www.what2do.co.il

פסק דין בעליון - עדיפות להסדרי טיעון עם טווח ענישה מוסכם

דרגו את המאמר

פסק דין בעליון - עדיפות להסדרי טיעון עם טווח ענישה מוסכם

בית המשפט העליון קבע, בפסק דין תקדימי וחשוב, כי יש להעניק עדיפות להסדרי טיעון במשפט פלילי בהן ההגנה והתביעה לא קובעות את העונש אלא את הטווח שלו, ומשאירות את גזירת הדין לשיקולו של בית המשפט. הדברים נאמרים בפסיקה אשר ניתנה על ידי השופטים חנן מלצר, סלים ג'ובראן ואליקים רובנישטיין.

 

פסק הדין ניתן במסגרת ערעורו של גיא פיצחזדה, אשר הורשע לאחר הסדר טיעון בהריגתו של בעל מכולת בן 71. במסגרת הסדר הטיעון הומרה עבירת הרצח, אשר יוחסה לנאשם בכתב האישום, והלה הורשע בהריגה בלבד. בית המשפט גזר על פיצחזדה מאסר בפועל ל-16 שנים. בהסדר הטיעון הוסכם כי המדינה תבקש עונש של 16 שנה בפועל, ואילו ההגנה תוכל להציג בפני בית המשפט טענות באופן חופשי.


הסנגוריה הציבורית טענה, במסגרת הערעור על חומרת העונש, כי ככל שהסדר הטיעון כולל מרווח גדול יותר של עונש אפשרי, כך גדל מרחב התמרון של ערכאת הערעור בבואה לדון בגזר הדין. לטענת הסנגוריה, מדובר בניסיון להגמיש את נטייתה הרגילה של ערכאת הערעור שלא להתערב בשיקולי הענישה של בית משפט קמא אלא במקרים חריגים בלבד.


"כאשר הסדר טיעון כולל טווח ענישה מוסכם, בין ההגנה לתביעה, נהנה כל צד מיתרונות מסוימים. המדינה זוכה בהודאה מצידו של הנאשם, ואילו ההגנה זוכה בתקרה מקסימאלית מצידה של המדינה בעניין גזר הדין", כתב רובינשטיין, "בית המשפט והציבור מרוויחים חיסכון בזמן שיפוטי ובשלל היתרונות אשר טמונים בהסדרי טיעון".


עם זאת, לא ניתן לומר כי פירושו של הסדר טווח הוא כי הנאשם אינו יכול להשיג כנגד העונש אשר יושת עליו בסופו של היום. ברי גם כי אפשרות ההשגה מתרחבת ככל שהטווח המוסכם הינו גדול יותר. ההיגיון אף קובע כי לצדדים שמורה זכות הערעור גם בהסדר הטווח, אלא שזכות זו הינה ברת משמעות גדולה ככל שהטווח רחב יותר.

 

לסיכום, השופט כתב בפסק הדין כי הסדרי טווח הינם עדיפים על פני הסדרים "סגורים" אך עדיף כי הצדדים יקבעו טווח קצר ולא תקרה ורצפה הרחוקות זו מזו באופן משמעותי. 
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.