www.what2do.co.il

עבודות שירות במקום מאסר מאחורי סורג ובריח בגין חשש לחייו של הנאשם

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

עבודות שירות במקום מאסר מאחורי סורג ובריח בגין חשש לחייו של הנאשם

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירה של נהיגה בזמן פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה, תשכ"א-1961. כמו כן, יוחסה לנאשם גם עבירה של הוצאת רישיון נהיגה תוך העלמת הפסילה ממשרד הרישוי. על פי כתב האישום, במרץ 2009 ניתן כנגד הנאשם גזר דין בהעדרו ובמסגרתו נפסל עליו לנהוג במשך שנתיים בגין נהיגה בשכרות.

 

הנאשם ביקש לבטל את גזר הדין אך בקשתו נדחתה. שבעה חודשים לאחר מכן ניתן כנגד הנאשם גזר דין נוסף ובו הוא נפסל לנהוג למשך ארבעה חודשים וזאת משום שרישיון הנהיגה שלו לא הופקד כדין. בינואר 2011, שנה וחצי לאחר מכן, נתפס הנאשם כאשר הוא נוהג. בית המשפט לתעבורה הרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו על פי הודאתו. בעקבות ההרשעה, נגזרו על הנאשם שישה חודשי מאסר בפועל אשר נקבע כי ירוצו בדרך של עבודות שירות. המדינה הגישה ערעור על גזר הדין ועתרה להטיל על הנאשם מאסר בפועל.


המערערת טענה כי חומרת העבירות בהן הורשע המשיב, וכן עברו הפלילי, אינם מצדיקים את ריצוי המאסר בעבודות שירות. לטענתה, בית המשפט טעה בשעה שסירב לבחון מחדש את עמדת הממונה על עבודות השירות בדבר אי התאמתו של המשיב לעניין זה בהסתמך על חומר מודיעני שהונח בפניו. המערערת הוסיפה כי חוות דעתו של הממונה, אשר לא נסתרה, הייתה ברורה. המדינה הוסיפה כי קיים חשש של ממש לחייו של המשיב, או לאנשים אשר יהיו בסביבתו, במידה והאחרון ירצה עבודות שירות.


בית המשפט המחוזי קבע כי דין הערעור להידחות. אכן, נקבע בפסק הדין, העבירות בהן הורשע המשיב הינן חמורות ובית המשפט העליון עמד בפסיקתו על הצורך להטיל ענישה מחמירה בגינן. מדובר אפוא בעבירות הטומנות בחובן סיכון בטיחותי לציבור הולכי הרגל והנהגים, והן משקפות גם זלזול בצווי בית המשפט וביזוי החוק. עם זאת, התערבות בגזר דין תיעשה על ידי ערכאת הערעור רק במקרים חריגים בהם נראה כי הסטייה בענישה הייתה קיצונית ובולטת.

 

הממונה על עבודות השירות - סמכותו ומשקל חוות דעתו


סמכותו של הממונה על עבודות השירות, מכוח סעיף 51ב(ב) לחוק העונשין, כפופה לסמכות בית המשפט. דהיינו, שיקול דעתו של הממונה לא נועד להחליף את שיקול דעתה של הערכאה המשפטית. למעשה, תפקידו של הממונה הינו "להביא לפני בית המשפט מקומות עבודה מתאימים לנידון ולעיתים רצוי אף יותר ממקום עבודה אחד".

 

סעיף 51ב לחוק העונשין דן בנשיאת מאסר בעבודות שירות. סעיף זה קובע כי במידה ונגזר על נאשם עונש אשר איננו גבוה משישה חודשים, רשאי בית המשפט להחליט כי הנאשם יישא את עונשו (כולו או מקצתו) בעבודות שירות. קביעה כאמור תיעשה לאחר שהונחה בפניו חוות דעת מטעמו של הממונה בנוגע להתאמת הנאשם הספציפי לעבודה ולתנאים.


חוות דעתו של הממונה בוחנת את התאמתו או אי התאמתו של הנאשם לביצוע העונש בעבודות שירות. כמו כן, הממונה בוחן גם מגבלות שונות על התאמתו לביצוע עבודות שירות נוכח חשש סביר לפגיעה בגופו או בחייו של אדם לרבות הנאשם. הממונה יכול להסתמך בחוות דעתו על חוות דעת שניתנה מקצין משטרה אשר הוסמך לכך על ידי ראש אגף החקירות בשכ"כ, או קצין בשב"ס אשר הוסמך לכך על ידי ראש חטיבת המודיעין בשב"ס.


בית המשפט הוא האמון על קביעת הסכנה אשר נשקפת לנאשם או מן הנאשם. לאחר שנקבע כי הנאשם ירצה את עונשו בעבודות שירות, אין זה בגדר סמכותו של הממונה לקבוע כי הנידון איננו מתאים לכך מטעמי סכנה אלו. כמו כן, ניתן להפנות נידונים למקומות בהם לא נדרשת חשיפה לציבור או שניתן לשלוט על זהות האנשים הנכנסים למקום. יד קלה בקביעה כי אדם איננו מתאים לעבודות שירות עלולה אפוא לפגוע בהשגת התכלית של מוסד עבודות השירות וכן לפגוע בנידונים.

 

בית המשפט: "הסכנה לחייו הנאשם בבית הסוהר גדולה"


במקרה דנן, הממונה קבע, בהסתמכו על חומר מודיעיני שהוצג בפניו על ידי המשטרה, כי הנאשם אינו מתאים לעבודות שירות נוכח קיום יסוד סביר לחשש לפגיעה בגופו או בחייו. עם זאת, נקבע כי מבחינה רפואית הנאשם מתאים לביצוע עבודות שירות. בית המשפט קבע כי קיימת בעייתיות מסוימת בקביעה זו.

 

הלכה פסוקה היא כי מוטל על הממונה לבדוק מקומות עבודה אופציונאליים אשר יבטיחו את ביטחון הנידון והסובבים אותו. כל אימת שלא נערכה בדיקה כאמור, הממונה לא מילא תפקידו כנדרש.


השופט ציין כי עיון בחומר המודיעיני החסוי אשר הוצג על ידי המשטרה מראה כי ישנה סכנה הנשקפת לנאשם, בין אם הוא מרצה עבודות שירות ובין אם הוא מרצה מאסר בפועל. דהיינו, הסכנה אורבת לאחרון גם בין כתלי בית הסוהר. יתרה מכך, קיים חשש גדול יותר לחייו של הנאשם בתוך הכלא מאשר מחוצה לו. אי לכך, בית המשפט קבע כי יש לדחות את ערעור המדינה והנאשם ירצה את עונשו בעבודות שירות.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.