www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מין

גזר דין למורשעים בעבירות של סחר בנשים

מהו גזר הדין אשר יושת על נאשמים שהורשעו בעבירות בתחום הזנות כגון סחר בנשים וסרסרות? האם בית המשפט יחמיר את עונשם למרות "הסכמה" לכאורה מצד העובדת?


זיכוי מחמת הספק בעבירות של מעשים מגונים

בית המשפט קבע כי אין לייחס משקל רב לעדותה של המתלוננת. הנאשם, אשר יוחסו לו עבירות מין, זוכה מחמת הספק...


נסיון לאינוס של טרמפיסטית בנסיבות מחמירות

הרכב ביהמ"ש המחוזי גזר עתה על הנאשם מכרמיאל נשוי ואב לשלושה, שהורשע עפ"י הודאתו בעבירת נסיון אינוס בנסיבות מחמירות של טרמפיסטית שהוסעה על ידו מכרמיאל : 10 שנות מאסר מתוכן 8 בפועל והיתרה על תנאי...


הורשע בעבירת נסיון למעשה מגונה במתלוננת והפרת אמונים

מחוזי חיפה: גז"ד לפקיד עזר בבימ"ש שהורשע בעבירת נסיון למעשה מגונה במתלוננת והפרת אמונים וזוכה מעבירת חטיפה לשם בצוע עבירת מין


עבירות מין שבוצעו בצעיר הלוקה בתסמונת אספרגר

המתלונן סובל מתסמונת אספרגר. הסובלים מתסמונת הינם בעלי יכולות אינטלקטואליות נורמליות אך הם מתקשים להתנגד ורוצים לא אחת לרצות את הסובבים אותם...


גזר דין למבצע עבירות מין באינטרנט

ביצוע עבירות מין באינטרנט הינו עבירה פלילית חמורה. מקל וחומר כאשר קורבנות העבירה הינם קטינים רכים בשנים...


גזר דין למורשע במעשי אונס ומעשה סדום בטרמפיסיטית

אדם אשר אנס טרמפיסטית ניסה לטעון כי אין למצות עימו את הדין משום שהוא עבר הליך גמילה מסמים והוא בשיאו של תהליך שיקומי מוצלח...


מורה חרדי הורשע בביצוע עבירות מין בקטינים - הכרעת הדין ושיקולי ענישה

בית המשפט המחוזי דן בשיקולי ענישה כנגד מורה במגזר החרדי שהורשע בביצוע עבירות מין בקטינים...


בעקבות תחקיר ערוץ 10 - גזר דין לאדם שהורשע בעבירות מין באינטרנט

תחקיר ערוץ 10 בנוגע לעבירות מין באינטרנט הוביל להגשת כתב אישום. מהו גזר הדין שיוטל על אחד הנאשמים?


גזר דין בבצוע עבירות מין במשפחה בקטין חסר ישע

מחוזי חיפה: גז"ד לנאשם מכרמיאל שהורשע בבצוע עבירות מין במשפחה בקטין חסר ישע, בתה הקטינה של בת זוגו...


תקיפת קטינה באמצע הרחוב וגזר דין בגין עבירות מין חמורות

כיצד בית המשפט יקבע את גזר הדין הראוי לאדם שהורשע בתקיפת קטינה באמצע הרחוב בשעת לילה מאוחרת?


גזר דין בגין ביצוע עבירות מין קשות ביצאנית

מחוזי חיפה: גז"ד לעציר שבצע עבירות מין קשות ביצאנית, שקפצה בהמלטה מדירתו שבקומה השלישית ונפגעה קשה


מעצר עד תום ההליכים של מאמן כדורסל מאשדוד

כתב אישום בגין עבירות מין כנגד קטינים ודיון בבית המשפט באשר לחלופת מעצר. האם בית המשפט ייעתר לבקשה?


הרשעה בביצוע עבירות מין על בסיס עדות מתלוננת קטינה

בסוגיות הקשורות לעבירות מין, בית המשפט יכול להרשיע אדם בביצוע מעשים כגון דא גם על בסיס עדות מתלוננת בלבד, וזאת אף כאשר האחרונה קטינה...


אינוס בן משפחה ומאסר בפועל לתקופה ממושכת

בית המשפט נדרש לגזור את דינם של שני נאשמים אשר הורשעו בעבירות מין חמורות ו"מחרידות" כנגד קטינה בת משפחתם. מדובר בהרשעת האב והאח בביצוע עבירות מין...


ערעור פלילי לאחר הרשעה בעבירת בעילה אסורה בהסכמה

בית המשפט דחה ערעור אשר הוגש על ידי אדם שהורשע בבית משפט קמא בביצוע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה...


גזר דין בגין הרשעה בעבירות מין בתוך המשפחה - מעשים מגונים בבן משפחה

מהו גזר הדין אשר ראוי לגזור על אדם שהורשע בביצוע מעשים מגונים בתוך המשפחה? כיצד נגזר דינו של אדם המורשע בעבירות מין בתוך המשפחה?


תביעה נגד מתלוננת בעבירות מין לאחר זיכוי הנאשם

תביעת אדם שיוחסו לו עבירות מין לפיצוי לאחר זיכויו בהליך הפלילי. האם בית המשפט יפסוק לטובתו פיצויים בגין אופן סיום המשפט?


הכרעת דין מזכה נאשם ממעשה מגונה במתלוננת

הכרעת דין במסגרתה זוכה נאשם מעבירת מעשה מגונה במתלוננת מן הטעם שהמאשימה לא הצליחה להוכיח את כל יסודות העבירה המיוחסת לו...

 


10 שנות מאסר בפועל לשוהה בלתי חוקי אשר ביצע עבירות מין בקטין

מהו גזר הדין אשר יוטל על שוהה בלתי חוקי אשר נכנס לישראל עם מסמכים מזויפים והורשע בביצוע עבירות מין בקטין בתחנה המרכזית בתל אביב...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא    >>