www.what2do.co.il

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

דרגו את המאמר

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

פעמים רבות, משטרת ישראל תופסת חפצים אשר שייכים לנחקר, וזאת במקביל לעריכתה של חקירה משטרתית. ואכן, נחקרים רבים אינם יודעים כי שמורה להם גם הזכות להשיב את החפצים התפוסים. לא אחת, הם נפרדים מהחפצים בלית ברירה, חרף הפגיעה בזכויותיהם. עורכי דין העוסקים בתחום הפלילי נוהגים להגדיר תפיסת חפצים על ידי המשטרה כ"פגיעה בזכות הקניין".

 

חשוב להדגיש כי המשטרה הינה ברת סמכות מכוח החוק לתפוס חפצים של נחקר. היא רשאית לפעול כאמור במידה ויש לה "יסוד סביר להניח שמדובר בחפץ אשר שימש, משמש או ישמש לביצוע עבירה". כמו כן, המשטרה יכולה גם לתפוס חפצים שהיא סבורה שיוכלו להוות ראיות במהלך המשפט. לעיתים, חפץ נתפס משום שהמשטרה חושדת שהוא ניתן לנחקר כאמצעי לביצוע עבירה או כשכר בעבורה.

 

הוראות הפקודה

 

סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי קובע אימתי ניתן לאפשר למשטרה לתפוס חפצים של נחקר. הפקודה קובעת כי החפץ התפוס יישאר בחזקתה של המשטרה עד אשר הוא יוגש לבית המשפט. עם זאת, סעיף 34 לפקודה קובע כי בעל החפץ רשאי להגיש לבית המשפט בקשה להשבת חפץ תפוס. במקרים כגון דא, ייתכן ובית המשפט יורה על החזרת החפץ בהתאם לבקשת האדם. דהיינו, למרות שהמשטרה מחזיקה בסמכות לתפוס חפצים, לא מדובר בפעולה בלתי הפיכה. פעמים רבות, בתי המשפט יעדיפו את זכות הקניין של הנחקר על פני טענות המשטרה, ויאפשרו את החזרת החפץ התפוס. במילים פשוטות, נחקר המעוניין בהשבת החפץ יוכל לבקש זאת מבית המשפט.

 

תפקידו של עורך דין פלילי

 

מיותר לציין כי תפיסת חפצים עלולה גם לגרום לפגיעה בנחקר. לדוגמא, תפיסת מחשבו האישי של הנחקר עלולה לפגוע בפרנסתו, ותפיסת רכבו יכולה להביא למצב שבו הוא לא יוכל להתנייד למקומות חשובים (כגון טיפולים רפואיים). אי לכך, במקרים בהם בית המשפט נדרש לבחון בקשה להשבת תפוס, שומה עליו להתייחס למלוא האינטרסים העומדים על הפרק.

 

כאן נכנס לתפקידו עורך דין פלילי. הסנגור יוכל להציג את העניין העומד על הפרק לבית המשפט בצורה כזו שתבהיר את החשיבות המקופלת בהשבת החפץ התפוס. בית המשפט בוחן את האיזון בין האינטרס הציבורי שבהחזקת החפץ אל מול הפגיעה אשר עלולה להיגרם לנחקר בשל אותה פעולה. כמו כן, לעיתים הנחקר יוכל להציג חלופות מבחינת החזקת החפץ אשר יאיינו את הצורך להותירו אצל המשטרה. לדוגמא, במידה ומדובר בספרי חשבונות, הנחקר יוכל להתפשר עם המשטרה על צילום ספר החשבונות והשבתו לידיו.

 

חשוב להדגיש כי מערכת המשפט בישראל מכירה בזכותו החוקתית של אדם לקניין הנובעת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אי לכך, במקרים בהם המשטרה בוחרת לתפוס חפצים המשמשים את הנחקר בשגרה היומיומית, הרי שקיים סיכוי משמעותי שבית המשפט יורה על שחרורם מהתפיסה. לעיתים, בית המשפט יסכים לשחרר את החפץ רק בכפוף להפקדת ערבות מצידו של הנחקר. זאת על מנת להבטיח כי גם לאחר שייפתח המשפט, החפץ עדיין יוכל לשמש כראיה במסגרת ההליך.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.