, יסודות העבירה והוכחות
בעילה אסורה בהסכמה, יסודות העבירה והוכחות, מה העונש ומה צריך להוכיח ...

ניצול יחסי מטפל מטופל במשפט הפלילי
מה קובע המשפט הפלילי בכל הנוגע ליחסים שבין מטפל ומטופל? האם יחסי מין בין הצדדים הינם הוכחה לניצול יחסי מרות?

זיוף תקיפה מינית, היה או לא, איך נדע?
כיצד מתמודדים עם עבירות מין המבוססות על תלונות שווא? מהן זכויותיו של הנאשם במקרים אלה?

אי שחרור פדופיל לחופשה מחמת מסוכנות לקורבנות
בית המשפט נדרש לבחון בקשה של פדופיל לצאת לחופשות לאחר הרשעתו, ולמרות הבטחת בני משפחתו להסתובב עימו בכל מהלך החופשה...

עבירת מין במשפט הפלילי - שיקולי ענישה בעבירות מין
מהם שיקולי הענישה בעבירות מין? כיצד בית המשפט גזור את דינו של אדם שהורשע בעבירות מין?

עבירות מין בבת זוג לשעבר לאחר סיום קשר רומנטי
עבירות מין בבת זוג לשעבר. כיצד בית המשפט יכריע בנוגע להרשעת הנאשם? האם עדות המתלוננת תספיק?

1