www.what2do.co.il

אסיר שלא התייצב לעבודות שרות ולא אותר

דרגו את המאמר

אסיר שלא התייצב לעבודות שרות ולא אותר

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה, רון שפירא, הפך עתה החלטה של נציב שב"ס - הממונה על הפסקת עבודות השרות , והורה כי האסיר רחמימוב אליעזר תושב קריית ים, שנגזר דינו בגין עבירות מע"מ לבצוע עבודות שרות ואשר לא התייצב לעבודה ולא אותר משך 9.5 שנים - לא ירצה את מאסרו מאחורי סורג ובריח כהחלטת הממונה, אלא הורה לבחון את האפשרות כי יבצע את יתרת המאסר בעבודות שרות. יחד עם האמור הובהר לעותר כי אם לא יתייצב אצל הממונה על עבודות שרות, כי אז לא תינתן לו הזדמנות נוספת ויהיה עליו לרצות את יתרת עונשו במאסר.

רקע:

דינו של העותר נגזר ל- 4 חודשי עבודות שרות בעבירות מע"מ, החל מיום 22/11/98. הוא שובץ לעבודה בקרית חיים, ולפי טענת ב"כ המדינה- התייצב 5 ימים לעבודה ומאז חדל להתייצב . העותר הגיש אישורי מחלה על 6 ימים, אך גם לאחר מכן לא התייצב, הוא זומן לשיחת בירור אך לא הופיע, זומן לשימוע באמצעות המשטרה, וגם אליו לא הופיע. בעקבות הדברים החליט הממונה על הפסקת עבודות השרות, מיום 12/4/99 דהיינו על המשך המאסר מאחורי סורג ובריח. מאז הוגשו מספר תלונות למשטרת ישראל, אך רק עתה לטענת המדינה אותר העותר ע"י המשטרה.

ב"כ המדינה בקש לדחות את העתירה ולקבוע כי העותר ימשיך לרצות מאסרו מאחורי סורג ובריח בהתאם להחלטת הממונה.

השופט רון שפירא ציין כי בשים לב לחלוף הזמן (קרוב ל- 10 שנים), אין מקום להורות כעת כי העותר ירצה מאסר ובהתאם הורה כי עליו להתייצב אצל הממונה על עבודות שרות, כדי שתבחן האפשרות לשלבו כעת בעבודות שרות, באופן שיאפשר את השלמת עבודות השרות.

השופט הוסיף את הדברים הבאים: " ללא כל קשר לתוצאות הדיון בעתירה זו, ראוי שתערך בדיקה כיצד זה במשך 9.5 שנים לא מאותר עובד שרות, אשר אינו מתייצב לעבודה. יצוין כי שב"ס פנה למשטרת ישראל בענין זה, כפי שעולה מאסופת מכתבים שהוצגו לעיוני. עם זאת, התוצאה לפיה במשך 9.5 שנים לא מאותר אדם שהוא בגדר של אסיר נמלט, היא תוצאה בלתי סבירה על פניה וראוי הוא שהגורמים הקשורים באיתורו של העותר יערכו בדק בית בענין זה".

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.