www.what2do.co.il

חקירת חשוד מחוץ לתחנת המשטרה, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חקירת חשוד מחוץ לתחנת המשטרה, באילו מקרים?

כאשר אדם חשוד בביצוע מעשה פלילי, הוא בדרך כלל מקבל זימון לסור לתחנת המשטרה כדי לחקור את נסיבות האירוע, לברר ולקבוע עובדות, לגבות עדויות ולאסוף ראיות. מטרתה העיקרית של חקירה פלילית היא לאתר את הנאשמים בביצוע העבירה, ולגבש נגדם מספיק ראיות כדי שיאפשרו להגיש כתב אישום ולהעמידם לדין במסגרת ההליך הפלילי.


ברוב המקרים החקירה מתנהלת בתחנת המשטרה, אלא אם השוטר שמוסמך לחקור את המקרה, סבר כי לא ניתן לנהל את החקירה בתחנת המשטרה, או שיש צורך ענייני לנהל אותה מחוץ לה, או במקרה שהקצין הממונה על החקירות בתחנת המשטרה, או הקצין הממונה על יחידת החקירות שאחראית על החקירה, סבר כי קיים צורך ענייני לחקור את החשוד בשטח. 


ואולם, בכל מקרה חקירת חשוד, בתחנת המשטרה או מחוצה לה, תתנהל בשפתו או בשפה שהוא מבין ודובר אותה, לרבות שפת סימנים, תוך שמירה על זכויות החשוד. כך לדוגמה, אם החשוד דובר ערבית ואינו מבין עברית, המשטרה נדרשת לערוך את החקירה בערבית, שכן חקירה בשפה שהחשוד אינו מבין, נחשבת לחקירה פסולה. הפרתם של הכללים לעניין ניהול חקירת חשוד, או חלק מהם, או הפרתם בנסיבות מסוימות, מהווים עבירת משמעת כהגדרתה בחוק המשטרה.


חשש לשיבוש מהלך חקירה


פרק ג' לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), תשס"ב-2002 עוסק בחקירת חשוד מחוץ לתחנת המשטרה. החוק קובע כי רק במקרים מיוחדים או במקרים דחופים, כאשר קיים חשש לשיבוש מהלך החקירה, או כאשר קיים חשש לפגיעה בביטחון החשוד או השוטרים, ניתן לערוך את החקירה מחוץ לתחנת המשטרה. יש לתעד את ההחלטה בדבר ניהול חקירת חשוד מחוץ לתחנה והנמקתה בכתב סמוך ככל האפשר לקבלת ההחלטה.


כל חקירת משטרה חייבת להיות מתועדת לפחות בכתב. עם זאת, סעיף 9 לחוק קובע כי חקירת חשוד מחוץ לתחנה תתועד בתיעוד חזותי בהקלטת תמונה וקול, בשילוב בתיעוד בהקלטת קול או בתיעוד בכתב, ואולם שחזור של העבירה בידי החשוד יתועד בתיעוד חזותי בלבד, כלומר באמצעות הקלטת תמונה וקול יחד. על החוקר לתעד את כל מהלכה של החקירה מראשיתה ועד סופה, כולל חילופי הדברים שנעשו בין החוקר לחשוד או בנוכחותו של החשוד, ובתיעוד חזותי, כולל תגובות או תנועות גוף. 


תיעוד בשפת החשוד מחוץ לתחנה


בחקירה המתנהלת מחוץ לתחנה ומתועדת בכתב, על החוקר לתעד את החקירה בשפה שבה היא התנהלה, אלא אם לא ניתן לתעדה בו זמנית או בסמוך לה באותה השפה, ובמצב זה יתורגם התיעוד בפני החשוד לשפתו ויצורף לתיעוד בכתב.


כאשר החקירה תועדה בכתב והחשוד בביצוע העבירה אינו יודע קרוא וכתוב או שהוא בעל מוגבלות המקשה עליו להבין את התיעוד, החוקר נדרש לקרוא התיעוד בכתב בפניו ולהסביר לו מהי המשמעות של הדברים.


הצגה ואישור תיעוד שבוצע מחוץ לתחנה


כאשר החשוד נחקר מחוץ לתחנה בעבירה שהעונש המרבי שנקבע לה הוא מאסר למשך עשר שנים או יותר, יחולו ההוראות הבאות: תיעוד החקירה יוצג בפני החשוד בתחנת המשטרה בהקדם האפשרי, והוא יתבקש לאשר אותו, ואולם הקצין הממונה רשאי מטעמים מיוחדים לאשר את הצגת התיעוד לפני החשוד בתחנה במועד מאוחר יותר.


אם החוקר סבר במהלך התנהלות החקירה, כי לא תהיה אפשרות להביא את החשוד לתחנה במועד סביר קרוב, התיעוד יוצג לחשוד במקום שבו נערכה החקירה והוא יתבקש לאשר אותו. הצגת התיעוד בפני החשוד בתחנה והליך אישורו יתועדו בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי.


כאשר החשוד נחקר מחוץ לתחנה בעבירה שאינה מן העבירות המנויות בתוספת, כלומר בעבירה שהעונש המרבי שנקבע לה הוא מאסר הנמוך מעשר שנים, והחקירה תועדה בכתב, התיעוד יוצג לחשוד במקום שבו נערכה החקירה והוא יתבקש לאשר אותו. אם החשוד לא אישר את התיעוד במקום החקירה, יוצג התיעוד בתחנה, בהקדם האפשרי, והוא יתבקש לאשרו, אלא אם כן הקצין הממונה אישר מטעמים מיוחדים את הצעת התיעוד לפני החשוד בתחנה במועד מאוחר יותר.


סיום חקירה בעבירה פלילית


חקירה פלילית מסתיימת כאשר נאספו הראיות הדרושות להעמדת החשוד לדין והתיק הועבר לבדיקת מנגנוני התביעה, במקרה זה יש להזהיר את החשוד מפני הצפוי לו, האזהרה תירשם והחשוד יתבקש לחתום לאישור ביצוע האזהרה, משלב זה החקירה מתנהלת תחת אזהרה.


ואולם, החקירה יכולה להסתיים אם החוקר הגיע למסקנה שהיא מוצתה ולא ניתן לגבש חומר ראיות מספק לשם הגשת תביעה, או במקרה שהחקירה לא העלתה אשמה פלילית, או שהוחלט על ידי היועץ המשפטי לממשלה על סגירת התיק מחוסר עניין לציבור.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.