www.what2do.co.il

עבירת מין בקטינים, מה העונש הצפוי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עבירת מין בקטינים, מה העונש הצפוי?

ההגדרה של עבירת מין בחוק העונשין היא מעשה המבקש לספק את ייצרו המיני של התוקף תוך ניצול גופו של הקורבן ללא קבלת הסכמתו. מדובר בעבירה פלילית חמורה ביותר, כאשר העונש הצפוי בגינה נקבע על פי חומרתה והנסיבות שבגינן היא בוצעה. העונש בגין עבירות מין בקטינים יכול להגיע עד 20 שנות מאסר.

 

בנוסף להליך הפלילי, הכולל חקירה במשטרה, הגשת כתב אישום, משפט פלילי ומתן גזר דין, ניתן להעמיד לדין את הנאשם בעבירות מין גם במשפט אזרחי, כך שנפגע העבירה רשאי לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהמעשים. ההתיישנות בעבירות מין מותאמת לסוג העבירה ונסיבותיה, כך שקטין אשר הותקף מינית יכול להתלונן עד עשר שנים ממועד ביצוע העבירה, מיום שהגיע לגיל 28.

 

מה העונש על אונס קטינה?

 

סעיף 345(א) לחוק העונשין עוסק בעבירת אונס וקובע כי אדם הבועל אישה מבלי לקבל את הסכמתה החופשית, ואף אם הסכימה אך היא קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, צפוי לעונש שיכול להגיע עד 16 שנות מאסר. כלומר העונש על בעילת קטינה בהסכמה הוא עד 16 שנות מאסר.

 

עונש מרבי של עד 20 שנות מאסר, ניתן להטיל על תוקף, כאשר המתלוננת היא קטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, והעבירה בוצעה ללא הסכמתה החופשית, או בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה שבו היא שרויה או מצב אחר המנע ממנה לתת הסכמה חופשית.

 

גם כאשר העבירה בוצעה תוך ניצול היות הקורבן חולה בנפשה או לוקה בשכלה ובשל כך נמנע ממנה לתת הסכמה חופשית, או כאשר העבירה בוצעה תחת איום בנשק מכל סוג, או תוך גרימה חבלה נפשית, פיזית או גרימת הריון, או תוך התעללות במהלך, לפני או אחרי המעשה, או בנוכחות אנשים אחרים, העונש יכול להגיע עד 20 שנות מאסר.

 

סעיף 351(א) לחוק העונשין קובע עונש מאסר של עד 20 שנים לאדם שאנס קטינה שהיא בת משפחתו או אנס חסרת ישע שהוא אחראי עליה. עונש מאסר של עד 16 שנים צפוי לנאשם אשר בעל קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים והיא בת משפחתו.

 

מעשה סדום בקטינים

 

מעשה סדום מוגדר כהחדרה של איבר או חפץ לתוך פי הטבעת, או החדרה לתוך פה של אדם אחר. סעיף 347(א) לחוק העונשין קובע כי אדם המבצע מעשה סדום בקטין שמלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו 16, או לחלופין בקטין שמלאו לו 16 שנים אך טרם הגיע לגיל 18, תוך שהוא מנצל יחסי מרות, תלות, השגחה או חינוך, צפוי לחמש שנות מאסר בפועל.

 

כאשר נאשם בביצוע מעשה סדום בקטינים שהיו מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18, עוסק באחד מהמקצועות הבאים: פסיכיאטר, עובד סוציאלי, מטפל נפשי, פסיכולוג, או אם הוא התחזה לאחד מהמקצועות האלו, והעבירה בוצעה במהלך תקופת הטיפול, נחשב הדבר כאילו עשה זאת תוך ניצול יחסי מרות.

 

נאשם המבצע מעשה סדום בקטין או קטינה שטרם מלאו להם 14 שנים, גם כאשר הדבר נעשה בהסכמה, העונש הצפוי הוא כדין אונס, שיכול להגיע עד 16 שנות מאסר. אם המעשה בוצע בנסיבות מחמירות, העונש המרבי יכול להגיע עד 20 שנות מאסר.

 

נסיבות מחמירות על פי החוק הן כאשר לקטין או לקטינה טרם מלאו 16 שנים והעבירה בוצעה שלא בהסכמתם החופשית, או בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מהות המעשה, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או כל מצב המונע מהקורבנות לתת הסכמה חופשית, או תוך ניצול היותם חולים בנפשם או לוקים בשכלם שבשל כך לא ניתן למעשה הסכמה חופשית.

 

נסיבות מחמירות כוללות גם עבירה שבוצעה תחת איום בנשק, תוך גרימת חבלה גופנית, נפשית או במהלך היריון, תוך התעללות בקטין או בקטינה לפני המעשה, במהלכו או אחריו, או בנוכחות אדם אחר או אחרים שחברו יחד כדי לבצע את העבירה בידי אחד או חלק מהם.

 

כאשר מעשה סדום בוצע כלפי קטין או קטינה שהם בני משפחתו של הנאשם, או כלפי חסר ישע שהנאשם אחראי עליו, העונש הצפוי הוא מאסר של 16 שנים. לנאשם בביצוע מעשה סדום בקטין שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים והוא בן משפחתו, וכן, 20 שנות מאסר לנאשם שביצע מעשה סדום בקטין שהוא בן משפחתו או בחסר ישע שהוא אחראי עליו.

 

בעילה אסורה בהסכמה

 

עבירת בעילה אסורה בהסכמה מתייחסת ברוב המקרים ליחסי מין שהתקיימו בין קטינה לבגיר או בין מנהל בכיר לעובדת הכפופה לו. סעיף 346(א)1 לחוק העונשין קובע עונש של חמש שנות מאסר לאדם הבועל קטינה שמלאו לה 14 שנים ועדיין לא מלאו לה 16 שנים, והם אינם נשואים, או אדם הבועל קטינה שמלאו לה 16 שנים אך טרם מלאו לה 18, תוך ניצול יחסי מרות, תלות, השגחה או חינוך, או תוך הבטחת שווא לנישואין.

 

רכיב ההסכמה אינו פוטר את הנאשם מאחריות לביצוע מעשיו, אך מפחית מחומרת העבירה ובהתאם לכך גם מהעונש הצפוי לו, מכיוון שאם לא ניתנה הסכמה מצד המתלוננת היה מדובר בעבירת אונס. כדי להרשיע נאשם בביצוע בעילה אסורה בהסכמה, אין דרישה לכוונה מצדו בעת ביצוע העבירה. כלומר, די בכך שהוא היה מודע להתנהגותו לקיומן של הנסיבות לשם ההרשעה והיות המתלוננת קטינה. עם זאת, קיום יחסי מין במסגרת יחסי חברות בין בני נוער אינה עולה לכדי עבירה פלילית, בתנאי שמלאו לקטינה 14 שנים ופער הגילים בין בני הזוג לא יותר משלוש שנים.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

זיוף תקיפה מינית, היה או לא, איך נדע?

כיצד מתמודדים עם עבירות מין המבוססות על תלונות שווא? מהן זכויותיו של הנאשם במקרים אלה? 

מעשה מגונה - מסגרת משפטית

מעשה מגונה - מסגרת משפטית

מהו מעשה מגונה? כיצד החוק בוחן מעשה מגונה? כיצד מוגדר מעשה מגונה ואיך מתגוננים מפניו? 

ניצול יחסי מטפל מטופל במשפט הפלילי

מה קובע המשפט הפלילי בכל הנוגע ליחסים שבין מטפל ומטופל? האם יחסי מין בין הצדדים הינם הוכחה לניצול יחסי מרות? 

בעילה אסורה בהסכמה, יסודות העבירה והוכחות

בעילה אסורה בהסכמה, יסודות העבירה והוכחות, מה העונש ומה צריך להוכיח ... 

מהו מעשה סדום ומה העונש על עבירה פלילית זו?

עבירה פלילית של מעשה סדום היא קיום יחסי מין אנאליים או אוראליים ללא הסכמה, או בקטינים או תוך ניצול יחסי מרות. העונש הצפוי לנאשם בעבירה של מעשה סדום נע בין שלוש עד עשרים שנות מאסר בפועל.  

ביגמיה בהליך הפלילי, מה העונש על ריבוי נישואין?

חוק העונשין קובע עונש מרבי של עד חמש שנות מאסר, לאדם נשוי הנושא אישה נוספת, ולאישה נשואה הנישאת לבעל נוסף. 

עבירת החזקת פרסום תועבה של קטין, מה העונש הצפוי?

אדם שהחזיק במחשב או בטלפון נייד תמונות וסרטונים בעלי תוכן פורנוגרפי בהשתתפות קטינים או שרכש פרסום מסוג זה גם בלי להחזיק בו, צפוי לשנת מאסר בפועל.  

הטרדה מינית של עובד ציבור, מה העונש?

אדם שהורשע בהטרדה מינית צפוי למאסר בפועל למשך שנתיים. כאשר מדובר בעובד ציבור, תוך ניצול של יחסי כוחות, מעניק החוק הגנה יתרה למתלוננות ומחמיר בעונשם של הנאשמים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.