www.what2do.co.il

הצעה - שינוי מדרג עבירות המתה בחוק העונשין

דרגו את המאמר

הצעה - שינוי מדרג עבירות המתה בחוק העונשין

רבים בישראל הופתעו מכך שבית המשפט המחוזי קבע כי הנערים הערבים-ישראליים אשר ביצעו את הלינץ' באריק קרפ בטיילת בתל אביב הורשעו בהריגה ולא ברצח. כתוצאה מהכרעת הדין השנויה במחלוקת, החל דיון של ממש בקרב משפטנים, שופטים, פרשנים ועורכי דין, העוסק בעבירות המתה לפי חוק העונשין.


צוות משפטי במשרד המשפטים הגיש הצעה אשר מטרתה לבחון מחדש את המדרג בנוגע להרשעת נאשמים בעבירות המתה אלה. עיקרי ההמלצה עוסקים בביטול עבירת ההריגה וקביעת עבירות חדשות - רצח בסיסי ורצח בנסיבות מחמירות.
 

הצוות, אשר בראשותו ישב פרופ' מרדכי קרמניצר, סבור כי עבירת הרצח כפי שהיא כיום הינה עבירה רחבה מדי פעמים רבות, וצרה מדי בפעמים אחרות. למעשה, המומחים טוענים כי יש לאזן את העבירה הנ"ל, וזאת על מנת שהרשעת נאשמים ברצח תביא לגזירת עונש מדויק וצודק. לעומת עבירת הרצח, עבירת ההריגה הינה עבירה רחבה באופן בולט והיא כוללת גם מקרי המתה חמורים במיוחד לצד מקרי המתה קלים (לדוגמא, המתה בקלות דעת). זאת בניגוד לעבירת הרצח אשר לצידה עונש כמעט יחיד – מאסר עולם.


כאמור, הצוות מציע להביא לחלוקה של עבירת הרצח לשתי דרגות – בסיסי ובנסיבות מחמירות. על פי ההצעה, רצח בסיסי יכלול גם מקרים של גרימת מוות באדישות או מתוך כוונה. כיום, המתה בגין אדישות לתוצאה הקטלנית מהווה חלק מעבירת ההריגה.

 

הצוות מציע כי אדם אשר רצח מתוך אדישות צריך למצוא עצמו מואשם ברצח ולא בהריגה, ולהתמודד גם עונש מקסימאלי של מאסר עולם. בצוות ישבו גם נציגים מטעם הסנגוריה הציבורית אשר התנגדו לכך וסברו כי יש לקבוע המתה מתוך אדישות כעבירה נפרדת.


לגבי רצח בנסיבות מחמירות, נקבע כי יש להחיל עבירה זו על מקרים חמורים במיוחד. הצוות סבור כי עבירה זו אינה תהיה מבוססת על דרישה בסיסית של יסוד נפשי, אלא נובעת מתוך הפרה של קריטריון נורמטיבי-מוסרי המתגלם במעשיו של הנאשם. כמו כן, מוצע כי יינתן שיקול לבית המשפט להרשיע אדם בעבירה של רצח בסיסי ולא רצח בנסיבות מחמירות, וזאת גם כאשר המעשים הינם חמורים אך דרגת האשמה איננה גבוהה במיוחד.

 

נציגי הסנגוריה הציבורית הוסיפו כי יש מקום להעניק לבית המשפט שיקול דעת בחריגה מהעונש המקסימאלי, מנימוקים שיירשמו.

 

על פי ההצעה, ישנן מספר נסיבות אשר יכולות להביא להרשעת אדם ברצח בנסיבות מחמירות:

 

  • מעשה אשר נעשה במטרה להקל על ביצוע עבירה אחרת, לאפשר את ביצועה, להימלט מן הדין או לכסות על ביצוע העבירה האחרת.
  • מעשה אשר נעשה לאחר הליך משמעותי של שקילה וגיבוש החלטה להמית, או מעשה אשר נעשה בעקבות תכנון.
  • קורבן הרצח הינו אדם אשר משמש כעד או אמור למסור עדות במשפט פלילי, ומעשה הרצח נועד למנוע ממנו לעשות כן.
  • טרור וארגוני פשיעה – רצח אשר מטרתו הינה לעורר בציבור בהלה או פחד, וזאת במטרה להביא להשפעה על רשות שלטונית או ממשלתית. כמו כן, רצח אשר התבצע על ידי ארגון טרור או ארגון פשע.
  • גזענות – רצח בגין עוינות כלפי ציבורי ואו גזענות.
  • אכזריות – מעשה רצח אשר נעשה תוך אכזריות מיוחדת או התעללות בקורבן (נפשית או פיסית).
    רצח קטין על ידי האחראי עליו.
  • רצח עובד ציבור או אדם אשר ממלא תפקיד חוק – שוטר, חבר כנסת, נשיא, ראש ממשלה, ראש רשות מקומית וכדומה.
  • רצח אשר נועד לכפות על הקורבן ודומיו נורמות חברתיות שאינן מקובלות עליו. לדוגמא, רצח על כבוד המשפחה.

 

קביעת עבירות אחרות במקום הריגה


הצוות מציע עוד כי במקום עבירת ההריגה תקבענה שלוש עבירות חדשות – המתה בנסיבות של אחריות מופחתת (עבירה אשר העונש בגינה יעמוד על 15-20 שנות מאסר), המתה בקלות דעת (עונש של עד 9 שנות מאסר) והמתת חסד (המתה בעקבות בקשת הקורבן – עונש מרבי, 5 שנות מאסר). הצעה נוספת אשר הועלתה על ידי הצוות היא לקבוע עבירה של גרימת מוות ברשלנות רבתי, וזאת בהרחבה לעבירת גרימת מוות ברשלנות.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.