www.what2do.co.il

הטרדה מאיימת, איך מוציאים צו הרחקה?

דרגו את המאמר

הטרדה מאיימת, איך מוציאים צו הרחקה?

הטרדה מאיימת יכולה לבוא לידי ביטוי במעקב אחרי אדם אחר, ביצירת קשר מטריד בטלפון בניגוד לרצונו, בפגיעה בפרטיות, ברכוש, בשם הטוב ובחופש התנועה של אחר. צו למניעת הטרדה מאיימת נועד להרחיק באופן זמני את המטריד מהתלונן, ולמנוע מקרים של איומים ואלימות, עד שיוחלט על פתרון קבוע, והוא יכול לבוא לצד צו הגנה כאשר מדובר במקרה של אלימות במשפחה.

 

החוק למניעת הטרדה מאיימת קובע כי הטרדה מאיימת היא עבירה פלילית של הטרדת אדם בידי אחר באמצעות נקיטת איומים או בכל דרך אחרת, או בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

 

גם מעשים שאינם נחשבים לפליליים, אך מהווים חלק ממכלול של מעשים פוגעניים, עלולים להיחשב כהטרדה מאיימת, כגון: מעקב, בילוש, מארב, איומים לפגיעה עצמית או לפגיעה באדם אחר, יצירת קשר מטריד, פגיעה ברכוש, בחופש התנועה או בשמו של האדם.

 

הפרת צו הרחקה מהווה עבירה פלילית

 

החוק מאפשר לנפגע העבירה לפנות לבית משפט השלום, גם ללא הגשת תלונה במשטרה, ולהוציא צו הרחקה נגד המטריד, שגם הפרתו מהווה הפרה פלילית. אם המטריד הוא בן משפחתו של המתלונן, ניתן לפנות גם לבית משפט לענייני משפחה, ולהוציא במקביל צו הגנה במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה. אם הפוגע או הנפגע הם קטינים, ניתן לפנות לבית משפט לנוער.

 

הצו אוסר על המטריד להטריד את המתלונן בכל דרך ובכל מקום, לאיים עליו, לבלוש אחריו, לארוב לו, להתחקות אחרי תנועותיו או מעשיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת. כמו כן, הצו אוסר על המטריד ליצור עם המתלונן כל קשר בעל פה, בכתב, בטלפון, ברשתות חברתיות או בכל אמצעי אחר, ואוסר עליו להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו או ממקום אחר שהמתלונן נוהג להימצא בו בדרך קבע. לאחר שהוצא הצו חל איסור על המטריד לשאת או להחזיק נשק.

 

באילו מקרים ניתן להוציא צו הטרדה מאיימת?

 

החוק קובע כי אם המטריד ביצע הטרדה בעבר, או נקט באיומים כלפי המתלונן, ובנוסף לכך הנסיבות נותנות בסיס סביר להניח כי אותו אדם יטריד או יאיים שוב ויפגע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו או בגופו של אותו אדם, ניתן להוציא נגדו צו הרחקה.

 

לפיכך, רק לאחר שהתקיימו שני היסודות יחדיו ובאופן מצטבר, כלומר אם אין מדובר בעבירה ראשונה של המטריד כלפי המתלונן, וקיים חשש לפגיעה עתידית שהמטריד יבצע שוב הטרדה מאיימת כלפי המתלונן, רשאי בית משפט להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת.

 

אם סבר בית המשפט כי התקיימו שני היסודות, הוא יוציא צו מניעת הטרדה מאיימת, שתוקפו לא יעלה על ששה חודשים. בית המשפט רשאי להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו, כל עוד התקופה הכוללת לא עולה על שנה. בנסיבות חריגות רשאי בית המשפט להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים. אם הצו ניתן במעמד צד אחד, על בית המשפט לקיים דיון במעמד הצדדים לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

שוד קשישים - דוגמאות לענישה

שוד קשישים - דוגמאות לענישה

בתי המשפט נוטים להחמיר בעונשיהם של אלו המורשעים בעבירות שוד כנגד קשישים. השופט אליקים רובינשטיין התייחס לכך בפסיקתו... 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

התעללות בחסר ישע

מהי התעללות בחסר ישע? האם מדובר בעבירה פלילית? כיצד ניתן לאבחן התעללות בחסר ישע? 

עבירת תקיפה ואלימות - שיקולי ענישה

מהם שיקולי הענישה במסגרת עבירות תקיפה? מהו ההבדל בין תקיפה סתם לתקיפה חמורה יותר? אילו טענות יכולות לשרת את הנאשם? 

הטרדה באמצעות מתקן בזק, מהי?

מהי הטרדה באמצעות מתקן בזק? האם מדובר בעבירה אשר ניתן להרשיע בה גם נאשמים המטרידים באמצעי תקשורת אחרים? 

איומים, מה העונש בעבירת איומים?

מהי עבירת איומים? כיצד מוכיחים אותה? מהם השיקולים מבחינת גזר דין לאחר הרשעה באיומים? 

עבירת סחיטה באיומים במשפט הפלילי

סחיטה באיומים ... מה העונש בחוק? מהי גישת בתי המשפט לעבירה זו? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורך דין פלילי באתר. 

הגנה עצמית במשפט הפלילי, אימתי?

הרציונל המשפטי חברתי העומד מאחורי סוגיית ההגנה העצמית נטוע בראשיתו בעצם זכותו הטבעית של הפרט להגן על חייו ועל רכושו, זכות אשר הייתה קיימת לו עוד "במצב הטבעי", עוד בטרם התקיימה מסגרת חברתית מדינית. 

הריגה, שיקולי ענישה בעבירת הריגה

כיצד גוזר בית המשפט את דינו של נאשם בעבירת הריגה? מהם השיקולים להקלה בעונש ומהם להחמרה?  

הסתה לגזענות – מהי עבירת הסתה ומה העונש?

הסתה היא ניסיון שכנוע של אדם יחיד או קבוצת אנשים לבצע מעשה שלילי, וגם העברת ביקורת חריפה שאין בה קריאה ישירה לביצוע מעשה אלא רק משתמעת ממנה נחשבת להסתה כמו גזענות או אנטישמיות. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.