www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - זיוף והונאה

מאסרי לקנסות לאספני בקבוקים שהורשעו במעשי שוחד, מרמה ועוד

על פי כתב האישום המתוקן נאשמים 1 ו-2  עסקו באיסוף, רכישה ומיון של בקבוקים ופחיות והעברתם לתאגיד, על מנת לקבל תמורתם את דמי הפיקדון וכן החזיקו בחשבון בנק ...


גזר דין בעבירות שחיתות בבחירות וקביעת קלון

שופט בימ"ש השלום בחיפה, זאיד פלאח גזר על מחמד ח’יר ראש מועצת פקיעין (שהתפטר) בן 63.5. שנים, בגין ביצוע עבירות של שחיתות בבחירות בהן הורשע, 6 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות בכפר הילדים כרמיאל; 6 חודשי מאסר על תנאי אשר יופעלו אם יעברו הנאשם תוך 3 שנים מהיום אחת או יותר מהעבירות בהן הורשע בתיק זה וקנס על סך -50,000 ₪ וכן קבע כי מעשיו נגועים בקלון. 


הרשעה למורשע בעבירת זיוף תעודת רווקות

שופט בימ"ש השלום בחיפה, זאיד פלאח נתן היום פסק דין , בו קבל את בקשת הנאשם אריאל כהן שלא להרשיעו , לאחר שזה הורשע, בהסתמך על הודאתו, בביצוע עבירה של שימוש במסמך מזויף, בעת זיוף תעודת רווקות של חברתו הגיורת כדי להנשא לה. השופט הטיל עליו צו לבצע עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 180 שעות, תוך שנה מהיום. 


איסור יחוס סגולות ריפוי למזון לפי סעיף 2 לתקנות בריאות הציבור

להלן דוגמא למקרה בו בית המשפט מצא לנכון להרשיע נאשמים בעבירה של איסור ייחוס סגולות ריפוי למזון לפי סעיף 2 לתקנות בריאות הציבור...


הרשעה בעבירות נסיון לקשירת קשר לפשע, עבירת הסודיות, עבירת הגנת הפרטיות

הורשע בהתאם להסדר טיעון , בעבירות נסיון לקשירת קשר לפשע, עבירת הסודיות, עבירת הגנת הפרטיות, עבירת מרמה והפרת אמונים, החזקת נשק שלא כדין, נשיאה והובלה של נשק שלא כדין, סחר בנשק והפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו באיומים


פרשת הונאה במקרקעין בירושלים ושיקולי ענישה

להלן גזר דין בנוגע לעבירות כלכליות שבוצעו במסגרת זיוף ועסקאות מקרקעין. בית המשפט בוחן שיקולי ענישה ומכריע באשר לגזר הדין הראוי...


הורשע בעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, גניבה ע"י מורשה וגניבה ממעביד.

פס"ד בערעור פלילי שנדחה ע"י הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בעניינו של הנאשם קעדאן מוחמד, פקיד בכיר בבנק מרכנתיל דיסקונט בסניף באקה אל גרבייה, אשר הורשע בעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, גניבה ע"י מורשה וגניבה ממעביד.

 


<<   הקודם  1  2  3  4