www.what2do.co.il

שש שנות מאסר מתוכם שלוש בפועל למי שמכרו דירה לא שלהם

דרגו את המאמר

שש שנות מאסר מתוכם שלוש בפועל למי שמכרו דירה לא שלהם

עסקאות מקרקעין הן מהעסקאות הנפוצות בשוק, אך הן טומנות בחובן לא מעט סכנות, גם בתחום הפלילי. אחד ממעשי המרמה שמתרחשים בעסקאות מסוג זה הוא מכירת נכס על ידי אדם שמתחזה לבעליו ומוכר אותו ללא רשות לאדם אחר. בנוסף לתביעה אזרחית אותה ניתן להגיש בגין הנזק שנגרם עקב המכירה, ניתן להגיש תביעה פלילית בגין ביצוע פשע וקבלת דבר במרמה.


במקרה דנן, הנאשמים הורשעו בקשירת קשר לביצוע פשע וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לאחר שהציגו בפני המתלוננת מצג שווא לפיו הם הוסמכו למכור לה חלק מדירה שהייתה בבעלות אחר. הנאשמים קיבלו מהמתלוננת סכום של 334,000 ₪. לאחר הרשעתם, הציגו הצדדים טיעונים לעונש.


טיעוני הצדדים


המאשים הגיש בפתח טיעוניו את גיליונות ההרשעות הקודמות של הנאשמים. הוא הפנה להצהרת המתלוננת שנותרה חסרת כל בעקבות מעשי המרמה ונאלצה להתגורר בדירה עלובה ששכרה. לטענתו, כפירת הנאשמים, העדר חרטה ופיצוי, ניהול משפט הוכחות ממושך, לצד העובדה שהמרמה בוצעה כלפי אישה מבוגרת, העניקו למעשים משנה חומרה.

 

התובע התייחס להרשעותיהם הקודמות של הנאשמים שהוכיחו דפוס התנהגות עברייני. משכך, הוא ביקש לגזור עליהם עונש חמור. לטענתו, האינטרס הציבורי חייב לגזור על כל אחד מהנאשמים מאסר ממושך שישקף את חומרת הנסיבות ויבטא את הנזק והסבל שנגרמו למתלוננת. המאשים עמד על דרישה זו חרף הזמן הרב שחלף מאז ביצוע העבירות. כלומר, המאשים לא התעלם מחלוף הזמן אלא ביקש לייחס לו משקל נמוך.


מנגד, הנאשמים טענו להקלה בעונשם. הם ביקשו לתת משקל מכריע לזמן שחלף, כ-6 שנים מאז ביצוע העבירות. לדידם, היות והפרקליטות השתהתה שלוש שנים בהגשת כתב האישום, היא הייתה מנועה מלהשמיע טענה בדבר חומרת העבירה. כמו כן, נטען לא היה מקום לטעון להחמרה במעשים, רק משום שהנאשמים כפרו במיוחס להם וביקשו להגן על זכותם הלגיטימית לנהל משפט. לבסוף, בית המשפט התבקש להתחשב בעדות המתלוננת שנתפסה כפזיזה וכן במצבם הכלכלי והבריאותי של הנאשמים, שהיה רע.


דיון וגזר דין


לאחר שנשמעו הטיעונים, השופטת עיינה במסמכים, שקלה את הנסיבות השונות והגיע למסקנה כי שיקולי החומרה גברו על הנסיבות המקלות של הנאשמים. על כן, היא הטילה עליהם עונש מאסר של שש שנים. השופטת הדגישה כי בהקשר לעבירות שעניינן היה כלכלי והן נעברו במטרה להפיק רווחים, בית המשפט נטה לפגוע בכיסם של עבריינים אלו. זאת באמצעות הטלת קנס גבוה פי ארבע מטובת ההנאה שהופקה מביצוע העבירה. פגיעה זו הפכה את ביצוע העבירה לבלתי כדאית. משכך, בעבירות כלכליות בית המשפט הונחה לתת משקל בכורה לשיקולי הרתעה. אולם, למרות מעמדו הדומיננטי של שיקול ההרתעה בעבירות כלכליות, בית המשפט התחשב גם בנסיבות האישיות בכל מקרה ומקרה. כתוצאה מכך, העונש איזן בין שיקולי הענישה ובין האינטרס הפרטי מול הציבורי.


במקרה דנן, המתלוננת נפלה קורבן למעשה מרמה שבוצע על ידי הנאשמים, שניצלו תמימותה וחוסר זהירותה. לטענת השופטת, לו המתלוננת הייתה בודקת את העסקה לעומק, מצב זה היה נמנע. אולם, בכך לא היה בכדי להעביר את האשמה עליה, כפי שטענו הנאשמים. גם טענתם בדבר למצבם הכלכלי הקשה, שהניע אותם לפעול כפי שפעלו לא התקבלה. אלא, השופטת הסיקה מכך כי היה מדובר בפשע מתוכנן מראש, לרבות זהות הקורבן.


כמו כן, העובדה ששני הנאשמים הסתבכו בעבר עם החוק נזקפה לחובתם ונתנה משנה חומרה לעבירות במקרה דנן. עם זאת, השופטת פסקה כי הזמן הרב שנדרש לפרקליטות להגיש כתב אישום היווה שיקול לטובת הנאשמים.


בסופו של יום, השופטת נתנה משקל רב לשיקולי ההרתעה עת החמירה עם הנאשמים בעונשם, אך לא הטילה עליהם עונש מרבי, היות והיו מספר שיקולים לקולא אשר הצדיקו הקלה עם הנאשמים. משכך, הוטל על הנאשמים עונש חמור של שש שנות מאסר, מתוכן שלוש לריצוי בפועל והיתרה על תנאי. עם זאת, בהתחשב במצבם הכלכלי של הנאשמים, השופטת לא החמירה בקנסות או בסכום הפיצוי למתלוננת.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

תוקף בדיקת פוליגרף במשפט פלילי

בדיקת פוליגרף נועדה לבחון האם הנחקר משקר או דובר אמת, באמצעות שינויים בתגובות הגוף במהלך החקירה. החוק בישראל קובע כי בדין הפלילי אין תוקף לבדיקת פוליגרף, אולם בהליך הפלילי ניתן להשתמש בפוליגרף לבדיקת פרטים רלוונטיים של חקירה פלילית.  

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?

העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל. 

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

מהי עבירה של הפרעה לשלום הציבור ומה הדין הפלילי?

פרסום כוזב של ידיעות מבהילות, שימוש בחומרים שנחזים למסוכנים, והפרעות לקיומם של שירותים ציבוריים, נחשבים לעבירה פלילית בגין הפרעה לשלום הציבור. 

התחזות כעובד ציבור: מה העונש על ביצוע העבירה?

כאשר אדם מנסה לנצל לטובתו האישית את הכללים האזרחיים ומציג את עצמו בכזב כשוטר, פקח, או עובד עירייה, הוא עובר עבירה פלילית של התחזות כעובד ציבור, וצפוי לשלוש שנות מאסר.  

חובת דיווח בעבירת הלבנת הון

הסתרת כספים שמקורם בעבירות מס הכנסה, רכישת נדל"ן שנעשתה למטרת הסתרת הכסף, ורכישת נדל"ן בחו"ל באמצעות כספי ירושה ללא יידוע בן הזוג, עלולות להוות עבירת דיווח על פי חוק איסור הלבנת הון.  

מהי עבירת הפרת אמונים ומה העונש בגינה?

עובד ציבור המבצע בעת מילוי תפקידו מעשה מרמה או מעשה שיש בו הפרת אמונים הפוגע בציבור, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר בפועל. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.