www.what2do.co.il

עיכוב הליכים במשפט פלילי, מה המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיכוב הליכים במשפט פלילי, מה המשמעות?

נאשם בעבירה פלילית שהוגש נגדו כתב אישום, רשאי לפנות אל היועץ המשפטי לממשלה בבקשה לעיכוב הליכים פליליים המתנהלים במשפט נגדו, לפני שבית המשפט מכריע בתיק וגוזר את דינו. אם הבקשה תתקבל, בית המשפט יפסיק את ההליכים במשפט.

 

סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי עוסק בעיכוב הליכים בהליך הפלילי, וקובע כי בכל עת לאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט הפלילי. במקרה שהוגשה הודעה מסוג זה, יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט.

 

כיצד מוגשת בקשה לעיכוב הליכים?

 

הנאשם רשאי להגיש בקשה אל היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות עורך דין פלילי המייצג אותו. עורך הדין נדרש לשכנע את התובע כי אכן קיים צורך לעכב את ההליכים הפליליים בתיק, ועליו לצרף מסמכים התומכים בבקשה, כולל רישום פלילי בתדפיס עדכני ופירוט של העילות והטעמים המצדיקים אותה, ואף במקרים מסוימים ניתן להזמין תסקיר משירות המבחן או להתייעץ עם קצין מבחן בעניין עיכוב ההליכים.

 

היועץ המשפטי יתחשב בתוצאות ההליך מבחינתו של הנאשם, בסיכויי פגיעה באפשרויות תעסוקה ובשמו הטוב, לצד נסיבות אישיות, כגון: מצבו הבריאותי והכלכלי, שיתוף פעולה עם גורמי החקירה, גילו וכדומה. וכן במידת מעורבותו והיוזמה בביצוע העבירה, רמת התחכום והתכנון בביצוע, שכיחות ההתנהגות העבריינית ועוד. בהתאם לכך יחליט האם להגיש הודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, בציון הנסיבות המיוחדות שבהן נעברה העבירה ונימוקים אישיים מיוחדים של הנאשם.

 

מה משמעות עיכוב הליכים?

 

במשפט פלילי שבו עוכבו הליכים לפי סעיף 231, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, להגיש הודעה בכתב לבית המשפט, ולחדש את ההליכים כל עוד לא עברו מיום עיכובם, בעבירה מסוג פשע חמש שנים, ובעבירה מסוג עוון שנה. לאחר הגשת ההודעה, יחדש בית המשפט את ההליכים, והוא רשאי להמשיך בהם מהשלב שאליו הגיע לפני ההפסקה. במקרה שההליכים עוכבו בפעם השנייה הם לא יחודשו עוד.

 

הסיכוי לקבל אישור מבית המשפט לעיכוב הליכים גבוה יותר כאשר מדובר בעבירות קלות יותר, כאשר חלף זמן רב מעת ביצוע העבירה וגם כאשר מדובר בעבירה ראשונה ולנאשם אין עבר פלילי. אם עוכבו ההליכים המשפטיים כנגד נאשם ע"י היועץ המשפטי לממשלה, התיק ייסגר לחלוטין בחלוף שנה כאשר מדובר בעבירת עוון ובחלוף חמש שנים אם מדובר בעבירת פשע.

 

למי ניתנת הסמכות לעכב הליכי השפט?

 

על פי התיקון בחוק משנת 2004, היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול את סמכותו לעכב הליכי המשפט למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לכל אחד מבעלי התפקידים המנויים בחוק, למעט באישום שהוגש בידי תובע, לפרקליט המדינה או משנה לפרקליט המדינה, לפרקליט שמונה כמנהל התחום לעיכובי הליכים בפרקליטות המדינה באישום בעבירת עוון או חטא.

 

כמו כן, היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול את סמכותו לעכב הליכים גם לפרקליט שמונה כמנהל היחידה האחראית על אכיפת דיני התכנון, הבניה והמקרקעין בפרקליטות המדינה או פרקליט בדרגת ממונה לפחות באישום בעבירה בתחום דיני התכנון, הבניה והמקרקעין, וכן למנהל המחלקה הפיסקלית בפרקליטות המדינה – באישום בעבירות מס, כולל אישום בעבירה הנלווית לעבירת מס מסוג חטא או עוון, שנעברה במהלך ביצוע עבירת המס או בקשר אליה.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.