www.what2do.co.il

תיקון כתב אישום

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תיקון כתב אישום

כתב אישום הינו מסמך אשר מסמל את פתיחתו של הליך פלילי כנגד פלוני. כתב האישום מוגש על ידי המדינה (המאשימה) כנגד החשוד (הנאשם). במדינת ישראל, כתב אישום מוגש על ידי תובע מוסמך וזאת כאשר האחרון סבור שיש בידיו די ראיות המוכיחות את ביצוע המעשים הפליליים. כתב אישום מוגש על בסיס שיקול דעתו של התובע (אשר קיבל לכך הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה). בכתב האישום מפורטות העבירות המיוחסות לנאשם והמחלוקות השונות בין הנאשם לבין המדינה.

 

כמו כן, הנאשם יכול להבין מכתב האישום במה הוא מואשם ומהן הראיות אשר מוכיחות לכאורה את טענות המדינה. לאחר הגשתו של כתב האישום, לא ניתן להאשים את הנאשם בעבירות נוספות ללא תיקון כתב האישום. מהרגע שהוגש כנגד אדם כתב אישום, הוא הופך מסטאטוס של חשוד לסטאטוס של נאשם.


אחד השלבים הראשונים בהליך הפלילי, לאחר הגשת כתב האישום, הינו הקראה. מדובר אפוא במועד בו מתבצעת לנאשם הקראת כתב אישום. הקראת כתב אישום הינה שלב חשוב ביותר והיא מתקיימת טרם הצגת ראיות הצדדים. כעת, בית המשפט שומע את תגובתו של הנאשם לכתב האישום. האחרון יכול לכפור באישום (כולו או חלקו), להודות בעובדות (כולן או חלקן) או לטעון כי היו נסיבות ו/או עובדות רלבנטיות שלא מצאו ביטוי בכתב האישום.


תגובתו של הנאשם הינה בעלת משקל רב מבחינת המשך ההליך. לדוגמא, במידה והנאשם מודה בעובדות, המחלוקת המשפטית נוגעת לפרשנות החוק נוכח העובדות המוסכמות. כמו כן, אם הנאשם מודה בכתב האישום, בית המשפט עובר מיד לשלב גזר הדין. במקרים אחרים, כאשר הנאשם בוחר לכפור במיוחס לו, הרי שיש לנהל משפט ארוך העוסק הן בביצוע המעשים והן במשמעותם המשפטית.


תיקון כתב אישום


מהלך של תיקון כתב אישום יכול להיות מהלך מטעם הנאשם או התביעה. קיימת שתי פרוצדורות בעניין זה. תיקון כתב אישום לפני הקראה, ותיקון כתב אישום לאחר הקראה. בטרם ההקראה, ניתן להביא לתיקון כתב האישום מבלי להעמיד את התיקון לאישורו של בית המשפט. לאחר מכן, תיקון כתב אישום תלוי באישור הערכאה המשפטית.


חשוב לזכור כי בכל אחד משלבי המשפט ניתן להביא לביטול או תיקון של כתב האישום. במידה והתובע מחליט לבטל את כתב האישום לפני מועד ההקראה, לא מדובר בזיכוי הנאשם. דהיינו, ניתן יהיה להגיש כנגד החשוד כתב אישום חדש בעתיד. במידה ומי מהצדדים מעוניין לתקן את כתב האישום לאחר ההקראה, שומה עליו לשכנע את בית המשפט להתיר לו לעשות כן. בעת בקשת תיקון כתב אישום, בית המשפט שומע את עמדתם של הצדדים ומחליט בהתאם לנסיבות המקרה. אם המאשימה מודיעה על ביטול כתב אישום לאחר מועד ההקראה, מדובר הפעם בזיכוי מלא. דהיינו, לא יהיה ניתן להגיש כנגד הנאשם כתב אישום בגין העבירות הנ"ל בעתיד.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.