www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - כלכלי

עבירות מרמה של הכנה וקיום של פנקסי חשבונות כוזבים, מה העונש?
אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר את אחת מהעבירות המנויות בחוק, צפוי לעונש שיכול להגיע עד שבע שנות מאסר או קנס כספי גבוה.

עבירה פלילית של עשיית מעשה העלול להפיץ מחלה, מה העונש?
אדם העושה בהתרשלות מעשה שעלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות, כמו לדוגמה: נשא נגיף HIV אשר גורם להידבקות במחלת האיידס, צפוי לשלוש עד שבע שנות מאסר.

עבירה פלילית של קבלת חשבוניות כוזבות, מה העונש?
חשבונית מס כוזבת היא חשבונית שאינה משקפת בצורה מדויקת את העסקה שהתקיימה או שלא התקיימה בין הצדדים. העונש הצפוי בגין קבלת חשבוניות כוזבות הוא עד שבע שנות מאסר וקנס כספי גבוה.

עבירה פלילית של העברת מידע פנים, מה העונש?
שימוש במידע פנים חסוי של חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך, נחשב לעבירה פלילית חמורה, במסגרת עבירות צווארון לבן.

מה העונש על מכירת משקאות משכרים לקטין?
בעל עסק או עובד במקום שבו נמכרים משקאות משכרים, שמוכר משקה המכיל אלכוהול לקטין או מעודד אותו לשתות משקה משכר, צפוי לעונש מרבי של שישה חודשי מאסר או קנס כספי בסך של 12,900 שקלים.

חובת דיווח בעבירת הלבנת הון
הסתרת כספים שמקורם בעבירות מס הכנסה, רכישת נדל"ן שנעשתה למטרת הסתרת הכסף, ורכישת נדל"ן בחו"ל באמצעות כספי ירושה ללא יידוע בן הזוג, עלולות להוות עבירת דיווח על פי חוק איסור הלבנת הון.

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?
אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?
דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.

מכירת מותג מזויף, האם עבירה פלילית?
האם מכירת מותג מזויף הינה עבירה פלילית אשר דינה מאסר?

עבירת השוחד של עובד ציבור
מהי עבירת השוחד בידי עובד ציבור? כיצד מגיע בית המשפט להכרעה בנוגע לעונש ומה נדרש על מנת להרשיע בעבירת השוחד עובד ציבור ...

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד
עבירת שוחד הינה עבירה אשר מעטרת לא אחת את כותרות העיתונים. מהי עבירת השוחד? כיצד מרשיעים אדם בשוחד? מהם שיקולי הענישה בגין שוחד?

הלבנת הון וענישה במשפט הפלילי
מהם שיקולי הענישה בבוא בית המשפט לבחון עבירות הלבנת הון? מהן עבירות הלבנת הון וכיצד בית המשפט גזור את עונשם של המורשעים?

צווארון לבן במשפט הפלילי
מיהו עבריין צווארון לבן? כיצד מתמודד אדם נורמטיבי עם עבירות צווארון לבן המיוחסות לו? מה חשוב לדעת?

עבירות מס: שיקולי ענישה
מהן עבירות מס? מהו העונש המוטל על אדם המבצע עבירות מס? האם מדובר בקנס כספי או שמא ייתכן גם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח?

נסגר תיק החקירה כנגד אולמרט בפרשת כרמיה
נסגר התיק בפרשת "הבית ברחוב כרמיה" נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט

1