www.what2do.co.il

פרטים מוכמנים בחקירה משטרתית והרשעה בעקבותיהם באיומים

דרגו את המאמר

פרטים מוכמנים בחקירה משטרתית והרשעה בעקבותיהם באיומים

ניתן לבסס הרשעה במשפט פלילי על סמך הודאה שחשוד נותן במשטרה, וזאת גם אם הוא מסרב להעיד על כך במשפט עצמו. לשם הרשעה על פי הודאה זו נדרשת תוספת ראייתית של "דבר מה". כפי שנראה להלן, בתי המשפט תמיד מנסים למצוא ראיות נוספות שיחזקו את המסקנה שהנאשם הוא זה שביצע את העבירה, וזאת בנוסף להודאה שנמסרה על ידי החשוד במשטרה.


הנאשם במקרה זה הועמד לדין בגין עבירות של איומים והטרדת עדה. על פי עובדות כתב האישום, הנאשם התקשר מספר פעמים למתלוננת, לאחר שהייתה לו הכרות קודמת איתה בעקבות עבירת מעשה מגונה שביצע בה לפני 10 שנים והורשע בגינה.

 

על פי כתב האישום, הנאשם התקשר לביתה של המתלוננת ואמר לה: "אני יודע שאת גרה בחולון, אני בא אליך הביתה... אני אקרע אותך... את הנקמה שלי אני מחפש... אם תפלי בידיים שלי... את מתה, קוברים אותך". בחקירתו במשטרה, הנאשם מסר הודאה כי הוא זה שביצע את שיחות הטלפון. לעומת זאת, במהלך הקראת האישום, הנאשם כפר בדברים וסנגורו טען כי ההודאה שניתנה במהלך החקירה נגבתה ב"כפייה, לחץ ואיומים". על כן, התנהל הליך של שמיעת ראיות.


הראיות במשפט


מטעם התביעה, העידו שלושה עדים, המתלוננת ושני אנשי משטרה אשר העידו לגבי אופן מסירת הודאת הנאשם במשטרה. החוקרים שהעידו מטעם התביעה הכחישו שהפעילו לחץ על הנאשם במהלך גביית העדות. תמיכה בעובדה זו מצאה הפרקליטות בכך שבדו"ח החקירה לא נרשם אירוע חריג כלשהו, ולכן המסקנה היא שהייתה חקירה שגרתית בלי הפעלת לחץ למתן ההודעה. לכל אורך שמיעת העדויות, הנאשם בחר לשתוק ולא להעיד להגנתו.


טענות הצדדים


התביעה ביקשה לבסס הרשעה כנגד הנאשם על סמך ההודאה אותה הוא נתן בחקירתו. לטענתה, במהלך חקירתו, הנאשם מסר "פרטים מוכמנים", פרטים שיודע רק מי שעבר את העבירה הספציפית. כאמור, על מנת להרשיע אדם על פי הודאתו בחקירה דרושה תוספת ראייתית של "דבר מה". במקרה דנן, התביעה ביקשה למצוא "דבר מה" באמצעות עדותה של המתלוננת, ומשום כך, לטענתה, היא הוכיחה את העבירות המיוחסות לנאשם מעל לכל ספק סביר.


ההגנה טענה כי בית המשפט צריך להתייחס בזהירות רבה להודעה שהוגשה בפניו. לטענתה, הנאשם לא זוהה והמתלוננת לא הייתה יכולה לזהות את קולו או את השמות בהם השתמש האדם שהתקשר אליה. נוסף לכך, האדם שהתקשר אל המתלוננת הזכיר אומנם את המעשה המגונה שבוצע בה, אבל הוא ציין פרטים לא נכונים כאשר אמר שמי שהורשע במעשה ישב בכלא, בעוד שהנאשם הופנה להליך שיקומי ולא ישב בכלא כלל.


הכרעת הדין של בית המשפט


המחלוקת העובדתית בין הצדדים הייתה קשורה לזהותו של האדם שהתקשר אל המתלוננת. כדי להגיע למסקנה בדבר זהות המאיים, היה צריך לבחון את הראיות על פי משקלן המצטבר. הראיות שצריך לקחת בחשבון היו שתיקת הנאשם, ההודאה שמסר בעדותו במשטרה, השיחות המוקלטות ועדות המתלוננת.


בית המשפט ציין כי אומנם שתיקתו של הנאשם הייתה יכולה להוות תוספת ראייתית כנגדו, אבל היא התחשבה בדבריו של סנגורו שטען כי לנאשם אישיות מיוחדת ולכן הוא נמנע מלהעיד בשל כך שהוא עלול להתבלבל על דוכן העדים. לכן, המשקל שניתן לשתיקתו של הנאשם הצטמצם. לעניין ההודאה, בית המשפט קבע כי הוא לא מצא כל פגם באופן גבייתה. אומנם הנאשם סירב לחתום על ההודאה, אבל לא הייתה לכך השפעה ממשית (שכן הודאה היא קבילה גם ללא חתימה עליה, למרות שניתן לומר כי משקלה הראייתי נמוך יותר). בכל מקרה, בית המשפט ציין כי הוא לא הסתמך על ההודאה בלבד לשם ביסוס ההרשעה, והיו ראיות אחרות אשר תמכו בהרשעתו של הנאשם מלבד ההודאה שהאחרון מסר במשטרה.


בשיחות המוקלטות, החשוד אזכר את המעשה המגונה והצהיר על רצונו "לנקמה". נוסף לכך, עדותה של המתלוננת הייתה אמינה והיא היוותה כ"ראיה נסיבתית עיקרית מבחינתה של התביעה". מעדותה של המתלוננת עלה כי האדם שאיים עליה ידע פרטים רבים על נסיבות המעשה המגונה, פרטים שיכול היה לדעת רק מי שלקח חלק בביצוע המעשה. עדותה האמינה קשרה את הנאשם למעשה ויחד עם שאר הראיות, בית המשפט הגיע למסקנה כי הוכח מעל לכל ספק סביר שהנאשם הוא זה שביצע את העבירה על פי עובדות כתב האישום.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.