www.what2do.co.il

ערעור במשפט פלילי, מהם השיקולים בהגשת ערעור?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ערעור במשפט פלילי, מהם השיקולים בהגשת ערעור?

במצב שבו נאשם הורשע בדין במסגרת הליך פלילי, והוא מעוניין לבטל את הרשעתו בשל חוסר אשמה, או להפחית את העונש שנגזר עליו, הוא רשאי להגיש ערעור פלילי, על פי הכללים הקבועים בחוק סדר הדין הפלילי. גם המאשימה, שהיא המדינה, רשאית להגיש ערעור פלילי, אם היא חולקת על הכרעת בית המשפט, הן לגבי ההרשעה או אי הרשעת הנאשם בפלילים והן לגבי גזר הדין.

 

איפה מגישים את הערעור?

 

בארץ ישנן שלוש ערכאות שיפוטיות: בית משפט השלום המהווה את הערכאה הראשונה, בית משפט המחוזי, ובית משפט העליון שהוא הערכאה השיפוטית האחרונה. ערעור במשפט פלילי, בין של הנאשם ובין של התובע, מוגש בפני ערכאה משפטית גבוהה יותר. כלומר, ערעור על הכרעת בית משפט השלום יש להגיש למחוזי, וערעור על החלטת המחוזי יש להגיש לעליון.

 

הערעור מוגש באמצעות הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו מערערים, בדרך ישירה או באמצעות בית המשפט שעל פסק דינו מוגש הערעור. הערעור הוא על הכרעת הדין, כלומר אם הנאשם אשם או זכאי או על גזר הדין שהוא העונש שקבע בית המשפט. במקרה של זיכוי מחמת הספק לא ניתן להגיש ערעור לקבלת זיכוי מחמת העדר אשמה, מכיוון שאין בכך כדי לשנות את הקביעה העקרונית שמהותה זיכוי.

 

באילו מקרים כדאי להגיש ערעור?

 

הערעור מיועד לצד שנפגע מערכאה משפטית, באמצעות פנייה לערכאה גבוהה יותר, כדי שהיא תבדוק את החלטות הערכאה הנמוכה יותר ותברר אם אכן נפלה טעות בהחלטתה ואם יש לשנות את הכרעתה. על כן, ניתן להגיש את הערעור רק לאחר שנמסרת ההחלטה של בית המשפט הראשון.

 

השאלה האם יש מקום לערער או להימנע מכך נבחנת בהתאם לנסיבות המקרה המסוימות, תוך מתן משקל למגוון שיקולים רלוונטיים. עם זאת ניתן להגיש ערעור כאשר הכרעת הדין מנוגדת להלכה משפטית, או כאשר העונש שהוטל על הנאשם לא דומה לעונשים שהוטלו על עבירות דומות בעבר, או אם ההרשעה התבססה על ראיה נסיבתית ולא על עדות ישירה, או כאשר מתגלות ראיות חדשות לאחר מתן פסק הדין.

 

מתי יש להגיש את הערעור?

 

התקופה להגשת הערעור היא 45 ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה הכרעת הדין ללא נימוקים, ממועד מתן הנימוקים. במקרה שבו נדרשת רשות לערער, תוגש בקשת הרשות בתוך אותה תקופה, והודעת הערעור תוגש תוך 30 ימים מיום מתן הרשות.

 

בהודעת ערעור יש לפרט את הנימוקים לערעור, ואולם, אם לא ניתנו בהודעה נימוקים או לא פורטו במידה מספקת, רשאי רשם בית המשפט להורות למערער להגיש נימוקים, או נימוקים מפורטים יותר, במועד שיקבע. ובמקרה שהמערער לא מילא אחר הוראת הרשם, יכול בית המשפט, בתחילת הדיון בערעור, לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.

 

מהם הכללים להגשת ערעור?

 

כדי להגיש ערעור יש להגיש קודם הודעת ערעור, אשר צריכה להיות מנומקת ומפורטת ולהעלות את הטעמים שבגינם הוא מתבקש. את הודעת הערעור ניתן להגיש לבית המשפט של הערעור או לבית המשפט בערכאה הדיונית שבו נדון התיק.

 

בכל שלב רשאי המערער, בכפוף לאישורו של בית המשפט, לתקן את הודעת הערעור או את נימוקיו, ואף בית המשפט רשאי לדון בבקשת רשות לערער כאילו הייתה הודעת ערעור. כמו כן, המערער רשאי לחזור בו מערעורו, אולם אחרי שהסתיימו טענות בעלי הדין, המערער לא רשאי לחזור בו אלא ברשות בית המשפט.

 

מהו סדר השמעת הטענות בערעור?

 

כאשר הוגשו מספר ערעורים על פסק דין שהגישו יותר מבעל דין אחד, ניתן לאחד אותם ולדון בהם כאחד, אולם בית המשפט רשאי לדון בהם בנפרד. את הדיון בערעור יש לקיים בפני בעלי הדין, ואולם אם בעל דין הוזמן ולא התייצב, רשאי בית המשפט לדון בערעור שלא בפניו, ואף אם המערער לא התייצב, ניתן לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.

 

במקרה שנדחה ערעורו של נאשם בשל אי התייצבותו לדיון, בית המשפט יבטל את ההחלטה על דחיית הערעור וישמע את הערעור אם נכח בו, על פי בקשת המערער, אם הייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

בתחילת שמיעת הערעור ולפני כל טענה אחרת רשאי בעל דין לבקש ששופט מסוים יפסול את עצמו מלדון בתיק. במהלך הערעור עצמו, קודם המערער ישמיע את טענותיו ולאחר מכן יטען המשיב, ואחריו רשאי המערער לטעון בתשובה לטענות המשיב. באיחוד ערעורים של נאשם ושל תובע, הנאשם יטען קודם, אלא אם בית המשפט הורה על דרך אחרת ובאיחוד ערעורים של נאשמים אחדים יקבע בית המשפט את סדר הטענות ביניהם.

 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.