www.what2do.co.il

ההליך הפלילי

דרגו את המאמר
  התקבלו 8 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ההליך הפלילי

מהו הליך פלילי? מהם השלבים בהליך פלילי? הוגש כנגדם כתב אישום? זומנתם לחקירה במשטרה? מעוניינים להגיש ערעור פלילי?


סדר הדין הפלילי, בדומה לסדר הדין האזרחי, הינו תחום דיוני. עם זאת, בניגוד לסדר הדין האזרחי, בו מרבית הנורמות קבועות במסגרת חקיקת משנה, בסדר הדין הפלילי הנורמות העיקריות מוצאות ביטוי בחקיקה הראשית. לדוגמא, גם סוגיות אשר נחשבות לכאורה לטכניות בלבד מעוגנות בסדר הדין הפלילי בחקיקה הראשית. הדבר נובע מכך שההליך הפלילי פוגע בזכויותיו הבסיסיות ביותר של האדם (לדוגמא, הזכות לחירות), ועל כן נקבע כי מקום להסדיר את הסוגיות הטכניות הרלבנטיות כבר בחקיקה הראשית.


הליך פלילי מתחלק לארבעה שלבים עיקריים - החקירה, ההעמדה לדין, המשפט וההליכים הפוסט משפטיים. שלב החקירה, בניגוד לשלושת השלבים האחרים, מתקיים טרם הגשת כתב אישום כנגד החשוד.


חוק סדר הדין הפלילי הינו החוק המרכזי בתחום הדיון הפלילי. חוק זה קובע למעשה את ארבעת השלבים הקשורים בהליך הפלילי. ישנם חוקים נוספים הנוגעים להליך הפלילי כגון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), חוק המעצרים, חוק החיפושים, חוק בתי המשפט, חוק הסנגוריה הציבורית, פקודת הפרוצדורה הכללית ועוד. כמו כן, מיותר לציין כי גם חוק העונשין נוגע במהותו ובליבו של ההליך הפלילי.


שלב החקירה


חקירה משטרתית נפתחת כנגד אדם כאשר נודע למשטרה על דבר קיומה של עבירה. ידיעה זו יכולה להגיע למשטרה באופן ישיר או באמצעות תלונה. לאחר הגעת הידיעה, המשטרה מחויבת לפתוח בחקירה. עם זאת, במידה ולא מדובר בעבירה מסוג פשע (אלא עוון או חטא), קצין משטרה רשאי להורות שלא לחקור את הסוגיה . למשל, מחמת חוסר עניין לציבור או בשל העובדה שישנה רשות אחרת אשר מוסמכת לבצע את החקירה (לדוגמא, הרשות לניירות ערך). חשוב להדגיש כי המתלונן יכול לערער על החלטה שלא לפתוח בחקירה.


מטרתה של החקירה המשטרתית הינה לברר את העובדות ולבחון האם אכן בוצעה עבירה, ואם כן - על ידי מי. כמו כן, זהו השלב בו המשטרה אוספת את הראיות המגבשות את התיק. המשטרה מבצעת את חקירתה על בסיס תשאולים, בדיקות מעבדה, זיהוי פלילי, הקלטות, תצפיות, מעקבים ועוד. במידה והמשטרה חוקרת חשוד אשר היא סבורה שהוא קשור לביצוע העבירה, עליה להודיע לו שהוא נחקר תחת אזהרה. דהיינו, חשודים נחקרים תחת אזהרה, ועדים נחקרים ללא אזהרה.


המשטרה מחזיקה גם בסמכות להורות על מעצר החשוד בשלב החקירה ואף לאחר מכן. מעצר יכול להיות קצר ביותר ולהימשך מספר שעות ספורות בלבד. עם זאת, לעיתים מעצר נמשך ימים רבים ואף יכול להיות עד תום ההליכים. מעצרים במסגרת הליך פלילי יכולים להיות מעצרים מלאים בבית המעצר או מעצרי בית תחת פיקוח והגבלות.


שלב ההעמדה לדין


עם תום החקירה, המשטרה מעבירה את החומר הרלבנטי לתביעה, וזאת על מנת שהפרקליטות תשקול האם להגיש כנגד הנאשם כתב אישום. התביעה המשטרתית מנהלת את מרבית התיקים הפליליים בישראל, וכ-20% מהתיקים מנוהלים על ידי פרקליטות המדינה. כעת, התביעה צריכה להחליט האם להגיש את כתב האישום, אם לאו. במידה ומוחלט שלא להגיש כתב אישום, התביעה צריכה לקבוע מהי העילה לסגירת התיק. עילות אלה יכולות להיות בעלות משמעות מבחינת הרישום הפלילי העתידי. העילות הן חוסר אשמה, חוסר ראיות וחוסר עניין לציבור.
 

במידה והוחלט להגיש כתב אישום כנגד החשוד, הסטאטוס שלו משתנה מחשוד לנאשם. כמו כן, הוא זכאי כעת לעיין בחומר החקירה (זאת במידה ולא מדובר בעבירה מסוג חטא). כעת, מדובר גם בשלב בו המשטרה יכולה להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים.


שלב המשפט


הצדדים להליך פלילי הינם המדינה מצד אחד (המכונה המאשימה), והנאשם מהצד השני. הנאשם חייב להיות נוכח במהלך המשפט, וזאת זולת מקרים מסוימים בהם החוק קובע שניתן לנהל את המשפט בהעדרו. כעת מתחיל המשפט. המשפט הפלילי הינו הליך מורכב הכולל שלבים רבים וטענות שונות ומגוונות. שלב המשפט יכול להסתיים בהרשעה או בזיכוי.


לעיתים, מוגש כתב אישום מתוקן כנגד הנאשם במסגרת הסדר טיעון בינו לבין התביעה. הסדרי טיעון אלה, המהווים חלק נכבד מסיום התיקים הפליליים בישראל, מהווים מעין "פשרה" בין הנאשם למדינה המסייעת להביא להכרעת התיק בזמן קצר. הסדרי טיעון יכולים לכלול הסכמה על הכרעת הדין וקביעות שונות בנוגע לגזר הדין הסופי. חשוב להדגיש כי בית המשפט איננו מחויב לקיים את הסדר הטיעון כלשונו, אך הוא יחרוג ממנו במקרים מעטים בלבד.


הליכים לאחר המשפט


עם תום המשפט, כל אחד מהצדדים יכול להגיש ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין. ערעור פלילי יכול לגעת בעצם ההרשעה או בחומרת העונש. לעיתים, המדינה היא זו אשר מגישה את הערעור. למשל, כאשר הנאשם מזוכה בדין או כאשר המדינה סבורה שנגזר על הנאשם עונש קל מדי עם הרשעתו. במידה ואחד הצדדים איננו משלים גם עם פסק הדין בערעור, פתוחה בפניו האופציה להגיש בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי.


 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? 

מחדלי החקירה והאפשרות לזיכוי בתיק פלילי

הלכה הפסוקה היא כי מחדלי חקירה לא מביאים אוטומאטית לזיכוי נאשם. רק מקום שבית המשפט שוכנע כי אותם מחדלים קיפחו את הגנת הנאשם, יש לתת למחדלים אלה משקל ראייתי... 

צו שירות לתועלת הציבור, אימתי?

באילו תנאים בית המשפט יורה על מתן צו שירות לתועלת הציבור? כיצד בית המשפט מקבל החלטה בסוגיה כגון דא? 

הוכחות במשפט הפלילי

הוכחות במשפט הפלילי

ניהול ההוכחות הוא הוא לב ליבה של העשיה במשפט, ככלל, ובמשפט הפלילי בפרט. זהו רגע המפתח אליו מתכוננים הצדדים מתחילת החקירה הפלילית ולכל אורך ההליכים המשפטים מתחילת החקירה.  

אי כשרות לעמוד לדין

אי כשרות לעמוד לדין

כיצד ניתן להוכיח כי אדם העומד לדין פלילי איננו כשיר לעמוד לדין? מהו סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי? 

החזקת סכין שלא כדין, מהי?

החזקת סכין שלא כדין, מהי?

כיצד מוכיחים החזקת סכין שלא כדין? מדוע נטל ההוכחה מוטל על הנאשם? כיצד סותרים את חזקת העבירה? 

מה משמעות תסקיר שירות המבחן ומתי הוא מתבצע?

תסקיר שירות המבחן מתבצע על ידי עובדים סוציאליים מטעם המדינה ומהווה משקל משמעותי בהכרעת גזר דין במשפט פלילי, ומאפשר לשופט לקבל תמונה מקיפה על אורח חייו של הנאשם ונסיבותיו האישיות לביצוע העבירה. 

חיפוש ללא צו: האם חיפוש משטרתי ללא צו נחשב חוקי?

ללא יסוד סביר של שוטר וללא צו חיפוש של בית משפט, שוטר אינו יכול לבצע חיפוש בגופו ובכליו של אזרח תמים, בבית, ברכב או ברחוב, והסירוב לחיפוש לא ייזקף לחובתו של האזרח.  

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

תוקף בדיקת פוליגרף במשפט פלילי

בדיקת פוליגרף נועדה לבחון האם הנחקר משקר או דובר אמת, באמצעות שינויים בתגובות הגוף במהלך החקירה. החוק בישראל קובע כי בדין הפלילי אין תוקף לבדיקת פוליגרף, אולם בהליך הפלילי ניתן להשתמש בפוליגרף לבדיקת פרטים רלוונטיים של חקירה פלילית.  

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?

אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.