www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ההליך הפלילי

אסיר תבע את המשטרה בגין השמדת רכושו

לאחר שסיים לרצות את עונשו במאסר, ביקש התובע לקבל חזרה את חפציו, אך אז גילה כי כל רכושו הושמד בידי המשטרה, למרות הוראת שופט על השבת התפוסים. 


הרשעת מעסיק בגרימת מוות ברשלנות עקב תאונה קטלנית של עובד

בעל אולם אירועים בירושלים הורשע בגרימת מוות ברשלנות לאחר שעובד נמחץ למוות בידי מעלון לא תקני, אשר הותקן באופן רשלני ולא אושר על ידי מהנדס.  


שחרור מוקדם ממאסר למרות עבר פלילי נכבד, מאסר שלישי ושייכות למשפחת פשע

האם אפלייה על רקע לאומי בין יהודים לערבים בבתי המשפט בהליכים פליליים

אתר "הארץ" מדווח הבוקר (2.8) כי על פי מחקר אשר נערך לפי בקשת לשכת עורכי הדין והנהלת בתי המשפט, נאשמים ערבים בהליכים פליליים מופלים לרעה לעומת נאשמים יהודים...


האם התקשורת משפיעה על מערכת המשפט באופן הרסני?

האם יש לתקשורת השפעה הרסנית על בית המשפט? ויכוח בעניין זה התנהל במסגרת פאנל משפט ותקשורת בכנס לשכת רואי החשבון באילת...


עבודות שירות במקום מאסר מאחורי סורג ובריח בגין חשש לחייו של הנאשם

המערערת טענה כי חומרת העבירות בהן הורשע המשיב, וכן עברו הפלילי, אינם מצדיקים את ריצוי המאסר בעבודות שירות. הנאשם טען כי קיים חשש לחייו בבית הסוהר ועל כן יש להטיל עליו עבודות שירות...


פסק דין בעליון - עדיפות להסדרי טיעון עם טווח ענישה מוסכם

בית המשפט העליון קבע, בפסק דין תקדימי, כי קיימת עדיפות מסויימת להסדרי טיעון בהם התביעה וההגנה מסכימות על טווח ענישה...


הצעה - שינוי מדרג עבירות המתה בחוק העונשין

בעקבות הביקורת על הרשעת רוצחיו של אריק קרפ בעבירות הריגה בלבד, מציע צוות במשרד המשפטים לשנות את מדרג עבירות ההמתה בחוק העונשין...


מסדר זיהוי כאשר יש בין העד\המתלונן לבין החשוד היכרות מוקדמת

בהליכים פליליים רבים, עומדים המתלונן והנאשם, האחד מול השני, כאשר כל אחד מנסה להצדיק טענותיו ולהפריך טענות האחר. כאשר מדובר ב"מילה מול מילה", בית המשפט מקבל את הכרעתו על פי הראיות והעדויות המוצגות בפניו. אחת מראיות אלו יכולה להיות תוצאותיו של מסדר זיהוי משטרתי...


ביטול כתב אישום מחמת שיהוי בגין הגנה מן הצדק, האמנם?

האם ניתן לדרוש את ביטולו של כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים, וזאת מחמת שיהוי רב בהגשת כתב האישום?


האם שירות בתי הסוהר פגע בזכותו של אסיר ביטחוני לחופש התייעצות עם עורך דין?

האם שירות בתי הסוהר פגע בזכויות היסוד של אסיר ביטחוני בכך שנמנע ממנו לנהל שיחה טלפונית עם עורך דינו? האם מדובר בפגיעה בחופש ההתייעצות של האסיר? האם עסקינן באפליה בין אסירים ביטחוניים לאסירים פליליים?


כתב אישום בוטל במהלך שביתת הפרקליטים - האם יחודש ההליך הפלילי?

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי יש לחדש את ההליך הפלילי אשר החל בעניינן של שתי אחיות שעבדו במעון חוסים. מדובר בכתב האישום אשר הוגש כנגד האחיות וזאת בחשד כי השתיים לא מנעו מאחת המטופלות מלפגוע בעצמה, ובכך גרמו ברשלנותן למותה...


אישור לעריכת ראיון בטלוויזיה עבור אסיר המרצה מאסר עולם

בית המשפט המחוזי ביטל את החלטת שירות בתי הסוהר, והתיר לאסיר העולם פרנסואה אבוטבול להתראיין לתוכנית טלוויזיה בערוץ 10, אשר אמורה לעסוק ברצח הנער רענן לוי בשנת 2004...


זיכוי אשר ניתן בעקבות אי הופעת פרקליט במהלך שביתת הפרקליטים יבוטל

בית משפט השלום קבע כי יש לבטל את כתב האישום אשר הוגש כנגד נאשם, וזאת בשל העדר הופעת הפרקליטה לישיבת הוכחות במהלך שביתת הפרקליטים. המדינה הגישה ערעור על החלטה זו, ובית המשפט קיבל הערעור.


דחיית בקשה לחזרה מהודאה בכתב אישום מתוקן

בית המשפט דחה את בקשתו של נאשם לחזור בו מהודאתו אך המתיק את עונשו לשלוש שנות מאסר במקום ארבע. מדובר במקרה בו הוגש כנגד הנאשם כתב אישום בגין אונס כאשר הנאשם היה חייל בן 19 והמתלוננת קטינה בת 14...


הקראת גזר הדין במשפט קצב תיערך בדלתיים פתוחות

בית המשפט קיבל את עתירתם של מספר אמצעי תקשורת וקבע כי הקראת גזר הדין במשפטו של הנשיא לשעבר, משה קצב, תעשה בדלתיים פתוחות...


התניית שכר טרחה של עורך דין פלילי בתוצאות ההליך

האם עורך דין פלילי יכול להתנות את שכר הטרחה בתוצאות ההליך?


ביטול סעיפים בכתב אישום בגין הצגת טענה מן הצדק

בית המשפט קבע כי לא ייתכן שהמשטרה לא תדון בתלונותו של הנאשם מחד, ותעמיד אותו לדין פלילי מאידך. אי לכך, סעיפים בכתב האישום של שהוגש כנגד הנאשם בוטלו מחמת טענה מן הצדק...


כתב אישום לא יבוטל למרות העדרות פרקליט בשל שביתת הפרקליטים

בית המשפט קבע כי לא ניתן לבטל כתב אישום בעקבות שביתת הפרקליטים. השופטת ציינה כי מדובר באיזון לא ראוי בין האינטרס הציבורי והאינטרס אישי של נפגעת העבירה, לבין עינוי הדין של הנאשם...


האם בעת מתן גזר דין, יתחשב בית המשפט בחולשת הראיות שהביאו להרשעת הנאשם?

האם בבוא בית המשפט לגזור את עונשו של אדם שנקבע כי המעשים המיוחסים לו אכן בוצעו, יכול הסנגור לטעון שיש להתחשב בחולשת הראיות כשיקול לקולא?


1  2  3  4  5  לעמוד הבא    >>