www.what2do.co.il

עתירת אסיר בגין החלטה שלא להתיר לו חופשה

דרגו את המאמר

עתירת אסיר בגין החלטה שלא להתיר לו חופשה

כאשר אדם משרת את עונשו וכלוא בכלא, הוא נתון לשמירה קפדנית ונשלל ממנו החופש שלו, אך השלילה אינה מוחלטת: במהלך תקופת המאסר, האסיר מוצא לחופשה, לאחר שהתקבלה על כך החלטה בשירות בתי הסוהר. חופשה זו ניתנת לאסיר מכוח פקודת בתי הסוהר. החופשה משמשת ככלי לתמרוץ חיובי של האסיר.


כדי לזכות בחופשה, על האסיר לעמוד בשורת קריטריונים ומגבלות. בין הדברים שנבחנים לשם קבלת ההחלטה בעניין היציאה לחופשה: סוג העבירה בה מדובר, הקטגוריה בה האסיר מסווג, משך תקופת מאסרו וכו'. אסירים רבים מוצאים לחופשות בזמן כליאתם, ומעטים מהם מנצלים זאת לרעה. במקרה דנן, שירות בתי הסוהר סירב להוציא את האסיר העותר לחופשה. העותר טען כי ההחלטה הייתה בלתי סבירה ומשכך, הגיש עליה ערעור.


טענות הצדדים


כאמור, העותר טען כי החלטת שירות בתי הסוהר בעניינו הייתה בלתי סבירה. לטענתו, המלצת הועדה לאלימות במשפחה בעניין התקבלה בלי שניתנה לו הזדמנות להביא טיעוניו בפני הועדה. יתרה מזאת, העותר הגיש לוועדה מסמך בו פירט טיעוניו. אולם לדידו, הגשת הטיעונים בכתב לא החליפה את הופעה הפיזית בפני הוועדה. כמו כן, העותר טען כי הוא אמנם נשפט בגין עבירת אלימות במשפחה עקב התנהגותו כלפי אשתו לשעבר, אך לא היה מקום למנוע ממנו את יציאתו לחופשה בשל כך. בנוסף, לא היה חשש שהוא יחזור על התנהגות זו. שירות בתי הסוהר סירב לתת לעותר לצאת לחופשה וטען כי דין הבקשה להדחות.

דיון והכרעה


השופט חילק את הדיון לשני חלקים, ולבסוף, דחה את העתירה. בטרם התייחסותו להחלטה לגופה, התייחס השופט לטענת העותר בדבר אי הויתור על זכותו להופיע בפני הועדה. השופט הדגיש כי בהתאם לכלל המשפטי, אסירים לא מופיעים בפני הועדה לאלימות במשפחה, אלא מגישים את טיעוניהם בכתב. כלל זה אושר בבית המשפט העליון ושמר על זכותם של האסירים להשמיע את טענותיהם, כך שעקרון ההליך ההוגן ומראית פני הצדק לא נפגעים.


במקרה זה, העותר קיבל טופס שיועד לוועדה למניעת אלימות במשפחה. בראש הטופס נרשם כי ידוע לעותר כי עניינו יובא בפני ועדת אלימות במועד נקוב. בהמשך, נרשמה בטופס השורה ההבאה: "ברצוני להביא בפני הוועדה את טיעוני". בהמשך למשפט זה סומנו אחת עשרה שורות, שבהן העותר היה רשאי לרשום את טיעוניו. העותר אכן רשם את טיעוניו על השורות ואף הוסיף מעבר לכך.


בסיום הקטע הופיע המשפט הבא: "אני מוותר על הבאת טיעוני בפני הוועדה". בסוף הטופס הופיעו פרטיו המזהים של העותר וחתימתו. השופט למד מטופס זה כי לנוכח הפירוט של טיעוני העותר, התייתר הצורך לסמן את השורה לפיה הוא ויתר על הבאת טיעונים. מכאן, שטענת העותר בדבר העובדה שלא ויתר על הבאת טיעוניו לא הייתה ראויה להישמע כלל. כלומר, הוכח כי הדבר לא היה נכון ולא תאם את המציאות העובדתית.

 

לגופו של עניין, הוועדה למניעת אלימות במשפחה הגישה חוות דעת מפורטת ומכתב נוסף לעיונו של בית המשפט. היא התייחסה להשתלשלות מערכת היחסים שבין העותר ואשתו לשעבר. בנוסף, הוועדה התייחסה לצורך בטיפול בעותר לאחר שחרורו ולמסוכנות שנשקפה ממנו כלפי אשתו לשעבר, שהייתה המתלוננת.


בסיכומו של דבר הוועדה המליצה לשירות בתי הסוהר שלא להוציא את העותר לחופשה באותה עת. שירות בתי הסוהר אימץ את המלצות הוועדה למניעת אלימות במשפחה. השופט לא מצא כי נפל פגם בהמלצת הועדה, שנתנה חוות דעת מקצועית על בסיס התרשמותה מהמידע שהובא בפניה. כמו כן, נקבע כי לא נפל כל פגם בהחלטת שירות בתי הסוהר, אשר אימץ את המלצת הועדה. בנסיבות אלו הוחלט כי לא הייתה כל עילה להתערבות בית משפט לעניינים מנהליים בהחלטת שירות בתי הסוהר, והעתירה נדחתה.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.