www.what2do.co.il

נוכחות נאשם במשפט פלילי, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

נוכחות נאשם במשפט פלילי, מה קובע החוק?

סעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אם אין הוראה אחרת, אדם לא יידון בהליך פלילי אלא בפניו, כלומר לא ניתן להעמיד לדין נאשם כאשר הוא לא נוכח במשפט המתנהל נגדו.

 

מדובר בזכות יסוד, אשר נועדה להבטיח כי הנאשם יהיה נוכח במשפט, ותינתן לו הזדמנות כנה להתמודד עם הראיות של התביעה ולהציג את הגנתו ולא ייגזר דינו מאחורי גבו. עם זאת, החוק קובע מקרים חריגים שבהם רשאי בית המשפט לדון נאשם שלא בפניו.

 

במקרה שהוגש כתב אישום נגד תאגיד או מספר נאשמים, המשפט לא ינוהל אלא בפני אדם המורשה כדין לייצג את התאגיד או הקבוצה. אולם מותר לדון תאגיד או קבוצה שלא בפני מורשה אם נתקיימו תנאים מסוימים.

 

תחילת משפט ללא נוכחות הנאשם

 

סעיף 128 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי ניתן לשפוט נאשם שלא בפניו בתחילת משפט המתנהל נגדו, כאשר הנאשם הוזמן אליו אך לא התייצב, כאשר מדובר בעבירה מסוג חטא או עוון והנאשם הודה בכתב בכל העובדות הנטענות נגדו בכתב האישום, ולא טען עובדות נוספות שיש בהן כדי להשפיע על תוצאות המשפט.

 

כמו כן, אם הנאשם ביקש שהמשפט יתנהל שלא בפניו, והוא מיוצג על ידי סנגור, ובית המשפט סבור שלא יהיה בשפיטתו שלא בפניו עיוות הדין, ניתן לשפוט נאשם שלא בפניו, ואולם במצב זה, בית המשפט רשאי בכל שלב להורות על התייצבות הנאשם במשפט, בהתאם לשיקול דעתו.

 

עונש מאסר שלא בפני הנאשם

 

סעיף 129 לחוק קובע כי כאשר נידון נאשם שלא בפניו, בית המשפט לא יגזור עליו עונש מאסר אלא אם ניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענות הסיכומים לעניין העונש, על פי סעיף 192 לחוק.

 

ואולם, בית המשפט רשאי להטיל מאסר במקום קנס, שלא בפני הנאשם, בתנאי שבהזמנה למשפט צוין שניתן להטיל מאסר גם אם הנאשם לא יתייצב, ובמקרה של צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס שניתן שלא בנוכחות הנאשם או סנגורו יבוצע בהתאם להוראות סעיף 129א(ג), אשר קובע כי צו מאסר שניתן שלא בנוכחות הנאשם או עורך דינו, לא יבוצע בטרם הומצאה התראה בכתב על כך לפחות שבועיים מראש.


אזהרה לנאשם שלא התייצב להמשך המשפט

 

במקרה שנאשם הוזמן להמשך המשפט, אך מסיבה כלשהי לא התייצב לדיון, בית המשפט יכול לגזור את עונשו שלא בפניו אם ההזמנה למועד המשך המשפט נמסרה לו בהודעה של בית המשפט בשעת דיון, ובית המשפט הזהיר אותו במהלך המשפט שניתן יהיה לדון אותו שלא בפניו אם לא התייצב, או אם הזמנה בכתב הומצאה לו, וצוינה בה האזהרה האמורה. תנאי חריג זה, חל רק על נאשם בעבירת פשע אשר הדיון במשפטו התקיים בבית משפט שלום והוא היה מיוצג על ידי סניגור באותה ישיבה.

 

כאשר נאשם הורשע שלא בפניו, רשאי בית המשפט לגזור את דינו שלא בנוכחותו, בתנאי שלא יטיל עליו עונש מאסר, ובהזמנה לדיון בגזר הדין יפורט דבר הרשעתו שלא בפניו ומועד הדיון בגזר הדין. ואולם, בית המשפט יכול להטיל מאסר במקום קנס, בתנאי שבהזמנה לדיון צוין שניתן להטיל מאסר, אם הנאשם לא יתייצב. צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס שניתן שלא בנוכחות הנידון או עורך דינו יבוצע בהתאם להוראות החוק.

 

למרות החריגים בחוק, בית המשפט לא יגזור את דינו של נאשם בעבירת פשע שלא בנוכחותו ורק לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע רק את הטיעונים לעונש. כמו כן, בית המשפט לא ידון נאשם ולא יגזור את דינו שלא בנוכחותו אם שוכנע, כי נבצר מהנאשם להתייצב מסיבה מוצדקת או אם הוא סבור כי ייגרם לו בכך עיוות הדין.

 

ביטול הכרעת הדין שניתנה ללא נוכחות הנאשם

 

כאשר התנהל דיון שלא בפני הנאשם או עורך דינו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנאשם, גם בשעת הדיון, לבטל את הדיון שנערך בהעדרו, כולל ביטול הכרעת הדין, כל עוד לא ניתן גזר הדין, אם סבר שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו, או אם השתכנע שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

אם התנהל דיון שלא בפני הנאשם, אך בנוכחות עורך דינו, בית המשפט רשאי על פי בקשת הנאשם, להורות על שמיעתו מחדש של עד אשר העיד בדיון, ואף רשאי להורות על ביטול הכרעת הדין כל עוד לא נגזר הדין, אם שוכנע כי בשל היעדרותו במהלך אותו דיון חקירת העד לא מוצתה, או לא ניתן היה לנהל את הגנתו כראוי, או אם סבר שהדבר דרוש כדי למנוע את עיוות הדין.

 

לאחר שהנאשם התייצב למשפט, יסביר לו בית המשפט את זכותו, ואם התייצב לאחר הכרעת הדין, יקרא בפניו את הכרעת הדין לפני שיסביר לו את זכותו. בגזר דין בגין עבירת חטא או בעוון שלא בפני הנאשם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנאשם, לבטל את הדיון, כולל הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם הייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו, או אם סבר שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.