www.what2do.co.il

הזמנת עד למשפט פלילי, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הזמנת עד למשפט פלילי, מה קובע החוק?

על פי פקודת הראיות, בית המשפט רשאי להזמין כל אדם כדי לתת עדות קבילה ושייכת לעניין ההליך הפלילי, למעט במקרים מסוימים. עם זאת, בית המשפט רשאי לסרב להוציא זימון אם לדעתו אין צורך בעדות מסוימת או שהיא נתבקשה שלא לצורך גילוי אמת.

 

לפיכך, כל אדם כשיר להעיד בבית משפט, ולא ניתן לפסול אנשים ממתן עדות עקב קרבה משפחתית לנאשם, או אם הם עצמם הגישו תלונה במשטרה נגד הנאשם, או מפני שהורשעו בעצמם בביצוע עבירות פליליות. עם זאת, בני זוג אינם יכולים להעיד אחד נגד השני ואינם נחשבים כשירים למתן עדות ואף לא ניתן לכפות עליהם להעיד נגד אנשים שנאשמים יחד עם בן זוגם בכתב אישום אחד. כמו כן הורה וילד אינם כשירים להעיד אחד נגד השני.

 

מה ההבדל בין עד תביעה לעד מדינה?

 

כל אדם שזומן להעיד במשפט פלילי ונמצא כשיר לכך נחשב לעד תביעה מטעם המדינה שהיא התובעת בהליך הפלילי. זאת לעומת עד מדינה, שהוא אדם שנחשד באותה עבירה נשוא התביעה, ואף היה שותף לעבירה לאחר שניתנה או הובטחה לו טובת הנאה כלשהי, אך החליט בסופו של דבר לפנות נגד שותפיו באמצעות מתן פרטים רלוונטיים וראיות שונות המסייעות בהפללת החשוד, בתמורה להפחתה בעונש הצפוי ואף במקרים מסוימים כדי לקבל חסינות מלאה מפני הגשת כתב אישום נגדם.

 

זימון עדים למשפט פלילי

 

סעיף 106 לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את הנושא של זימון עדים למשפט פלילי. על פי הוראות סעיף זה, בית המשפט רשאי להזמין, לפי בקשת בעל דין, כל אדם להעיד במשפט, אלא אם בית המשפט סבר שאין טעם בהזמנת אותו אדם והוא אינו יכול להועיל לבירור שאלה הנוגעת למשפט, ואף בית המשפט רשאי להזמין עד מטעמו למתן עדות במשפט.

 

כדי לזמן אדם למתן עדות, יש לשלוח לו הזמנה בכתב או להודיע לו בעל פה על ידי בית המשפט בשעת דיון. הזמנה בכתב תהיה חתומה בידי שופט, רשם או פקיד בית המשפט ובחותמת בית המשפט. במקרים מסוימים שוטר רשאי להזמין עד מטעם תובע בחתימתו בלבד, במקרה זה ההזמנה תכיל את שם בית המשפט, ציון בעלי הדין, שם העד המוזמן וכתובתו והמקום והמועד שבהם עליו להתייצב.

 

צו להמצאת מסמכים ומוצגים

 

בית המשפט מוסמך, מיוזמתו או לפי בקשת בעל דין, להורות על עד שהוזמן או על כל אדם אחר להמציא מסמכים ומוצגים המצויים ברשותו לבית המשפט, בהתאם למועד שנקבע בהזמנה או בצו. כמו כן, בית המשפט רשאי להורות על אדם הנוכח לפניו להעיד או להמציא מסמכים במועד שיקבע, ודין אדם כזה כדין מי שהומצאו לו הזמנה או צו להמצאת מסמכים.

 

כאשר עד זומן להעיד בבית משפט, אך מסיבה זו או אחרת הוא אינו יכול להגיע לבית המשפט, ניתן לגבות את עדותו במקום אחר. בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למנות מיוזמתו מומחה בעניין שבחשבונאות או בנושא אחר הדורש בדיקה טכנית או חישוב, לצורך הבהרת חומר הראיות שבפניו.

 

במקרה שבית המשפט מינה מומחה כדי שיעיין בחומר הראיות ולערוך את ממצאיו על פי שאלות שהוצגו לו על ידי בית המשפט, נדרש המומחה להגיש חוות דעתו בכתב ולהיחקר עליה בבית המשפט בהתאם לבקשת בעלי הדין ואף בעלי הדין רשאים להביא ראיות לסתור את חוות דעתו של המומחה.

 

הכרעה על פי עדות יחידה

 

סעיף 54א לפקודת הראיות קובע כי בית המשפט לא ירשיע נאשם על סמך עדותו היחידה של שותפו לעבירה, אלא אם מצא בחומר הראיות דבר לחיזוקה, ואולם אם השותף עד מדינה, שותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או שהובטחה לו טובת הנאה טעונה עדותו סיוע. במקרה שבית המשפט החליט להרשיע נאשם על פי עדות יחידה של נפגע העבירה, עליו לפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו.

 

עדות של נפגע עבירה

 

כל אדם יכול להיות נוכח בדיונים המתקיימים בבית המשפט בפומבי. אולם כאשר הדיון מתקיים בדלתיים סגורות, נוכחות הקהל באולם הדיונים ללא אישור מבית המשפט אסורה, פרט לנפגעי עבירה אשר יכולים להיות נוכחים בדיונים בעניין העבירה שממנה נפגעו, גם אם הם נערכים בדלתיים סגורות.

 

נפגע עבירה מוגדר כאדם שנפגע באופן ישיר ממעשה העבירה הפלילית. כאשר נפגע העבירה זומן למתן עדות בתיק, הוא אינו רשאי להיות נוכח בדיונים, אלא רק לאחר מתן עדותו, אך במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, ניתן לאשר לו להיות נוכח בדיון, גם לפני שמסר עדותו.

 

בשלב הטיעונים לעונש רשאי הנפגע לבקש להשמיע את עמדתו בעניין בכתב או בעל פה, באמצעות הפרקליט או התובע המטפל בתיק. הנפגע יכול לחשוף את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה ממעשיו של הנאשם. לאחר מתן העדות, הנאשם או עורך דינו רשאים לחקור את הנפגע בחקירה נגדית. מכיוון שהחקירה הנגדית מתקיימת בשלב הטיעונים לעונש, לאחר שהנאשם הורשע, החקירה מוגבלת רק להקשר של הטיעונים לעונש ולא לעצם ביצוע המעשים.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.