www.what2do.co.il

גזר דין למורשעי פרשת השוחד בחברת חשמל

דרגו את המאמר

גזר דין למורשעי פרשת השוחד בחברת חשמל

עבירה פלילית מבוצעת מסיבות שונות. לעיתים, העבריין פועל מתוך דחף רגעי, כעס, יצר נקם או לחלופין, צורך ממשי בכסף. עם זאת, ישנם עבריינים המכונים "עברייני צווארון לבן", אשר פועלים מבצע כסף ומונעים מתחושת ההצלחה של מעשיהם. עבירות "הצווארון הלבן" נתפסות על ידי בית המשפט כחמורות במיוחד, לאור העובדה שהן פוגעות באמון הציבור במערכת החוק. לרוב, עבירות אלו הן קשות להוכחה, אך אם הן הוכחו, בית המשפט מטיל על הנאשמים עונש קשה מאוד.


במקרה דנן, הנאשמים כיהנו בתפקידים בכירים בחברת החשמל והיו בעלי חברה פרטית שעסקה בשיווק מוצרי חשמל. הם הורשעו בעבירת השוחד, במתן טובות הנאה, הלבנת הון, מרמה ואי דיווח לרשויות המס. לאחר שהורשעו, הובאו הטיעונים לעונש.


המאשימה ציינה את חומרת העבירות שבוצעו על ידי הנאשמים והדגישה כי היה מדובר במעשים שנמשכו שנים רבות, כאשר בעת ביצועם היו הנאשמים בעלי יכולת כלכלית גבוהה. למרות זאת, הם פעלו בתחכום וללא חשש, לשם הגדלת הכנסותיהם ונכסיהם, כשהם הונעו מתאוות בצע.

 

המאשימה מנתה סיבות רבות להחמרה בעונש. בין היתר, היקף כספי השוחד, מימדי התרמית והתחכום שנחשפו והמאמץ שהושקע בחשיפת הנאשמים. המאשימה טענה כי תכונותיהן הטובות של הנאשמים לא היו יכולות להיזקף לזכותם. זאת היות והיה מדובר בעברייני צווארון לבן, שביצעו מגוון עבירות שהיוו סמל לשחיתות והפרת אמון.

 

המאשימה הוסיפה כי היה על בית המשפט לשלוח מסר מרתיע לכל עברייני הצווארון הלבן באשר הם באמצעות ענישה חמורה, על מנת שאלו ידעו להבא כי ביצוע עבירות אלו לא משתלם. המאשימה ביקשה להטיל על הנאשמים עונש מאסר בפועל שלא יפחת מ-10 שנים. כמו כן, המאשימה ביקשה להורות על חילוט. כלומר, העברה כפויה של הנכסים מידי הנאשמים למדינה.


מנגד, הנאשמים הדגישו את מצבם האישי והמשפחתי ואת הצגתם החיובית על ידי עדי האופי. הנאשמים טענו כי עת התגלתה הפרשה עולמם חרב עליהם, הם התקשו לנהל את ביתם והתמוטטו הן מבחינה אישית, כלכלית ומקצועית. הנאשמים התנגדו לחילוט רכושם וטענו כי לא היה מקום לעשות זאת לאור נסיבות המקרה, בהן לא הופק רווח מביצוע העבירה. לחלופין, נטען כי מבחינה חוקית המאשימה לא הייתה יכולה לבצע חילוט.

 

דיון והכרעה


שופט בית המשפט ציין כי המאשימה נתנה ביטוי בטענותיה לחומרת והיקף המעשים, בעוד שהנאשמים ניסו למזער את חלקם בביצוע העבירה ולהדגיש היבטים אחרים כדוגמת זיכויים מחלק מהעבירות ומצבם האישי. השופט פסק כי דווקא הסקירה שבהכרעת הדין היא שלימדה על החומרה הרבה שבמעשי הנאשמים, אשר הועסקו בחברות ציבוריות, ניצלו את מעמדם פעלו שלא כדין והפרו את האמון שניתן בהם על ידי הציבור.


בהתנהלותם המושחתת נגרמו נזקים לא רק לחברת החשמל אלא גם לדרך בה הציבור תפס את החברה והאמון שנתן בה. הנאשמים שמו את טובתם האישית לפני טובת החברה בה הועסקו וראו לנגד עיניהם כסף ותו לא. כמו כן, השופט דחה את טענת הנאשמים לפיה עצם הרשעתם בהליך פגעה בהם קשות והצדיקה הקלה בעונש. להפך, השופט הדגיש כי היה צורך להחמיר עם נאשמים אלו דווקא בשל נסיבות המקרה - עבריינות צווארון לבן והפגיעה הקשה שהיא הסבה לציבור.


השופט ציין כי הוא ביקש לאזן בין מכלול נסיבות העניין, השיקולים להקלה ולהחמרה בעונש ומשכך, הטיל על הנאשמים עונשי מאסר שונים בהתאם למידת אחריותם ופועלם. עם זאת, עונש המאסר החמור ביותר שהוטל היה 6 שנות מאסר, ולא 10 שנים כבקשת המאשימה. כמו כן, השופט קיבל באופן חלקי את בקשת החילוט של המאשימה. הוא ציין כי חילוט כספי השוחד וחילוט הדירה שנקנתה בכספים אלו הווה חילוט כפול, שנאסר בחוק. משכך, היה על המאשימה לבחור אחת מן האפשרויות.


בנוסף, המאשימה ביקשה חילוט של דירות נוספות שהיו בידי אחד מהנאשמים, אך השופט דחה בקשה זו. הוא נימק זאת בכך שהנכסים האמורים לא הגיעו לידי הנאשם מכוח כספי השוחד בגינם הוגש כתב האישום דנן. באשר לטענת הרווח מהחילוט, השופט דחה אותה וקבע כי הוכח מעבר לכל ספק שהנאשם הפיק רווח מביצוע העבירה. אולם, בשל קושי טכני של המאשימה להצביע על נכסים מסוימים לצורך חילוטם, בקשתה נדחתה.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נסגר תיק החקירה כנגד אולמרט בפרשת כרמיה

נסגר התיק בפרשת "הבית ברחוב כרמיה" נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 

עבירת השוחד של עובד ציבור

מהי עבירת השוחד בידי עובד ציבור? כיצד מגיע בית המשפט להכרעה בנוגע לעונש ומה נדרש על מנת להרשיע בעבירת השוחד עובד ציבור ... 

עבירות מס: שיקולי ענישה

עבירות מס: שיקולי ענישה

מהן עבירות מס? מהו העונש המוטל על אדם המבצע עבירות מס? האם מדובר בקנס כספי או שמא ייתכן גם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח? 

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

עבירת שוחד הינה עבירה אשר מעטרת לא אחת את כותרות העיתונים. מהי עבירת השוחד? כיצד מרשיעים אדם בשוחד? מהם שיקולי הענישה בגין שוחד? 

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?

העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.