www.what2do.co.il

סמכות לפי צו חיפוש, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סמכות לפי צו חיפוש, מה קובע החוק?

המשטרה מוסמכת לבצע חיפוש מכוח החוק, על פי צו חיפוש שנתן בית משפט. צו חיפוש מאפשר לגורמי אכיפת החוק לבצע חיפוש על גופו של חשוד בבית וברכב, כחלק מתהליך איסוף ראיות בחקירה משטרתית.


צו חיפוש מקנה סמכות לערוך חיפוש במקום המצוין בצו ולתפוס כל חפץ הדומה למתואר בו ולפעול על פי הוראותיו. מתוקף צו חיפוש רשאים גורמי אכיפת החוק לעצור כל אדם הנמצא בבית או במקום ונראה כמי שיש לו חלק בעבירה.


ראיות שנתפסו שלא כחוק


בית המשפט מוציא צו חיפוש לאחר שמוצג בפניו חומר המצדיק את הוצאת הצו, אשר בדרך כלל בצו מצוינים החפצים שאותם מותר לחפש ולתפוס. כאשר בוצע חיפוש לא חוקי, ללא צו או בניגוד להוראות החוק, יכול בית המשפט לזכות נאשם מאשמה מאחר שהראיות נגדו נתפסו שלא כחוק.


בית משפט רשאי להוציא צו המאפשר לשוטר או לכל גורם מוסמך אחר לערוך חיפוש בכל בית או בכל מקום ולחפש חפץ מסוים כדי להבטיח את הצגת החפץ לצורך חקירה משטרתית, השגת ראיות והעמדה לדין או הליך פלילי אחר.


בית משפט רשאי להוציא צו חיפוש כאשר ישנו יסוד להניח שהמקום משמש לאחסון או למכירה של חפץ גנוב, או שנשמר במקום חפץ ששימש לביצוע עבירה פלילית או מתכוונים להשתמש בו, למטרה לא חוקית, כמו כלי נשק, סמים וכדומה.


סעיף 24 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) משנת 1969 מסדיר את הנושא של סמכות לפי צו חיפוש, וקובע כי צו חיפוש יכול לשמש כאישור לכל שוטר, או לאדם אחר שקבע השופט בצו, אם ראה שהנסיבות מחייבות לייפות לכך את כוחו של אותו אדם, לערוך חיפוש בביתו או במקום חיפוש אחר לפי הצו, ולתפוס כל חפץ המתאים לתיאור בצו ולעשות בו כאמור על פי ההוראות.


צו חיפוש מאפשר לשוטר או לאדם מוסמך אחר, לעצור כל אדם הנמצא בבית או במקום ונחזה כמי שיש לו, או שהיה שותף בעבירה שנעברה, או שמתכוונים לעבור, באותו חפץ או לגביו. עוד קובע סעיף זה כי מי שעורך חיפוש לפי צו ומוצא חפץ שלא הוזכר בצו, אבל יש יסוד סביר להניח שהוא קשור לביצוע עבירה פלילית שנעברה או עומדת להתבצע, רשאי לתפוס את החפץ ולהביאו לפני השופט שנתן את הצו, והשופט רשאי להורות כיצד לפעול, כפי שיראה לנכון.


חיפוש ללא צו שיפוטי


כאשר מתבצע חיפוש על ידי שוטר על גופו או ברכושו של חשוד, ללא צו שיפוטי, יש להוכיח קיומו של חשד סביר או יסוד להניח כי הוא מעורב בביצוע עבירה, כאשר קיימות הנסיבות שמכוחן מתעורר החשד, ניתן לערוך חיפוש ללא צו שיפוטי, ואין גם צורך בקבלת הסכמתו של החשוד לביצוע החיפוש.


עם זאת, כאשר אין נסיבות המעלות חשד, שוטר לא רשאי לערוך חיפוש ללא צו שיפוטי, וככל שייערך חיפוש כזה הוא ייחשב כחיפוש לא חוקי. במקרים שבהם אין חשד סביר לביצוע עבירה, ניתן בכל זאת לבצע את החיפוש, בתנאי שהחשוד נתן הסכמה מדעת, רק לאחר שהוסברה לו זכותו לסרב לביצוע חיפוש.


זיכוי מעבירת החזקת סכין עקב חיפוש לא חוקי ברכב


כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירה של החזקת סכין שלא כדין ברכב. הנאשם כפר במיוחס לו על פי כתב האישום וטען כי שכח את הסכין ברכבו, ואף טען כי החיפוש שנעשה ברכב לא היה חוקי מאחר שהשוטר לא הסביר לו שהוא רשאי לסרב לעריכת החיפוש ברכב ולכן לא הייתה הסכמה מדעת לעריכת החיפוש ובהיעדר הסכמה מדעת החיפוש לא חוקי.


בנוגע לשאלת חוקיות החיפוש ברכב נטען כי ההסדרה בחוק של סמכויות החיפוש של שוטר נועדה לשרת שתי מטרות מקבילות. האחת, לאפשר למשטרה למלא כראוי את תפקידיה השונים באכיפת החוק ובתפיסת עבריינים, ובכך לקדם את ההגנה על הביטחון האישי והסדר הציבורי במדינה.


והשנייה, לתחום את סמכויות המשטרה שהפעלתן כרוכה מעצם טיבה בפגיעה בזכויות אדם שונות ובחירויות הפרט. מגוון הסמכויות שמוקנות למשטרה בכלל וסמכויות החיפוש בפרט מבטאות את האיזון שקבע החוק בין האינטרס הציבורי בתפקוד יעיל של המשטרה לבין הצורך בהגנה על זכויות האדם של האזרחים עימם באה המשטרה במגע.


במקרה זה סבר בית המשפט כי לא התקיים חשד סביר כי הנאשם ביצע עבירה פלילית כלשהי, ובהיעדר חשד סביר חלה חובה לקבל הסכמה מדעת מהנאשם לביצוע חיפוש ברכב, כלומר, לקבל את הסכמתו רק לאחר שהוסבר לו שהוא רשאי לסרב לחיפוש. אולם השוטר לא הסביר לנאשם שהוא רשאי לסרב לעריכת החיפוש ברכב ולכן לא הייתה הסכמה מדעת לעריכת החיפוש ובהיעדר הסכמה מדעת לעריכת החיפוש, מדובר בחיפוש לא חוקי. בנסיבות אלה זיכה בית המשפט את הנאשם מעבירה של החזקת סכין.


ת"פ 30774-07-10
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.