www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מין

הורשע בביצוע 3 עבירות של מעשים מגונים בקטינה, בתה של אשתו

הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה, גזר עתה על פלוני בן 34 יליד קנדה, שעלה לארץ לפני כשנתיים, ושהורשע עפ"י הודאתו בבצוע 3 עבירות של מעשים מגונים בקטינה ילידת 1997 , בתה של אשתו , שש שנות מאסר, מתוכן חמש שנים מאסר בפועל, והיתרה מותנית למשך שלוש שנים. 


גזר דין למורשע במעשים מגונים בקטינה שלא מלאו לה 14 שנים

גזר דין לאדם אשר ביצע עבירות מין בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים. כיצד בית המשפט ישקול את השיקולים לחומרה ולקולא במקרה זה?


גזר דין למורשע בעבירות מין בשלוש טרמפיסטיות

מחוזי חיפה: גז"ד למורשע בעבירות מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, נסיון אינוס ומעשה סדום בשלוש טרמפיסטיות


מאסר בפועל למטפל אלטרנטיבי בגין עבירות מין בקטינה

האם אדם אשר הציג את עצמו בתור מטפל אלטרנטיבי, ואשר הורשע בביצוע עבירות מין ב"לקוחה", ירצה מאסר ממושך מאחורי סורג ובריח? מהם השיקולים לחומרה ולקולא?


הרשעה של גבר בעבירות מין בבתה של זוגתו

בית המשפט הרשיע גבר בביצוע שורה של עבירות מין שבוצעו, לפי כתב האישום, בבתה של בת זוגתו. בית המשפט העדיף את גרסת המתלוננת על פני גרסתו של הנאשם...


גזר דין לאב אשר ביצע מעשים מגונים בבתו הקטנה

בית המשפט נדרש במקרה זה לגזור את דינו של אדם שהורשע בביצוע מעשים מגונים בבתו הקטנה...


גזר דין בעבירות מעשה סדום בנסיבות אינוס

הותר לפרסום כי הרכב ביהמ"ש המחוזי בנצרת גזר על פלוני יליד 1978, תלמיד ישיבה, שלימד שעורי גמרא והורשע עפ"י הודאתו , בעבירות מעשה סדום בנסיבות אינוס, מעשה מגונה בנסיבות אינוס (מקרים רבים) ונסיון למעשה סדום בנסיבות אינוס , אותן בצע במתלוננים הקטינים בני הגילאים 13-15 שחלקם למדו אצלו - מאסר בפועל לתקופה של 7 שנים


עבירות מין במגזר החרדי ומשמעות אופי הקהילה על גזר הדין

אדם אשר הורשע בעבירות מין בציבור החרדי ירצה עונש מאסר ממושך וזאת נוכח אפקט העבירות בקהילה הספציפית...


גזר דין: עבירות מין חמורות בכח, בעובדת זרה ובקטינה בת 17

אדם הורשע בביצוע עבירות מין בקטינה ובעובדת זרה. האם בית המשפט יגזור עליו מאסר ממושך ומהם השיקולים לקולא ולחומרה במקרה זה?


הכרעת דין המרשיעה את חנן גולדבלט

כתב האישום המתוקן מייחס לנאשם, חנן גולדבלט, שישה אישומים של עבירות מין בשש מתלוננות שונות...


דחיית מתן גזר דין לפדופיל עקב טיפול במרז להתערבות מניעתית בעברייני מין

הרכב ביהמ"ש המחוזי בנצרת החליט עתה לדחות את מועד מתן גזר דינו של נאשם פלוני , תושב קיבוץ בצפון, יליד 1985 שסובל מפדופיליה, שהורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בחמישה אישומים שונים, בביצוע עבירות של מעשים מגונים בנסיבות מחמירות, ושלחו בשלב ראשון לטפול במרכז יום טיפולי להתערבות מניעתית בעברייני מין מבוגרים בקהילה בפתח תקווה, וקבע כי יהא נתון בפיקוח שירות המבחן למשך שנה מהיום, ורק לאחר שיעבור תהליך טיפולי של שנה, יומצא לעיונו של ביהמ"ש תסקיר סופי בטרם יגזר את עונשו. 


עדות מתלוננת קטינה הביאה להרשעתו של אדם בביצוע עבירות מין

האם עדות קטינה יכולה להביא להרשעת אדם בעבירות מין חמורות כגון אונס ומעשים מגונים? האם בית המשפט יכול "להסתפק" בעדות קטינה במקרה זה?


גזר דין במעשים מגונים ומעשה מגונה בפומבי בקטינה

ביהמ"ש המחוזי בחיפה, גזר עתה על נאשם פלוני תושב עיר הכרמל יליד 1984 אשר הורשע , על פי הודאתו, בהתאם להסדר טיעון שכובד, בביצוע עבירות של מעשים מגונים בתוך המשפחה, וכן בביצוע מעשה מגונה בפומבי במשפחה, שנתיים מאסר לריצוי בפועל ושנתיים מאסר על תנאי.


הפצת תמונות עירום במחשב וגזר דין בגין עבירות פגיעה בפרטיות

אדם הורשע בביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות בת זוגו לשעבר באמצעות רשת האינטרנט. מה יהיה גזר דינו?


עבירות מין בטרמפ ושיקולי ענישה בעת מתן גזר הדין

גזר דין לאדם אשר הורשע בביצוע אונס טרמפיסטית. האם בית המשפט יגזור עליו מאסר ממושך או שמא יש מקום להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם ולהמתיק את העונש?


פיצוי כספי לנפגעי אונס - פיצוי נאנסת

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה שמואל ברלינר, פסק כי על חמישה נתבעים, שהורשעו באינוס קבוצתי אכזרי של תובעת, ילידת 1982, בצוע מעשי סדום וכליאת שווא, וחלקם בסיוע לעבירות האינוס ומעשי הסדום שבוצעו בה, לפצותה בסך של 1,200,000 ש"ח, בצירוף הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד בסכום של 125,000 ש"ח, ומע"מ. במסגרת הסך האמור כלולים פיצויים עונשיים בסך 1,000,000 ₪. (נאשם ששי הגיע לידי הסדר פשרה). 


גזר דין למבצע עבירות מין מרובות בנכדותיו משך תקופה ממושכת

הנאשם הינו סבן של המתלוננות, האחת-ילדה כבת 7 שנים, והמתלוננת השנייה שהינה כיום כבת 19 שנים, ואשר נהג לבצע בשתיהן עבירות מין.


בעל מפעל הורשע בביצוע מעשה מגונה במקום העבודה

נאשם מבוגר, אב לשלושה ילדים, הורשע בביצוע מעשה מגונה בעבודה. מהם שיקולי הענישה אשר ישקלו על ידי בית המשפט בבואו לגזור את דינו?


הורשע פה אחד בביצוע מעשים מגונים, אינוס וכליאת שווא

הכרעת דין, אשר ניתנה ע"י הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בעניינו של הנאשם אריאל , יליד 1977 יליד צפת , אשר הורשע פה אחד בביצוע מעשים מגונים, אינוס וכליאת שווא, ואשר נאסרה לפרסום בשבוע שעבר עד למתן החלטה נוספת.


<<   הקודם  1  2  3  4  5