www.what2do.co.il

שחיתות בבחירות לראשות עיריית נהריה

דרגו את המאמר

שחיתות בבחירות לראשות עיריית נהריה

סגנית נשיא בימ"ש השלום בחיפה השופטת רחל חוזה גזרה עתה את דינם של הנאשמים רון פרומר ודני הירש שהורשעו לאחר שמיעת הראיות, בעבירות על חוק הרשויות המקומיות שעניינן שחיתות ואי פרסום הסכמים וזאת בכל הנוגע להתנהלותם בתקופה שלפני הבחירות המוניציפאליות שהתקיימו בעיר נהריה בשנת 2003.

להלן העונשים:


על כל אחד מן הנאשמים, נגזר מאסר לתקופה של 20 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים, כן נגזר על כל אחד מן הנאשמים תשלום קנס כספי בסך של 35,000 ₪ או 7 חודשי מאסר תמורתו. באשר לנאשם רון פרומר קבעה השופטת כי בעת גזירת הדין אינו משמש עוד כ"חבר מועצה" הואיל והתפטר מתפקידו הציבורי לאחר מתן הכרעת הדין, ולכן אין בית המשפט מוסמך עתה לקבוע האם יש בעבירות בהן הורשע משום קלון בעניינו ולגבי נאשם מס’ 2 דני הירש קבעה כי היות והוא משמש עדיין כחבר המועצה, על אף הצהרתו על כוונה לפרוש מן החיים הציבוריים יש להדרש לשאלת הקלון בעניינו. השופטת קבעה כי בהרשעתו בעבירה של קבלת שוחד, לפי חוק הבחירות, שעניינה קבלת הבטחת עבודה תמורת הסרת מועמדותו, דבק קלון ולא קיימות בעניינו נסיבות מיוחדות שיש בהן כדי לשלול את הקלון.

השופטת חוזה ציינה כי אין כל ספק וחולק כי בחתימתם של הנאשמים על ההסכמים הכוללים את סעיפי הבטחת העבודה תמורת הסרת המועמדות, כפי שתואר לעיל ובהכרעת הדין, פגעו הנאשמים בטוהר המידות ובאמון שהציבור רוכש להם מתוקף תפקידם כנבחרי ציבור, כאשר שניהם כיהנו באותו מועד כחברי מועצת העירייה. בשורה ארוכה של פסקי דין ביטאו בתי המשפט את סלידתם ממעשים של מתן שוחד פוליטי וקבלתו, מעשים המביאים להשחתת המידות במנהל הציבורי, לפגיעה באמון שרוכש הציבור לנבחריו ולעובדי הציבור ולפגיעה בהליך הדמוקרטי וסדרי השלטון. עם זאת, לא נמנעו בתי המשפט מלחרוג מן הכלל דלעיל ולגזור ענישה מקלה יותר שבמסגרתה לא הוטלו על נאשמים בעבירות שוחד, גם קבלת שוחד, עונשי מאסר בפועל או שהוטלו מאסרים לתקופות קצרות שהומרו בעבודות שירות, וזאת כאשר נמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת.

השופטת חוזה הוסיפה כי היא מקבלת את דברי הנאשמים כי במהלך מסע הבחירות, עמדה לנגד עיניהם טובת העיר נהריה ורצונם לפעול למיגור ליקויים שמצאו בעיר, לשינוי סדרי עדיפויות ולהגשמת תוכניות רווחה עתידיות וכי לצורך מימוש מטרות אלה סברו כי יהא זה נכון לחבור יחדיו בבחירות ולקביעתה לא היו אלה מעשים המצויים ברף העליון של מדרג החומרה בעבירות השוחד בהן הורשעו. עוד הוסיפה כי בפני בית המשפט באו נתונים לפיהם מסע הבחירות שניהל פרומר היה מסע אינטנסיבי ביותר ותובעני, ואפשר כי הדבר העיב על שיקול דעתו ואופן קבלת החלטותיו. עם זאת, אין ספק כי אין במטרות אלה, גם אם הינן נעלות, וברצון להגשימן כדי להתיר ביצוען של עבירות.

עוד התחשבה השופטת חוזה לענין העונש בתרומתם של הנאשמים לחברה, בפועלם בעיר נהריה ובמחיר האישי ששילמו בשל הסתבכותם במעשים נשוא תיק זה. במיוחד אמורים הדברים באשר לפרומר, שעשייתו ותרומתו למדינה במהלך שירותו הצבאי ראויים לכל שבח.

השופטת הבהירה כי בנסיבות אלה כולן ולאור מכלול השיקולים האינטרס הציבורי יבוא על סיפוקו ע"י הטלת ענישה מרתיעה וקנס משמעותי בעניינם של הנאשמים וכי לא זה המקום למצות הדין עימם על ידי הטלת עונש של מאסר בפועל.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

תוקף בדיקת פוליגרף במשפט פלילי

בדיקת פוליגרף נועדה לבחון האם הנחקר משקר או דובר אמת, באמצעות שינויים בתגובות הגוף במהלך החקירה. החוק בישראל קובע כי בדין הפלילי אין תוקף לבדיקת פוליגרף, אולם בהליך הפלילי ניתן להשתמש בפוליגרף לבדיקת פרטים רלוונטיים של חקירה פלילית.  

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?

העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל. 

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

מהי עבירה של הפרעה לשלום הציבור ומה הדין הפלילי?

פרסום כוזב של ידיעות מבהילות, שימוש בחומרים שנחזים למסוכנים, והפרעות לקיומם של שירותים ציבוריים, נחשבים לעבירה פלילית בגין הפרעה לשלום הציבור. 

התחזות כעובד ציבור: מה העונש על ביצוע העבירה?

כאשר אדם מנסה לנצל לטובתו האישית את הכללים האזרחיים ומציג את עצמו בכזב כשוטר, פקח, או עובד עירייה, הוא עובר עבירה פלילית של התחזות כעובד ציבור, וצפוי לשלוש שנות מאסר.  

חובת דיווח בעבירת הלבנת הון

הסתרת כספים שמקורם בעבירות מס הכנסה, רכישת נדל"ן שנעשתה למטרת הסתרת הכסף, ורכישת נדל"ן בחו"ל באמצעות כספי ירושה ללא יידוע בן הזוג, עלולות להוות עבירת דיווח על פי חוק איסור הלבנת הון.  

מהי עבירת הפרת אמונים ומה העונש בגינה?

עובד ציבור המבצע בעת מילוי תפקידו מעשה מרמה או מעשה שיש בו הפרת אמונים הפוגע בציבור, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר בפועל. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.