www.what2do.co.il

גילוי בהפרת חובה של עובד ציבור, מה העונש?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

גילוי בהפרת חובה של עובד ציבור, מה העונש?

חוק העונשין קובע כללים ברורים ונוקשים לגבי מסירת מידע סודי וגילוי מסמכים מסווגים בידי עובד ציבור שאליהם הוא נחשף במסגרת תפקידו, ומתייחס לשלוש עבירות פליליות שונות: גילוי בהפרת חובה, גילוי בהפרת חוזה וגילוי בהפרת אמון. מדובר בעבירות אשר עלולות להוות פגיעה בביטחון המדינה או ביחסי חוץ שלה, אך סדר הגדול שלהן אינו חמור כמו ביצוע עבירות בגידה וריגול.

 

שלוש שנות מאסר בגין גילוי בהפרת חובה

 

סעיף 117 לחוק העונשין עוסק בעבירה פלילית של גילוי בהפרת חובה. סעיף זה קובע עונש מרבי של שלוש שנות מאסר, לעובד ציבור אשר מסר, ללא אישור, ידיעה שהגיעה אליו במסגרת תפקידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן למי שהגיעה אליו ידיעה במסגרת תפקידו הציבורי, ולאחר שהפסיק לכהן בתפקיד מסר אותה, ללא סמכות כדין.

 

החוק קובע כי עובד המועסק בתפקיד ציבורי בשירות המדינה מחויב לשמור על סודיות מרבית. עובד אשר מוסר מידע חסוי ומסווג או חלק ממידע שאליו הוא נחשף במסגרת תפקידו הציבורי, מבצע עבירה פלילית שהעונש המקסימלי הצפוי בגינה הוא שלוש שנות מאסר.

 

הפרת חובה של עובדי ציבור לשעבר

 

החוק חל גם על עובדי ציבור לשעבר, אשר סיימו את כהונתם, וקובע כי גם לאחר סיום תפקידם הציבורי, אסור להם למסור ללא היתר מסמכים רשמיים וכל מידע אחר שהגיע אליהם או שנחשפו אליו כחלק תפקידם. גם לעובדי ציבור לשעבר צפוי עונש מרבי של שלוש שנות מאסר עקב עבירה פלילית של גילוי בהפרת חובה.

 

במקרה שעובד ציבור מסר ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, כתוצאה מהתרשלות בשמירת המידע הסודי, או שהעובד עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה, הוא צפוי לעונש שיכול להגיע עד שנת מאסר אחת. אם הגיע לאדם מידע במסגרת תפקידו כעובד ציבור, והוא החזיק בו ללא סמכות כדין, בניגוד להוראות שניתנו לו בדבר החזקתו, או לאחר שהפסיק לכהן בתפקיד, העונש הצפוי הוא מאסר למשך שנה אחת.

 

הגנה בעבירת גילוי בהפרת חובה

 

אדם שהוגש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירת גילוי בהפרת חובה, יכול לטעון להגנתו כי אותה הידיעה כבר פורסמה ברבים על פי סמכות כדין או הועמדה לעיון הרבים על פי סמכות כדין. כמו כן, נאשם במסירת ידיעה לאחר שחדל מלכהן כעובד הציבור יכול לטעון להגנתו, כי מסירת הידיעה נעשתה כעבור חמש שנים מהיום שבו חדל מלהיות עובד הציבור ושמסירתה לא גרמה לפגיעה בדבר שיש לציבור זיקה בו או לפגיעה בזכותו של יחיד.

 

סעיף 118 לחוק העונשין עוסק בגילוי בהפרת חוזה, וקובע כי אדם אשר חתם על חוזה עם המדינה, כעובד או כקבלן, או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, ועל פי החוזה הוא מחויב לשמור בסוד ידיעות שהגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, צפוי לעונש של שנת מאסר אחת. במקרה זה, רשאי הנאשם לטעון להגנתו כי לא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

 

סעיף 119 עוסק בגילוי בהפרת אמון וקובע כי עובד ציבור שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמור אותו בסוד, והוא מסר אותו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, צפוי לשנת מאסר אחת. אם העובד התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, הוא צפוי לששה חודשי מאסר.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

תוקף בדיקת פוליגרף במשפט פלילי

בדיקת פוליגרף נועדה לבחון האם הנחקר משקר או דובר אמת, באמצעות שינויים בתגובות הגוף במהלך החקירה. החוק בישראל קובע כי בדין הפלילי אין תוקף לבדיקת פוליגרף, אולם בהליך הפלילי ניתן להשתמש בפוליגרף לבדיקת פרטים רלוונטיים של חקירה פלילית.  

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?

העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל. 

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

מהי עבירה של הפרעה לשלום הציבור ומה הדין הפלילי?

פרסום כוזב של ידיעות מבהילות, שימוש בחומרים שנחזים למסוכנים, והפרעות לקיומם של שירותים ציבוריים, נחשבים לעבירה פלילית בגין הפרעה לשלום הציבור. 

התחזות כעובד ציבור: מה העונש על ביצוע העבירה?

כאשר אדם מנסה לנצל לטובתו האישית את הכללים האזרחיים ומציג את עצמו בכזב כשוטר, פקח, או עובד עירייה, הוא עובר עבירה פלילית של התחזות כעובד ציבור, וצפוי לשלוש שנות מאסר.  

חובת דיווח בעבירת הלבנת הון

הסתרת כספים שמקורם בעבירות מס הכנסה, רכישת נדל"ן שנעשתה למטרת הסתרת הכסף, ורכישת נדל"ן בחו"ל באמצעות כספי ירושה ללא יידוע בן הזוג, עלולות להוות עבירת דיווח על פי חוק איסור הלבנת הון.  

מהי עבירת הפרת אמונים ומה העונש בגינה?

עובד ציבור המבצע בעת מילוי תפקידו מעשה מרמה או מעשה שיש בו הפרת אמונים הפוגע בציבור, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר בפועל. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.